Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.11, 21.9.2021

Úradná správa SOFZ č.11

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie VV SOFZ sa uskutoční dňa 28.9.2021 o 16.30 hod. v priestoroch SOFZ. 

Zasadnutie Riadnej Konferencie SOFZ sa uskutoční dňa 8.10.2021 (piatok) o 16.30 hod. v priestoroch SOFZ - Športová hala. Pozvánka a program bude členom Riadnej Konferencie SOFZ zaslané elektronickou poštou.

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U15 - B - 6. kolo: Kluknava - Helcmanovce dňa 26.09.2021 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Kluknava poplatok 5€).

2. ŠTK kontumuje:
- U19 - A - 11.kolo: Spišské Vlachy - Olcnava - 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b (druhé nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.
- U19 - B - 5. kolo: Margecany - Nálepkovo a zároveň ponecháva výsledok stretnutia dosiahnutý na HP, t.j. 14:0 podľa SP čl. 82 bod 1/g (pokles hráčov družstva hostí pod 7). Do pozornosti DK.
- U19 - B - 5. kolo: Gelnica - Kluknava - 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b (prvé nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.
- U19 - A - 5. kolo: Spišské Vlachy - Rudňany - 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b (prvé nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

3. ŠTK nariaďuje odohrať:
3. kolo U11 - B dňa 02.10.2021 od 10:00 hod. na HP v Kojšove.

U11 - B
1. Kojšov
2. Odorín
3. Olcnava
4. Sp. Hrušov
5. Krompachy

Telefonické kontakty na trénerov U11:
Kojšov - p. Gallo Marek - 0908371819
Odorín - p. Patrik Slanina - 0902437935
Olcnava - p. Pollák Vladimír - 0915318727
Sp. Hrušov - p. Slamený Jozef - 0918069569
Krompachy - p. Jochman František - 0915247500

V kategórií U11 štartujú hráči narodení po 01.01.2011 a mladší na platný ERP.

4. ŠTK dôrazne upozorňuje FK VI. a VII. ligy, že vytváranie nominácie družstiev klubovými a tímovými manažérmi musí byť ukončené 30 min. pred ÚHČ stretnutí.

5. ŠTK dôrazne upozorňuje FK na zaregistrovanie športových odborníkov (hlavných usporiadateľov, videotećhnik, hlásateľ, tréner, asistent trénera 1,2,3, vedúci mužstva, lekár, masér, fyzioterapeut,...) a ich následné schválenie - súhlas.

Rozhodca a asistent rozhodcu je povinný podľa zápisu o stretnutí vpustiť na lavičku náhradníkov len tie osoby, ktoré sa nachádzajú v zápise o stretnutí (viď. hlavička a druhá strana zápisu).

6. ŠTK dôrazne upozorňuje FK 6. ligy že v zápise o stretnutí uvádzať trénerov s platnou licenciou a prítomných na lavičke náhradníkov pod disciplinárnymi následkami.

7. ŠTK dôrazne upozorňuje R vo všetkých vekových kategóriách na povinnosť odovzdať zápisy o stretnutí pred stretnutím obom FK a kontrolu hráčov pred nástupom na HP podľa zápisu o stretnutí pod disciplinárnymi následkami.

8. ŠTK upozorňuje FK SOFZ že dňa 28.09.2021 v čase od 16:00 hod. si môžu vyzdvihnúť oproti podpisu lekárničku od SOFZ.

DK SOFZ

U. č. 9-38-2021/2022:Ondrej Pollák (1221913, OTJ Jamník; VI. L) - vylúčený za„úmyselné hranie rukou pred PÚ" -DK SOFZ podľa čl. 78 ods. 4 písm. d) DP zastavuje konanie, pretože rozhodnutie o vine nie je možné z iného dôvodu - popis R stretnutia previnenia, za ktoré vylúčil hráča, nenapĺňa znaky priestupku, za ktorý sa vylučuje, resp. disciplinárneho previnenia, za ktoré sa udeľuje DS pozastavenie výkonu športu; súčasne sa zrušujú účinky vylúčenia pre hráča ! // bez poplatku

