Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 36

Úradná správa ŠTK č.36/2009:

1. ŠTK SOFZ v spolupráci s VsFZ usporiada „ Turnaj výberov ObFZ o pohár predsedu VsFZ" . Z uvedeného dôvodu ŠTK SOFZ vyzýva FK SOFZ(1. trieda žiaci) o nahlásenie najviac 3 hráčov narodených po 1. 1. 1996 a mladší na sekretariát SOFZ(č. t. 0905218617) v termíne do 6. 5. 2009. Hrá sa podľa pravidiel veľkého futbalu. Družstvá výberov ObFZ pozostávajú zo 16 hráčov . Zraz nahlásených hráčov je dňa 13. 5. 2009 o 8. 00 hod. na štadióne FK Sp. Nová Ves. Ospravedlnenie hráčov na uvedený turnaj zabezpečí SOFZ. Náklady na dopravu hráčov znáša SOFZ.


2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 20. kola 1. triedy dospelých: Odorín - Kluknava dňa 9. 5.2009 o 16. 00 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK.


3. ŠTK kontumuje stretnutie 18. kola 2. triedy dospelých: Sp. Bystrany - Matejovce n/H z 3 : 1 na 3 : 0 v prospech Sp. Bystrany . Dôvod: pokles hráčov hostí pod 7.


4. ŠTK kontumuje stretnutie 20. kola 2. triedy dospelých: Sp. Tomášovce - Švedlár a zároveň ponecháva výsledok stretnutia dosiahnutý na hracej ploche t. j. 5 : 0 v prospech Sp. Tomášoviec. Dôvod: pokles hráčov hostí pod 7..


5. ŠTK kontumuje stretnutie 22. kola 1. triedy dorastencov: Nálepkovo - Margecany na 3 : 0 v prospech Nálepkova. Dôvod: neúčasť hostí na stretnutí.


6. Najbližšie zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 5. 5. 2009 (utorok) od 16. 00 hod.

7. ŠTK SOFZ ruší stretnutie 23. kola 1. triedy dorast Slovinky - Jamník, ktoré sa malo odohrať dňa 2.5.2009 o 13.30 hod.(Labaš D. Kandra Slamený).

DK SOFZ

Zastavená činnosť nepodmienečne

1 stretnutie: HOZZA Martin (71 06 25) - FK Markušovce za 4 ŽK
                   PECHA Dušan (80 05 06) - FK Letanovce za 4 ŽK
                   LONGA Tomáš ( 89 04 27) - FK Letanovce za 4 ŽK
                   MAĎAR Jozef (82 11 29) - FK Odorín za 4 ŽK
                   ŠTEINER Peter (82 12 16) - FK Poráč za 4 ŽK
                   ZUMMERLING Michal (89 01 23) - FK SNV-Domaňovce za 4 ŽK

4 stretnutia: ŠOFRANKO Martin (90 04 29) - FK Markušovce
                    VOJTANEK Dávid (91 12 17) - FK Jaklovce
                    TOMÁNEK Daniel (91 04 20) - FK Harichovce


DK ukladá finančnú pokutu vo výške 33,19 € za nenastúpenie mužstva dorastu na stretnutie 22. kola I. triedy dorastu medzi FK Nálepkovo - FK Margecany, podľa RS.

DK podmienečne odkladá hráčovi FK Chrasť n/H. - ŠEFĆÍK Peter (69 05 23) výkon zvyšku trestu zastavenia pretekárskej činnosti v trvaní 2 stretnutí na skúšobnú dobu do konca súťažného ročníka 2009/2009.

Poplatky:
1,66 € - FK Jaklovce, FK SNV-Domaňovce, FK Poráč, FK Odorín a Fk Chrasť n/H.
3,32 € - FK Harichovce, FK Markušovce, FK Letanovce, FK Margecany

KR SOFZ


Zmeny a doplnenie delegácie R a DZ na 2.5. a 3.5. 2009

I.trieda dospelí 19.kolo, o 16.00 hod.

