Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.38, 31.5.2022

Úradná správa SOFZ č.38

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U15 - A - 20. kolo: Rudňany - Jamník dňa 9.6.2022 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku).
- U15 - A - 20. kolo: Letanovce - Bystrany dňa 06.06.2022 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Letanovce 5€ - poplatok).
- U15 - A - 21. kolo: Hrabušice - Letanovce dňa 10.06.2022 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku).
- U15 - B - 19. kolo: Gelnica - Margecany dňa 03.06.2022 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku).
- U15 - B - 20. kolo: Margecany - Veľký Folkmar dňa 11.06.2022 o 13:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku).
- U15 - B - 19. kolo: Prakovce - Nálepkovo dňa 04.06.2022 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Nálepkovo 5€ - poplatok). 

2. ŠTK na základe RS str. 3 bod 3 ruší všetky výnimky ÚHČ dospelých a z uvedeného dôvodu nariaďuje odohrať stretnutia:
- VII. liga - 19. kolo: Hnilčík - Sp. Tomášovce dňa 05.06.2022 o 10:30 hod.
- VII. liga - 20. kolo: Poráč - Iliašovce dňa 12.06.2022 o 17:00 hod.
- VII. liga - 21. kolo: Hnilčík - Teplička "B" dňa 19.06.2022 o 10:30 hod.

3. ŠTK kontumuje:

- U15 - A - 19. kolo: Hrabušice - Odorín - 3:0 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/b (prvé nenastúpenie družstva H na stretnutie). Do pozornosti DK.
- U11 - A - 11. kolo: Letanovce - Smižany - 3:0 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/b (prvé nenastúpenie družstva H na stretnutie). Do pozornosti DK.
- U11 - A - 12. kolo: Rudňany - Teplička - 0:3 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/b (prvé nenastúpenie družstva D na stretnutie).
- U11 - A - 13. kolo: Smižany - Krompachy - 0:3 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/b (druhé nenastúpenie družstva D na stretnutie). Do pozornosti DK.
- U11 - A - 13. kolo: Letanovce - Rudňany - 3:0 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/b (druhé nenastúpenie družstva H na stretnutie).
- U11 - A - 14. kolo: Rudňany - Smižany - 3:0 a 0:3 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/b (tretie nenastúpenie družstva D a H na stretnutie). TJ Slovan Smižany do pozornosti DK.
- U11 - A - 15. kolo: Smižany - Teplička - 0:3 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/b (štvrté nenastúpenie družstva D na stretnutie). Do pozornosti DK.
- U11 - A - 15. kolo: Krompachy - Rudňany - 3:0 kont. podľa SP čl. 82 bod 1/b (štvrté nenastúpenie družstva H na stretnutie).

4. ŠTK v súlade s SP čl. 12 bod 1 (zapríčinené 3 kontumácie v priebehu jedného súťažného ročníka), v nadväznosti na čl. 84 vylučuje družstvo TJ Slovan Smižany zo súťaže U11 - A, zároveň anuluje všetky jeho dosiahnuté výsledky. Do pozornosti DK SOFZ.

5. ŠTK na základe uznesenia DK č. 27-136-2021/2022 vyzýva TJ Slovan Nálepkovo (U15 - B) o nahlásenie náhradnej HP stretnutia 20. kola: Nálepkovo - Mníšek n/H vo vzdialenosti 20 km od Nálepkova bližšie k súperovi v termíne do 07.06.2022.

6. ŠTK na základe predloženia originálu štartu hráča Branislava Packa (ERP: 1406909) družstva Slovan FO Markušovce (VI. liga) vo vyššej vekovej kategórií (ostaršenie) konštatuje, že predložené potvrdenie je platné podľa SP čl. 46 bod 2 a zároveň ponecháva výsledok stretnutia VI. ligy - 22. kolo: Markušovce - Sp. Hrušov dosiahnutý na HP.

7. ŠTK dôrazne upozorňuje všetky FK o predloženie a R o následnú kontrolu účasti štartu hráča vo vyššej vekovej kategórií (ostaršenia) v súlade s SP čl. 46 bod 2 pred stretnutiami vo všetkých vekových kategóriách pod disciplinárnymi a hernými dôsledkami.

8. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B, že v súť. roč.2021/2022 sa dňa 05.06.2022 o 08:45 hod. uskutoční na futbalovom štadióne v Sp. Novej Vsi futbalový turnaj o pohár p. E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú družstva z U15 - A po 19. kole - OTJ Jamník a OŠK Rudňany a z U15 - B po 18. kole - TJ Lokomotíva Margecany a MFK Gelnica. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.
Zraz uvedených družstiev je na štadióne FK Sp. Nová Ves o 08:00 hod.
Vylosovanie turnaja:
1. Jamník - Gelnica - 8:45 - 9:40
2. Margecany - Rudňany - 9:50 - 10:45
o 3. miesto: prehra 1.- prehra 2. - 11:00 - 11:55
o 1. miesto: víťaz 1. - víťaz 2 - 12:05 - 13:00
Hrací čas: 2 x 20 min. s 15 min. prestávkou
V prípade nerozhodného výsledku nasledujú 3 kopy na bránu zo značky PK.
Štart hráčov: na platné ERP.

9. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných v dňoch 28.05. - 29.05.2022.

DK SOFZ
U. č. 27-128-2021/2022:
Marek Jevoš(1302500, TJ SŠM Bystrany; VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na hracej ploche a v určených priestorochpodľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (udretie protihráča do hrude otvorenými dlaňami v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať,podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP, od 30.05.2022 do 19.06.2022 // 10.- €

U. č. 27-129-2021/2022: Ľubomír Dobrovič(1433950, OŠK Slovinky; VII. L) - vylúčený za hrubé nešportové prejavy voči delegovanej osobe na hracej ploche, v určenýchpriestoroch alebo v areáli štadiónapodľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (hrubá urážka R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať,podľa čl. 48 ods. 2 písm. b) DP, od 30.05.2022 do 19.06.2022 // 10.- €

U. č. 27-130-2021/2022: Lukáš Horváth(1437616, TJ Slovan Nálepkovo; U15-B) - vylúčený za telesné napadnutie na hracej ploche a v určených priestorochpodľa čl. 49 ods. 1 písm. a) DP (sotenie súpera nadmernou silou po skončení stretnutia) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS,podľa čl. 49 ods. 2 písm. a) DP, od 29.05.2022 // 5.- €

U. č. 27-131-2021/2022: Dávid Pavlovský(1289511, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 30.05.2022 // 10.- €

U. č. 27-132-2021/2022: Rastislav Janiga(1290790, FK Slovan Helcmanovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 30.05.2022 // 10.- €

U. č. 27-133-2021/2022: Ján Suchý(1059841, TJ SŠM Bystrany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 30.05.2022 // 10.- €

U. č. 27-134-2021/2022: Samuel Uhrín(1290961, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 30.05.2022 // 10.- €

U. č. 27-135-2021/2022:Radoslav Lapšanský(1412172, TJ Družstevník Odorín; U15-A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK SOFZ podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t. j. 1 stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 31.08.2022 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

U. č. 27-136-2021/2022: klub TJ Slovan Nálepkovo + družstvo žiakov U15-B:
i) Porušenie povinností organizátora stretnutia alebo inej súťaže podľa čl. 57 ods. 1 písm. e), f) DP (nezabezpečenie toho, aby nedošlo k hromadnému vniknutiu divákov v počte minimálne 30 na hraciu plochu po ukončení stretnutia 18. kola U15-B medzi TJ Slovan Nálepkovo a FK Slovan Helcmanovce + dopustenie toho,že došlo k inzultácii hráča hostí)
ii) Hrubé nešportové správania priaznivcov podľa čl. 58 ods. 2 písm. d), e) DP (vniknutie minimálne 30 divákov na HP po ukončení stretnutia 18. kola U15-B medzi TJ Slovan Nálepkovo a FK Slovan Helcmanovce + inzultácia hráča hostí na HP domácim divákom)
DK SOFZ na základe zápisu rozhodcu o stretnutí a vyjadrenia klubu FK Slovan Helcmanovce vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne v senáte takto rozhodla a ukladá tieto DS: - trestanie za viac disciplinárnych previnení podľa čl. 34 ods. 9 DP (DS sa ukladá podľa ustanovenia vzťahujúceho sa nadisciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné a k ďalšiemu sa prihliadlo ako na priťažujúcu okolnosť):
i) pokuta vo výške 150.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 57ods. 2 DP a RS/A/7/i;
ii) zákaz uskutočnenia stretnutia žiakov U15-B na konkrétnom štadióne - štadióne TJ Slovan Nálepkovo na 2 súťažné stretnutia podľa čl. 57 ods. 3 písm. b) DP; súčasne DK SOFZ podľa čl. 28 ods. 2 DP vymedzuje, že družstvo žiakov U15-B nesmie odohrať svoje domáce stretnutie v okruhu 20 km od obce Nálepkovo;
- na vedomie ŠTK SOFZ
//150,- € (pokuta) + 5,- € (za prejednanie)

