Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.25, 2.3.2022

Sekretariát SOFZ

Žiadame kluby pôsobiace v súťažiach VsFZ, aby si vyzdvihli cestou štatutára (zástupcu klubu s pečiatkou klubu) multifunkčné tlačiarne, ktoré pre kluby zabezpečil SFZ. Tlačiarne sú uskladnené na štadióne FK Spišská Nová Ves.
Kontakt: Mgr. Július Straka- sekretár SOFZ.

R a DZ SOFZ, VsFZ si môžu potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby za rok 2021(súťaže SOFZ) vyzdvihnúť na sekretariáte SOFZ.

V priebehu mesiacov marec, apríl 2022 sa plánuje usporiadanie školenia pre trénerov UEFA GRASSROOTS C LICENCE v Spišskej Novej Vsi. Kapacita školenia bude obmedzená min. 16 účastníkov, max. 24 účastníkov. Prosíme záujemcov aby sa priebežne nahlásili Mgr. Dávidovi Farkašovskému na e mail: david.farkasovsky321@gmail.com. Do e mailu je potrebné napísať meno priezvisko, e mail, telefonický kontakt. Záujemcovia budú kontaktovaní po určení presného dátumu školenia.

Motivačné video na nábor nových R v SOFZ

https://we.tl/t-3Ihu6DpY9M 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2195393