Mníšek n/H - Markušovce Kotrady, Kunzo Š., Kapusta, Grečko
Jamník - Hnilčík Kunzo V. za Baldovského
Kluknava - Letanovce Martinko za Pechu, Švarc ako DZ
Iliašovce - Odorín Pecha za Martinka
Poráč - Chrasť n/H o 10.30 hod. Brezovaj za Tkáčika

II.trieda dospelí , 19.kolo

Sp. Bystrany - Sp. Tomášovce 2.5. 2009 o 16.00 hod Pavlík za Brezovaja

I. trieda dorast, 23. kolo 2.5. 2009 o 13.30 hod.

Markušovce - Hrabušice Baldovský ruší delegáciu
Teplička - Domaňovce 2.5. 2009 o 15.00 hod. Bartko ako R
Jaklovce - Nálepkovo Kotrády za O. Zmija
Letanovce - Mníšek n/H Tkáčik ako DZ

I. trieda žiaci, 15.kolo 2.5. 2009 o 11.30 hod.

Harichovce - Teplička Šoltés ako R, Baldovský ruší delegáciu
Nálepkovo Rudňany Bartko ruší sa delegácia

I. trieda dospelí, dohrávané stretnutie

Hnilčík - Poráč 1.5. 2009 o 16.00 hod Kotrady, Šofranko, Jánoš, Vall

KR pozýva na fyzickú prípravu projektu Talent týchto R: Šoltés, Bartko, Kapusta, Jasečko, Duffek, Kertés, Macala, Martinko, Žiga M., Labaš D., Jánoš, Silla, Lapšanský, Labaš M., Kandra termín 5.5. 2009 o 16.30 hod. na štadióne Tatrana v Spišškej Novej Vsi. Prípravu vedie p. J. Straka. Doniesť si so sebou športovú výstroj.

Ospravedlnený: Baldovský


Obsadenie R a DZ na deň 9.5. a 10.5. 2009

I. trieda dospelí, 20. kolo 10.5. 2009 o 16.00 hod.

Sp. Hrušov - Poráč Rusnák, Žiga M., Šebest, Podoben
Chrasť n/H - Iliašovce Šoltés, Šofranko, Kapusta, Kapusta
Odorín - Kluknava 9.5. 2009 o 16.00 hod. VsFZ, Labaš M., Macala, VsFZ
Letanovce - Jamník o 10.30. hod. Kunzo Š., Regec, Martinko, VsFZ
Hnilčík - Mníšk Zmij P., Kunzo Š., Silla, Minďaš
Markušovce - Olcnava Legát, Labš D., Bartko, Schlesinger

II. trieda dospelí, 22.kolo 10.5. 2009 o 16. 00 hod.

Bystrany - Slovinky 9.5. 2009 Zmij O., Regec, Martinko, Grečko
Švedlár - Domaňovce VsFZ, Jasečko, Kertés, Vall
Matejovce n/H - Richnava Petruška, Duffek, Kandra, Brezovaj

I. trieda dorast, 24. kolo 9.5. 2009 o 13. 30 hod.

Hrabušice - Slovinky VsFZ, Acksteinerová
Jamník - Šoltés Šoltés, Kunzová
Mníšek - Margecany Pecha
Kluknava - Jaklovce Kertés, Halula
Nálepkovo - Teplička Lapšanský, Silla
Domaňovce - Odorín o16.00 hod. Šoltés, Bartko
Harichovce - Bystrany Petruška, Čech
Sp. Hrušov - Markušovce Regec, Martinko

I. trieda žiaci, 16. kolo 9.5. 2009 o 11.30 hod.

Jaklovce - Chrasť n/H o 13.30 hod. Zmij P.
V. Folkmar - Nálepkovo o 13.30 hod. Labaš D., Jánoš
Rudňany - Sp. Vlachy o 10.30 hod. Petruška, Čech
Helcmanovce - Prakovce Zmij P.
Jamník - Harichovce Šoltés, Kunzová
Teplička - SNV „C" Kapusta

II. trieda žiaci, 12. kolo 9.5. 2009 o 11.30 hod.

Markušovce - Slovinky Martinko, Regec
Olcnava - Poráč Labaš M.
Margecany - Letanovce Labaš D., Jánoš
Mníšek - Iliašovce Silla, Lapšanský

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625711