Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.16, 26.10.2021

Úradná správa SOFZ č.16

Sekretariát SOFZ

Volebná Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 12.11.2021 (piatok) o 16.30 hod. v priestoroch hotela Preveza v Spišskej Novej Vsi. Pozvánka a program budú FK SOFZ doručené poštou.

V zmysle čl. 39 stanov SOFZ a v spojení s čl. 1, písm. a, b, c, d) Volebného poriadku SOFZ, ak predpisy SOFZ oprávnenie navrhnúť kandidáta na volenú funkciu neviažu na určený typ členstva v SOFZ alebo na určenú skupinu členov SOFZ, každý člen SFZ je oprávnený navrhnúť písomne kandidáta (na email: sofzsnv@gmail.com) na funkciu volenú konferenciou najneskôr päť dni pred dňom konania konferencie, na ktorej sa konajú voľby.
Na základe uvedeného je možné kandidáta na volenú funkciu navrhnúť do 7.11. 2021 23:59 (vrátane).

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U19 - A - 11. kolo: Teplička - Markušovce dňa 29.10.2021 o 11:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Teplička - 5€ poplatok).

- U15 - A - 11. kolo: Rudňany - Odorín dňa 31.10.2021 o 10:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Odorín - 5€ poplatok).

- U15 - B - 11. kolo: Gelnica - Kluknava dňa 30.10.2021 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Kluknava - 5€ poplatok).

2. ŠTK na základe podania TJ Slovan Smižany - U11 a na základe karantény hráčov berie na vedomie neúčasť družstva U11 na turnaji prípraviek konaného dňa 29.10. na HP v Rudňanoch.

3. ŠTK nariaďuje odohrať:
3. kolo U11 - A dňa 29.10.2021 od 10:00 hod. na HP v Rudňanoch.

U11 - A

1. Rudňany
2. Teplička
3. Letanovce
4. Smižany
5. Krompachy

Telefonické kontakty na trénerov U11:
Letanovce - p. Mlynár Miroslav - 0915878233
Teplička - p. Moščovič Martin - 0944513443
Rudňany - p. Farkašovský Dávid - 0915905815
Smižany - p. Stuhlák František - 0905350504
Krompachy - p. Jochman František - 0915247500

V kategórií U11 štartujú hráči narodení po 01.01.2011 a mladší na platný ERP.

4. ŠTK oznamuje FK VI. ligy, že na základe vývoja pandemickej situácie a zaradenia okresu Spišská Nová Ves do čiernej farby od pondelka 1.11.2021, ruší predohrávku 14. kola VI. ligy. Stretnutia 14. kola VI. ligy nariaďuje odohrať 27.3.2022 s platnými výnimkami z ÚHČ podľa RS.

5. ŠTK dôrazne upozorňuje FK VI. a VII. ligy, že vytváranie nominácie družstiev klubovými a tímovými manažérmi musí byť ukončené 30 min. pred ÚHČ stretnutí.

6. ŠTK dôrazne upozorňuje FK na zaregistrovanie športových odborníkov (hlavných usporiadateľov, videotećhnik, hlásateľ, tréner, asistent trénera 1,2,3, vedúci mužstva, lekár, masér, fyzioterapeut,...) a ich následné schválenie - súhlas. Rozhodca a asistent rozhodcu je povinný podľa zápisu o stretnutí vpustiť na lavičku náhradníkov len tie osoby, ktoré sa nachádzajú v zápise o stretnutí (viď. hlavička a druhá strana zápisu).

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:
VI. liga: 13. kolo (31.10.2021 o 14:00)

Chrasť n/H - Smižany (30.10.2021 o 13:30) Cehuľa, Zekuciová, Revaj, Tkáčik
SŠM Bystrany - Spartak Bystrany (10:30) Sucheňák, Hamráček, Čuj, Pavlík P.
Hrabušice - Prakovce (10:30) Pekár, Zekucia, Cehuľa, Kunzo F.
Sp. Hrušov - Helcmanovce Hamráček, Sucheňák, Čuj, Pavlík P.
Jamník - Margecany Cehuľa, Zekuciová, Zekucia, Tkáčik
Mníšek n/H - Markušovce Šofranko, Šándor, Revaj
Letanovce - Odorín Pekár, Dulovič, Kunzo F.

U19 A: 11. kolo (30.10.2021 o 14:00)
Teplička - Markušovce (29.10.2021 o 11:00) Hamráček, Harviščák
Spartak Bystrany - Rudňany Zekucia, Lesňák

U15 A: 11. kolo (30.10.2021 o 11:45)
SŠM Bystrany - Slovinky Uhrin
Hrabušice - Sp. Tomášovce Šándor, Pavlík J.
Iliašovce - Letanovce Lesňák, Zekucia
Rudňany - Odorín (31.10.2021 o 10:00) Lesňák, Pavlík J.
Jamník - Markušovce (31.10.2021) Uhrin, Harviščák
U15 B:
Gelnica - Kluknava (10:30) Kotrady
Prakovce - Margecany Kotrady
V. Folkmar - Mníšek n/H (14:00) Kotrady
Helcmanovce - Nálepkovo (31.10.2021) laik

U11 A: 3. kolo (29.10.2021 o 10:00)
Ihr. Rudňany Vietoris, Revaj

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2195401