U. č. 9-39-2021/2022:Samuel Uhrín(1290961, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 20.09.2021 // 10.- €

U. č. 9-40-2021/2022:Peter Mikula (1257824, TJ SŠM Bystrany; VI. L) - vylúčený zasurovú hru podľa čl. 46 ods. 1 DP (surová hra - kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu v neprerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 písm. a) DP od 20.09.2021 // 10.- €

U. č. 9-41-2021/2022:Ondrej Gavalier (1215153, TJ Slovan Smižany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 20.09.2021 // 10.- €

U. č. 9-42-2021/2022:Marek Zajac (1285836, TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce; VII. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 20.09.2021 // 10.- €

U. č. 9-43-2021/2022:Patrik Žiga (1442205, TJ Štart Hrabušice; U15-A) - vylúčený zanarušenie riadneho priebehu hry podľa čl. 45 ods. 1 písm. b) DP (zmarenie jasnej gólovej príležitosti súperovi, ktorý svojím celkovýmpohybom smeroval k bránke previnivšieho sa družstva tým, že sa dopustil priestupku, za ktorýsa nariaďuje voľný kop - podrazenie súpera pred PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP od 19.09.2021 // 5.- €

U. č. 9-44-2021/2022:Milan Lipčák(1072813, vedúci družstva dospelých TJ Štart Hrabušice; VI. L) - vylúčený zaHNS voči delegovanej osobe na hracej ploche, v určených priestoroch alebo areáli štadióna podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (použitie urážlivého a vulgárneho výroku voči R) - DS: pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým stretnutímv trvaní 1 mesiaca vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený takúto funkciu vykonávať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b) DP od 19.09.2021 (výkon sankcie sa začal vylúčením - čl. 16 ods. 3 DP) do 19.10.2021 // 10.- €

U. č. 9-45-2021/2022: z podnetu ŠTK: klub OŠK Rudňany - nenastúpenie družstva na stretnutiepodľa čl. 59 DP (1. zavinené nenastúpenie družstva dorastuna stretnutie5. kola U19-A medzi 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy a OŠK Rudňany) - DS: pokuta vo výške 70.- €podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy

U. č. 9-46-2021/2022: z podnetu ŠTK: klub TJ Nový život Kluknava - nenastúpenie družstva na stretnutiepodľa čl. 59 DP (1. zavinené nenastúpenie družstva dorastuna stretnutie5. kola U19-B medzi MFK Gelnica a TJ Nový život Kluknava) - DS: pokuta vo výške 70.- €podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet MFK Gelnica

U. č. 9-47-2021/2022: z podnetu ŠTK: klub FK Olcnava - nenastúpenie družstva na stretnutiepodľa čl. 59 DP (1. zavinené nenastúpenie družstva dorastuna stretnutie11. kola U19-A medzi 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy a FK Olcnava) - DS: pokuta vo výške 70.- €podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet 1. ŠK Tatran Spišské Vlachy

U. č. 9-48-2021/2022: z podnetu ŠTK SOFZ:klub TJ Slovan Nálepkovo:porušenie predpisu alebo rozhodnutia poľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP(pokles hráčov družstva domácich pod 7 v prípade, že na stretnutie nastúpili s menej ako 11 hráčmi v stretnutí 5. kola U19-B medzi TJ Lokomotíva Margecany a TJ Slovan Nálepkovo) - DS: pokuta vo výške 30.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. a), ods. 4 DP a RS/A/7/m1 // 30.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie)

U. č. 9-49-2021/2022:Maroš Sucheňák(R) - administratívne pochybenie delegovanej osoby podľa čl. 63 ods. 1 písm. a) DP (nesprávny popis priestupku, za ktorý sa vylučuje) - DS: pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu na 1 týždeň, podľa čl. 63 ods. 2 písm. a) DP od 21.09.2021 do 28.09.2021 // bez poplatku

U. č. 9-50-2021/2022:DK SOFZ podľa čl. 71 ods. 1, ods. 3 písm. d) DP začína disciplinárne konanie proti klubu TJ FK - Kojšov pre dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia - nenastúpenie družstva na stretnutiapodľa čl. 59 DP(neúčasť mužstva prípravky na turnaji dňa 15.9.2021 v Odoríne) a na základe uvedeného DK SOFZ:
1/ ukladá klubu TJ FK - Kojšov zaslať DK SOFZ do 27.09.2021doklady preukazujúce ochorenie 5 hráčov zostavy, o ktorých sa klub zmienil v podaní na DK SOFZ;
// bez poplatku

