Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.18, 8.11.2021

Úradná správa SOFZ č.18

Sekretariát SOFZ

Volebná Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 12.11.2021 (piatok) o 16.30 hod. v priestoroch kultúrneho domu v Helcmanovciach. Pozvánka a program budú FK SOFZ doručené poštou.

V zmysle čl. 39 stanov SOFZ a v spojení s čl. 1, písm. a, b, c, d) Volebného poriadku SOFZ, ak predpisy SOFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SOFZ alebo na určenú skupinu členov SOFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta (na email: sofzsnv@gmail.com) na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dni pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby.
Na základe uvedeného je možné kandidáta na volenú funkciu navrhnúť do 7.11. 2021 23:59 (vrátane).

Navrhnutí kandidáti na volené funkcie SOFZ: 

Voľba predsedu SOFZ na volebné obdobie 2021/2025:

Návrh podal VV SOFZ dňa:26.10.2021
1. Jaroslav Švarc

Voľba Predsedu Revíznej komisie SOFZ na volebné obdobie 2021/2025:

Návrh podal VV SOFZ dňa:26.10.2021
1. Ing. Peter Štofko 

Voľba predsedu Odvolacej komisie SOFZ volebné obdobie 2021/2025:

Návrh podal VV SOFZ dňa: 26.10.2021
1.Ing. Peter Bednár

Voľba predsedu Disciplinárnej komisie SOFZ na volebné obdobie 2021/2025:

Návrh podal VV SOFZ dňa:26.10.2021
1. JUDr. Branislav Kročian

Člen VV SOFZ za okres SNV na volebné obdobie 2021/2025:

Návrh podal VV SOFZ dňa: 26.10.2021 
1. Patrik Brezovaj  
2. Bc. Rastislav Neuvirth  

Náhradník za okres SNV : Mgr. Dávid Farkašovský

Člen VV SOFZ za okres Gelnica na volebné obdobie 2021/2025:

Návrh podal VV SOFZ dňa: 26.10.2021 
1.Tibor Theis
2. Ing. Dušan Tomaško

Náhradník za okres Gelnica: Imrich Papcun 

Člen Riadnej Konferencie SOFZ za okres SNV na volebné obdobie 2021/2025:

Návrh podal VV SOFZ na zasadnutí dňa 26.10.2021
1. Peter Ilčin
2. Jozef Pavlovský
3. Milan Jochman
4. Radoslav Bobko
5. Ján Rumančík
6. Miroslav Mlynár

Náhradník za okres SNV: Igor Kubičár

Člen Riadnej Konferencie SOFZ za okres Gelnica na volebné obdobie 2021/2025:

Návrh podal VV SOFZ dňa: 26.10.2021
1. Jaroslav Smižík
2. Mgr. Juraj Kotrady
3. Ing. Lukáš Ivančo

Náhradník za okres Gelnica: Vladimír Ferenc

Člen Riadnej Konferencie VsFZ za SOFZ na volebné obdobie 2021/2025:

Návrh podal VV SOFZ dňa: 26.10.2021
1. Patrik Brezovaj - zastupujúci predsedu SOFZ
2. Radoslav Bobko st.
3. Mgr. Juraj Kotrady

Člen Konferencie SFZ za SOFZ na volebné obdobie 2021/2025:

1. Jaroslav Švarc
 
Náhradník : Patrik Brezovaj
 
 

 

 

  

 
 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2195386