Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.26, 11.3.2022

Úradná správa SOFZ č.26

Sekretariát SOFZ

Žiadame kluby pôsobiace v súťažiach VsFZ, aby si vyzdvihli cestou štatutára (zástupcu klubu s pečiatkou klubu) multifunkčné tlačiarne, ktoré pre kluby zabezpečil SFZ. Tlačiarne sú uskladnené na štadióne FK Spišská Nová Ves.
Kontakt: Mgr. Július Straka- sekretár SOFZ.

V priebehu mesiacov marec, apríl 2022 sa plánuje usporiadanie školenia pre trénerov UEFA GRASSROOTS C LICENCE v Spišskej Novej Vsi. Kapacita školenia bude obmedzená min. 16 účastníkov, max. 24 účastníkov. Prosíme záujemcov aby sa priebežne nahlásili Mgr. Dávidovi Farkašovskému na e mail: david.farkasovsky321@gmail.com. Do e mailu je potrebné napísať meno priezvisko, e mail, telefonický kontakt. Záujemcovia budú kontaktovaní po určení presného dátumu školenia. 

Na základe situácie, ktorá aktuálne prebieha na Ukrajine sa FIFA rozhodla dočasne zmeniť a doplniť pravidlá o štatúte a prestupe hráčov (FIFA RSTP) s cieľom poskytnúť právnu istotu dotknutým subjektom.

Na základe doručeného cirkulára FIFA č. 1787 v priebehu včerajšieho dňa sme spracovali tlačovú správu, ktorá je uverejnená na tomto LINK-u (uvedené sú tam všetky dočasné zmeny + aj kompletné znenie cirkuláru aj s prílohami):

https://futbalsfz.sk/fifa-prijala-pravidla-o-statute-a-prestupe-hracov-v-suvislosti-s-dianim-na-ukrajine/ 

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- VI. liga - 14. kolo: Sp. Hrušov - SŠM Bystrany dňa 26.03.2022(sobota) o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov(bez poplatku).
- U15 - A - 10. kolo. Slovinky - Olcnava dňa 30.03.2022(streda) o 15:30 hod. - nariadenie ŠTK.
2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia 14. kola VI. ligy dňa 27.03.2022 o 15:00 hod. s výnimkou stretnutí, ktoré sa odohrajú o 10:30 hod.
3. ŠTK berie na vedomie podanie TJ Slovan Smižany zo dňa 10.03.2022. 

KR SOFZ

Motivačné video na nábor nových R v SOFZ

https://we.tl/t-3Ihu6DpY9M

KR SOFZ oznamuje, že seminár R a D SOFZ sa uskutoční v piatok 25. 3. 2022 od 16.30 hod v priestoroch Strednej priemyselnej školy technickej na Hviezdoslavovej ulici č. 6 v Spišskej Novej Vsi. Bližšie informácie boli zaslané e-mailom. 

KR upozorňuje rozhodcov na nutnosť uzatvorenia nových zmlúv so SOFZ, ktoré sú podmienkou pôsobenia v súťažiach. Bližšie informácie boli zaslané e-mailom.

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2195365