Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 24

Úradná správa SOFZ č. 24

Halový turnaj o pohár predsedu SOFZ  (kategória dospelí) sa uskutoční dňa 22.2.2009 (nedeľa) v športovej hale v Spišskej Novej Vsi.

Halový turnaj o pohár predsedu SOFZ - 22.2.2009 

A. Skupina                            B. Skupina

 

1. Markušovce                      1. Hnilčik

2. Odorín                                2. Jamník

3. Slovinky                             3. Richnava

4. Bystrany                            4. Olcnava

5. Kluknava                            5. Sp.Hrušov

6. Sp.Tomášovce

 

 

Rozpis zápasov

1. 7.30 - 7.50 Markušovce - Sp.Tomášovce

2. 7.50 - 8.10 Jamník - Sp.Hrušov

3. 8.10 - 8.30 Odorín - Kluknava

4. 8.30 - 8.50 Slovinky - Bystrany

5. 8.50 - 9.10 Richnava - Olcnava

6. 9.10 - 9.30 Sp.Tomášovce - Bystrany

7. 9.30 - 9.50 Sp.Hrušov - Richnava

8. 9.50 - 10.10 Kluknava - Slovinky

9. 10.10 - 10.30 Markušovce - Odorín

10. 10.30 - 10.50 Hnilčík - Jamník

11. 10.50 - 11.10 Odorín - Sp.Tomášovce

12. 11.10 - 11.30 Richnava - Hnilčík

13. 11.30 - 11.50 Slovinky - Markušovce

14. 11.50 - 12.10 Olcnava - Sp.Hrušov

15. 12.10 - 12.30 Bystrany - Kluknava

16. 12.30 - 12.50 Hnilčík - Olcnava

17. 12.50 - 13.10 Sp.Tomášovce - Kluknava

18. 13.10 - 13.30 Jamník - Richnava

19. 13.30 - 13.50 Markušovce - Bystrany

20. 13.50 - 14.10 Olcnava - Jamník

21. 14.10 - 14.30 Odorín - Slovinky

22. 14.30 - 14.50 Sp.Hrušov - Hnilčík

23. 14.50 - 15.10 Slovinky - Sp.Tomášovce

24. 15.10 - 15.30 Bystrany - Odorín

25. 15.30 - 15.50 Kluknava - Markušovce

 

A1 - B2 16.10 - 16.35

B1 - A2 16.45 - 17.10

 

zápas o 3.miesto 17.30 - 17.55

zápas o 1.miesto 18.05 - 18.30

 

18. 35 - Vyhodnotenie turnaja

8. ročník

Propozície turnaja O pohár predsedu SOFZ

 

1. Usporiadateľ: SOFZ .

2. Termín stretnutí: Stretnutia sa odohrajú v nedeľu 22.2.2009.

3. Miesto stretnutí: Stretnutia  sa odohrajú  v športovej  hale v Spišskej Novej Vsi . V športovej hale  sa hrá na postranné a bránkové  čiary.

4. Účastníci: Priložené v prílohe - rozlosovanie  turnaja.

5. Zraz  účastníkov: Družstvá začínajúce  svoje stretnutie boli pripravené 15 min. pred jeho začiatkom.

6. Vyžrebovanie: Priložené v prílohe.

7. Hrací čas: Hrací čas jedného stretnutia bude  1x18 min. bez   polčasovej prestávky. Stretnutia  o umiestnenie 1x25 min. bez polčasovej  prestávky .

8. Zoznam: Maximálny počet hráčov na zozname je 12, minimálny počet 6 hráčov pred prvým stretnutím.  Pre každé stretnutie môže byť nový zoznam  12 hráčov , ktorí v stretnutí nastúpia .Zoznam musí obsahovať označenie družstva , mená a priezviska hráčov, rodné čísla.

9. Štart hráčov: Za každé družstvo v jednom stretnutí môže nastúpiť všetkých 12 hráčov uvedených na zozname družstva. Na ihrisku jedno družstvo tvoria 4 hráči v poli a 1 brankár  a najviac 7 náhradníkov , ktorí v priebehu stretnutia môžu ľubovoľne viac krát striedať v prerušenej hre, alebo keď je lopta mimo hry. Min. počet hráčov  3 + 1 , ak je vylúčených  viac hráčov, družstvo sa doplní na maximálni počet až po uplynutí  všetkých trestov. Hráči štartujú na platné registračné preukazy FK.

10. Lopty: Hrá sa s halovými loptami.

11. Pravidlá: Hrá sa podľa pravidiel  a noriem malého futbalu.

12. Ceny: Ocenené budú prvé tri družstvá,  najlepší hráč, brankár a strelec .

13. Rozhodcovia: Kvalifikovaní  R   VsFZ a SOFZ.

14. Štartovné: Každé zúčastnené družstvo 35.-€.

