Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.19, 16.11.2021

Úradná správa SOFZ č.19

Sekretariát SOFZ

Zvolení kandidáti na volené funkcie SOFZ na Konferencii SOFZ dňa 12.11.2021 v Helcmanovciach:
Predseda SOFZ na volebné obdobie 2021/2025:

1. Jaroslav Švarc
Predseda Revíznej komisie SOFZ na volebné obdobie 2021/2025:
1. Ing. Peter Štofko
Predseda Odvolacej komisie SOFZ volebné obdobie 2021/2025:
1.Ing. Peter Bednár
Predseda Disciplinárnej komisie SOFZ na volebné obdobie 2021/2025:
1. JUDr. Branislav Kročian
Člen VV SOFZ za okres SNV na volebné obdobie 2021/2025:
1. Patrik Brezovaj
2. Bc. Rastislav Neuvirth
Náhradník za okres SNV : Mgr. Dávid Farkašovský
Člen VV SOFZ za okres Gelnica na volebné obdobie 2021/2025:
1.Tibor Theis
2. Ing. Dušan Tomaško - podpredseda SOFZ
Náhradník za okres Gelnica: Imrich Papcun
Člen Riadnej Konferencie SOFZ za okres SNV na volebné obdobie 2021/2025:
1. Peter Ilčin
2. Mgr. Jozef Pavlovský
3. Milan Jochman
4. Radoslav Bobko st.
5. Ján Rumančík
6. Miroslav Mlynár
Náhradník za okres SNV: Igor Kubičár
Člen Riadnej Konferencie SOFZ za okres Gelnica na volebné obdobie 2021/2025:
1. Jaroslav Smižík
2. Mgr. Juraj Kotrady
3. Ing. Lukáš Ivančo
Náhradník za okres Gelnica: Vladimír Ferenc
Člen Riadnej Konferencie VsFZ za SOFZ na volebné obdobie 2021/2025:
1. Patrik Brezovaj - zastupujúci predsedu SOFZ
2. Radoslav Bobko st.
3. Mgr. Juraj Kotrady
Člen Konferencie SFZ za SOFZ na volebné obdobie 2021/2025:
1. Jaroslav Švarc

Náhradník : Patrik Brezovaj

Fond na podporu športu vyhlásil dňa 15.11.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry s alokáciou 20 mil. eur.

Znenie výzvy, ktorá obsahuje všetky podrobné pravidlá a podmienky poskytnutia príspevku nájdete na nasledujúcom linku:

https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/sportova-infrastruktura 

Kluby a ich čerpanie kreditov, vycerpanie kreditov do 30.11.2021

https://podporamladeze.futbalsfz.sk 

SOFZ Spišská Nová Ves FK Slovan Helcmanovce  518,90 / 1 164,68
SOFZ Spišská Nová Ves Slovan FO Markušovce  556,08 / 1 164,68
SOFZ Spišská Nová Ves TJ Lokomotíva Margecany  114,50 / 1 164,68
SOFZ Spišská Nová Ves TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce  0,00 / 582,34
SOFZ Spišská Nová Ves TJ SŠM Bystrany  0,00 / 582,34 

VsFZ FK Olcnava 754,79 / 1 747,02 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2195359