U. č. 27-137-2021/2022: z podnetu ŠTK SOFZ:klub TJ Družstevník Odorín: nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (zavinené nenastúpenie hosťujúceho družstva na stretnutie 19. kola U15-A medzi TJ Štart Hrabušice a TJ Družstevník Odorín) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59DP a RS/A/7/k
// 50.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka: 50 % pre TJ Štart Hrabušice - na vedomie HK SOFZ

U. č. 27-138-2021/2022: z podnetu ŠTK SOFZ:klub TJ Slovan Smižany: nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 (trojnásobné zavinené nenastúpenie družstva prípravky na turnaj konaný dňa 28.05.2022 v Letanovciach na stretnutia: 11. kola medzi Letanovce a Smižany, 13. kola medzi Smižany a Krompachy „B"a 15. kola medzi Smižany a Teplička) - DS: pokuta vo výške 75.- € (3 x 25,- €) podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 75.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka: celá suma pre SOFZ, pretože turnaj sa odohral

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné: 

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.  
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ. 
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia. 
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.  
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP). 
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ
Obsadenie R a DZ:
VI. liga: 24. kolo (05.06.2022 o 17:00)

Spartak Bystrany - Helcmanovce Hamráček, Uhrin
Smižany - SŠM Bystrany Čuj, Dulovič, Kunzo F.
Prakovce - Chrasť n/H Cehuľa, Zekucia, Lesňák
Margecany - Sp. Hrušov Pavlík F., Revaj
Markušovce - Jamník Pekár, Harviščák, Tkáčik
Odorín - Hrabušice Sucheňák, Pecha, Švarc
Letanovce - Mníšek n/H Novotný, Zekuciová, Pavlík P.

VII. liga: 19. kolo (05.06.2022 o 10:30)
Slovinky - Poráč Žiga T., Hamráček, Uhrin, Pavlík P.
Iliašovce - Matejovce n/H Šofranko, Zekucia, Lesňák, Kunzo F.
Hnilčík - Sp. Tomášovce Revaj, Pavlík F., Dulovič, Tkáčik

U19 A: 19. kolo (04.06.2022 o 17:00)
Spartak Bystrany - Markušovce Uhrin, Harviščák

U19 B: 13. kolo (04.06.2022 o 17:00)
Nálepkovo - Helcmanovce Kotrady
Prakovce - Kluknava Mužík, Pavlík J.
Margecany - Gelnica Pecha, Žiga T.

U15 A: 20. kolo (04.06.2022 o 14:45)
Sp. Tomášovce - Olcnava Lesňák, Klinga
Markušovce - Hrabušice (05.06.2022) Harviščák, Pekár
Odorín - Iliašovce (05.06.2022) Pecha
Letanovce - SŠM Bystrany (06.06.2022 o 17:00) Dulovič, Slavkovský
Rudňany - Jamník (09.06.2022 o 16:00) Zekucia, Mužík

U15 B: 19. kolo (04.06.2022 o 14:45)
Gelnica - Margecany (03.06.2022 o 16:30) Šofranko, Kalická
Helcmanovce - Mníšek n/H (03.06.2022 o 17:00) Kotrady
V. Folkmar - Kluknava (15:15) Pavlík J., Mužík
Prakovce - Nálepkovo (05.06.2022) Lesňák, Zekucia, Cehuľa

Turnaj o pohár Eduarda Kessela (05.06.2022 od 8:45)
Ihr. Sp. Nová Ves Baldovský, Slavkovský, Zekuciová

Zmeny v obsadení R a DZ:

VI. liga: 24. kolo (05.06.2022 o 17:00)
Odorín - Hrabušice Švarc ruší sa obsadenie

VII. liga: 19. kolo (05.06.2022 o 10:30)
Iliašovce - Matejovce n/H Novotný za Šofranka

U15 B: 19. kolo (04.06.2022 o 14:45)
Prakovce - Nálepkovo (10:30) Kotrady

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2349032