15. Občerstvenie: zabezpečené v počte 14 porcií na zúčastnené družstvo.

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ ZÁSADY

1.Termíny a čas stretnutí: Každé stretnutie sa musí začať presne v určenom čase. Družstvá  s vyplneným zápisom a rozhodcovia musia byť pripravení na odohranie stretnutia 5 min. pred jeho začiatkom.

2. Zápisy o stretnutí: Z každého stretnutia aj v prípade nenastúpenia súpera na stretnutie sa vyhotovuje osobitný zápis  o stretnutí na tlačivách, ktoré obdrží každé družstvo a je potrebné uviesť aj meno rozhodcu , strelcov gólov. V zápise o stretnutí musia byť uvedení všetci hráči , ktorí v stretnutí štartujú aj s číslami dresov a môžu to byť len hráči uvedení na zozname príslušného družstva.

3. Hodnotenie stretnutí: Výhra v stretnutí sa hodnotí 3 bodmi pre víťaza, remíza 1 bod, prehra 0 bodov.Za každé neodohrané víťazstvo sa priznáva výsledok 3:0 a 3 body víťazovi. Družstvu, ktoré zo súťaže  predčasne vystúpilo alebo je zo súťaže vylúčené , sa všetky jeho dosiahnuté výsledky anulujú.

O konečnom poradí družstiev rozhoduje:

1- body, 2- počet bodov zo vzájomných zápasov, 3- rozdiel skóre, 4- podiel skóre, 5- žreb

Rozhodca je povinný dbať na presné zaznamenávanie strelcov gólov, žltých a červených kariet v zápise o stretnutí  už počas stretnutia.

Červená karta/ČK/- udeľuje sa za : hrubé nešportové správanie, za hanlivé a urážlivé  výroky , za druhú ŽK, za zmarenie  výhodnej gólovej príležitosti a hru brankára mimo bránkového územia v gólovej príležitosti.

Po udelení ČK nasleduje vylúčenie hráča z hry a vylúčený hráč nesmie byť na lavičke náhradníkov svojho družstva. Jeho družstvo  hrá oslabené 4 min., Ž.K. -družstvo hrá oslabené 2 min..

2 ŽK - ČK.

Po dosiahnutí gólu hrá mužstvo ďalej oslabené.

ČK- rozhodne DK turnaja .

Hráč hrajúci v okuliaroch hrá na vlastnú zodpovednosť i v prípade poškodenia inej osoby.

Poistenie hráčov: Každý hráč na vlastnú zodpovednosť.

Pravidlá

Hrá sa podľa pravidiel malého futbalu v hale

Nepriame a priame kopy , rohy , auty platia, s tým rozdielom ,že aut sa rozohráva nohou z poza postrannej čiary.

Pokutový kop sa kope zo vzdialenosti 7 m. od brány.

Pri voľnom kope, aute a rohu musí byť vzdialenosť súpera od lopty najmenej 3 metre. Všetky tieto kopy musia byť rozohrané do 5 sekúnd od momentu okamžitého položenia lopty na zem.

Pri dotknutí sa lopty stropu haly rozhodca nariadi NVK  zo stredu HP proti družstvu, od hráča ktorého lopta do stropu smerovala. Vkĺzačky v súboji o loptu proti súperovi sú zakázané, R stretnutia za toto porušenie pravidiel nariadi NVK z miesta priestupku. Hra brankára s loptou sa posudzuje ako vo futbale. Loptu zahranú za bránu súpera vracia do hry len brankár (nie hráč) a to vyhodením lopty do hry rukou, alebo nohou .Hod od brány je zahraný správne vtedy, ak sa dotkne  alebo zahrá loptou iný hráč a lopta sa dotkla hracej plochy na vlastnej polovici. Ak  sa tak nestane a lopta z hodu od brány prejde na súperovu polovicu, rozhodca hru preruší a nariadi NVK z ľubovoľného miesta na stredovej čiare.

Brankár nesmie vo svojom bránkovom území  ovládať loptu  rukami dlhšie ako 5 sekúnd. Ak toto pravidlo poruší R hru preruší a nariadi NVK proti jeho družstvu z miesta priestupku. Kop vlastnému  brankárovi sa považuje za malú domov , preto brankár nemôže hrať vo vlastnom bránkovom  území rukami.

Gól neplatí priamo z NVK, priamo  z priameho a nepriameho voľného kopu zahraného do vlastnej brány, priamo z hodu od bránky  aj keď sa lopta dotkla hracej plochy na vlastnej polovici.

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625718