Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 30

Úradná správa SOFZ č. 30

ŠTK SOFZ

1.ŠTK ruší stretnutia 1.triedy dorast plánované dňa 21.3.2009.


2.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia neodohraného 17.kola .1.triedy dorast dňa 8.4.2009 o 17.00 hod.


3.ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 18.kola 1.triedy dorast BYSTRANY - JAKOLVCE dňa 28.3.2009 o 12.45 hod. Dôvod : kolízia stretnutí.


4. ŠTK nariaďuje odohrať strebnutie 18.kola 1.triedy dorast SNV-DOMAŇOVCE - JAMNÍK 29.03.2009 o 15.00 hod.Dôvod : vzájomná dohoda klubov.


5. ŠTK nariaďuje odohrať strebnutie 1.triedy žiakov 12. kola SNV ,,C" - SPIŠSKÉ VLACHY 10.4.o 15.00 hod. Dôvod : vzájomná dohoda klubov.


6. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 1.triedy žiakov 13. kola SPIŠKÉ VLACVHY - TEPLIČKA dňa 18.4.2009 o 10.30 hod. Dôvod : Podľa RS bod 16 / b.


7. ŠTK vyzýva FK o zaslanie prihlášok na NIKE PREMIER CUP na SOFZ v termíne do 31.3.2009. Povolený štart hráčov narodených po 1.1.1995 a mladší.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ

II.trieda dospelí 16.kolo, 29.3.2009 o 15. 30 hod.


Švedlár - Richnava: Zmij P. Zmij O. Regec Schlesinger
Sp.Bystrany - Domaňovce 28.3. 2009: Kotrady Lapšanský Silla Tkáčik
Sp. Tomášovce - Slovinky: Petruška Kunzo Š. Rusnák Brezovaj

I.trieda dorast 18.kolo , 28.3.2009 o 13.30 hod.


Hrabušice - Kluknava: Antalová, Mindáš
Nálepkovo - Mníšek n/H.: Lapšanský, Silla
Domaňovce - Jamník 29.3.2009 o 15.00 hod.: Macala, Duffek
Harichovce - Slovinky: Šoltés, Kunzová
Sp.Hrušov - Letanovce: Petruška, Martinko
Markušovce - Margecany: Regec, Baldovský
Bystrany - Jaklovce o 12.45 hod.: Labaš D., VsFZ

Odorín - Teplička: Fiffík, Kapusta


KR pozýva na seminár R a DZ p. Minďaša a Bandžucha

DK SOFZ

DK uvoľňuje činnosť hráčovi Tkáč Juraj (910729) - FK Hrabušice

Poplatky:
1,66 € - FK Hrabušice

Sekretariát SOFZ 

FK SOFZ si môžu nové šeky SOFZ( VsFZ, SFZ )vyzdvihnúť na sekretariáte SOFZ.

Poplatky za prestupy, hosťovania a registráciu žiakov:

K vyplnenému tlačivu prestupového lístka je hráč povinný ďalej priložiť doklad o úhrade prestupového poplatku, nie starší ako 2 dni pred odoslaním, resp. predložením dokladov:

Dospelí: 9,95 €

Dorast: 6,63 €

Žiaci: 3,31 €

Žiaci registrácia: 1,66 €

KR SOFZ

Seminár R a DZ SOFZ sa uskutoční dňa 29.3.2009(nedeľa) o 8.00 hod. v priestoroch Gymnázia Školská 7,Sp. N. Ves(pri podjazde).

Program seminára :

1. 8.00 - 8.30 Prezentácia

2. 8.30 - 9.00 Vyhodnotenie jesennej časti ročníka 2008 / 2009

3. 9.10 - 9.30 Vystúpenie hostí

4. 9.40 - 10.20 Test z PF, SP a RS

5. 10.30 - 10.50 Spoločné vyhodnotenie testu

6. 11.00 - 12.00 Video ukážky

7. 12.30 - 13.15 R - správne vyplnenie zápisu o stretnutí

                        DZ - správne vyplnenie novej správy DPR

8. 13.15 - 13.30 Rôzne a záver seminára pre R a DZ

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625773