U. č. 9-51-2021/2022: DK SOFZ opätovne dôrazne upozorňuje R na dôsledný popis priestupkov, za ktoré napomínajú alebo vylučujú previnilcov, pretože opakovane dochádza k nedostatkom pri popisovaní priestupkov, za ktoré sa vylučuje (najmä HNS a surová hra ale aj mnohé iné), čo je neakceptovateľné. V prípade opakovaného výskytu takých nedostatkov budú R disciplinárne postihnutí - viď U. č. 9-49-2021/2022.

U. č. 9-52-2021/2022: DK SOFZ dôrazne upozorňuje R, aby podania (vylúčenia hráčov, funkcionárov a iné nedostatky v stretnutí) adresované DK SOFZ cez ISSF systém realizovali cez detail zápasu, aby podanie bolo doručené na vedomie aj klubom!

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ:

VI. liga: 8. kolo (26.09.2021 o 15:00)
Margecany - Smižany (10:30) Pavlovský st., Hamráček
Letanovce - Chrasť n/H (10:30) Pavlík F., Cehuľa, Čuj, Tornay
Prakovce - Helcmanovce Furman, Zekucia
Spartak Bystrany - Hrabušice Cehuľa, Revaj, Pavlík P.
Mníšek n/H - Jamník Pekár, Tkáčik
Odorín - Sp. Hrušov Hamráček, Dulovič
Markušovce - SŠM Bystrany Šofranko
VII. liga:
Teplička „B" - Poráč (10:30) Pekár, Slavkovský
Matejovce n/H - Sp. Tomášovce Pavlík F.
Slovinky - Hnilčík Čuj

U19 A: 6. kolo (25.09.2021 o 15:00)
Teplička - Spartak Bystrany (14:00) Slavkovský, Dulovič
Markušovce - Sp. Vlachy Pavlík F., Zekuciová
U19 B:
Helcmanovce - Kluknava laik
Margecany - Prakovce Kotrady
Gelnica - Nálepkovo (26.09.2021 o 12:00) Furman

U15 A: 6. kolo (25.09.2021 o 12:45)
Rudňany - SŠM Bystrany (10:00) Čuj
Letanovce - Sp. Tomášovce (10:30) Zekuciová, Zekucia
Markušovce - Slovinky (26.09.2021) Šofranko
Jamník - Hrabušice (26.09.2021) Revaj
Odorín - Olcnava (26.09.2021) Dulovič

U15 B:
Nálepkovo - Mníšek n/H laik
Margecany - V. Folkmar Kotrady
Kluknava - Helcmanovce (26.09.2021 o 10:30) Kotrady
Prakovce - Gelnica (26.09.2021) Zekucia

U. č. 14/2021/2022 - KR žiada OTJ Jamník o zaslanie videozáznamu zo stretnutia 7. kola VI. Ligy - OTJ Jamník - TJ Štart Hrabušice.
U. č. 15/2021/2022 - KR upozorňuje R Sucheňáka a D Kunza F. na dôsledné vyplňovanie a popis priestupkov v zápise o stretnutí či správe DS.
U. č. 16/2021/2022 - KR berie na vedomie pochvalu OŠK Hnilčík na rozhodcovzo stretnutia OŠK Hnilčík - OŠK Teplička „B" - R Cehuľa, AR Revaj.
U. č. 17/2021/2022 - KR berie na vedomie e-mail Dr. Dobranského. Odpoveď zasiela e-mailovou správou.
U. č. 18/2021/2022 - KR žiada R a D o kontrolu zmluvy so SOFZ v súvislosti s možnými zmenami, ktoré majú vplyv na odvody do Sociálnej poisťovne (zmeny zamestnania, prechodu pozície študenta do zamestnania, začatie poberania dôchodku a pod.)

KR SOFZ
Zmeny v obsadení R a DZ:

VI. liga: 8. kolo (26.09.2021 o 15:00)
Letanovce - Chrasť n/H (10:30) Kunzo V. zaTornaya

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2195342