Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 20

Úradná správa SOFZ č. 20

Úradná správa č. 20


ŠTK SOFZ


Turnaj výberov okresov( Sp. N.Ves, Poprad, Rožňava, Košice, Košice - okolie ) v kategórii dorast sa uskutoční dňa 14.1.2009 v športovej hale v Spišskej Novej Vsi so začiatkom o 9.00 hod.. ŠTK vyzýva FK o nahlásenie hráčov v kategórii dorast do výberu SOFZ v termíne do 2.1.2009.


HK SOFZ

Zostatky klubov SOFZ po jesennej časti súťažného ročníka 2008/2009


PORÁČ 850.-(doplatiť 650.-)                                   NÁLEPKOVO -650.-(doplatiť 1050.-)
GELNICA 1400.-(doplatiť 100.-)                               MARGECANY 350.-(doplatiť 50.-)
KLUKNAVA -1450(doplatiť 2950.-)                            PRAKOVCE 400.-
CHRASŤ n.H. 1750.-                                              HRABUŠICE 300.-(doplatiť 100.-)
LETANOVCE 0.-(doplatiť 1500.-)                               RUDŇANY -250.-(doplatiť 650.-)
TEPLIČKA 600.-                                                     SP.VLACHY 400.-
JAMNÍK 2300.-                                                       KROMPACHY 400.-
ILIAŠOVCE -1300.-(doplatiť 2800.-)                         JAKLOVCE -500.-(doplatiť 900.-)
OLCNAVA 1400.-(doplatiť 100.-)                              HARICHOVCE 800.-
MNÍŠEK n.HN. 850.-(doplatiť 650.-)                          SNV 900.-
BYSTRANY -200.-(doplatiť 1700.-)                           HELCMANOVCE 3600.-
MARKUŠOVCE 200.-(doplatiť 1300.-)                        SLOVINKY 1500.-
SP. HRUŠOV 1650.-                                               ŠVEDLÁR-450.-(doplatiť 1950.-)
V. FOLKÁR 650.-                                                    ODORÍN 150.-(doplatiť 1350.-)
SP.BYSTRANY 2000.-                                              RICHNAVA -6050.-(doplatiť 7550.-)
MATEJOVCE -1600.-(doplatiť 3100.-)                        HNILČÍK 1950.-
SP. TOMÁŠOVCE -4750.-(doplatiť 6250.-)                 DOMAŇOVCE 2000.-


DK SOFZ

DK SOFZ vyzýva FK SOFZ, aby nedoplatky voči SOFZ uhradili do 19.12.2008 pod disciplinárnymi následkami.

KR SOFZ

KR - z organizačných dôvodov prekladá školenie rozhodcov z pôvodne plánovaného termínu
na dni 5. - 7. 12. 2008. Začiatok školenie je 5.12.2008 o 15.00 hod..
Školenie sa uskutoční v priestoroch SOFZ, Hutnianská ul. 15..

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1628049