Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.8, 31.8.2021

Úradná správa SOFZ č. 8

Sekretariát SOFZ

FK, R, DZ SOFZ a VsFZ si môžu rozpis súťaži SOFZ pre súťažný ročník 2021/2022 vyzdvihnúť na sekretariáte SOFZ v čase zasadnutia odborných komisií (utorok).

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U15 - A - 3. kolo: Letanovce - Odorín dňa 05.09.2021 o 13:15 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (Odorín - 5€ poplatok).
- U15 - A - 4. kolo: Rudňany - Slovinky dňa 15.09.2021 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda oboch klubov (bez poplatku).

2. ŠTK na základe námietky FK Prakovce podanej cez ISSF zo dňa 30.08.2021 pozýva na svoje zasadnutie dňa 07.09.2021 o 16:30 hod. zainteresované osoby: FK Prakovce - vedúci družstva p. Michal Oravec, kapitán p. Drahomír Diro, Slovan FO Markušovce - vedúci družstva p. Peter Hodnický, kapitán p. Martin Mrovčák, hráč č. 5 Marián Jánošík, hráč p. Matúš Šteiner a R - p. Jakub Furman, AR1 - p. Filip Pavlík, AR2 - p. Viktor Šándor. ŠTK žiada Slovan FO Markušovce o predloženie videozáznamu zo stretnutia 4. kola VI. ligy: Markušovce - Prakovce.

3. ŠTK upozorňuje FK SOFZ že dňa 07.09.2021 v čase od 16:00 hod. si môžu vyzdvihnúť oproti podpisu lekárničku od SOFZ.

4. ŠTK vyzýva U11 - A a U11 - B o nahlásenie ďalších termínov o organizovaní turnaja prípraviek.

5. ŠTK na základe RS str. 12 bod 19 (nezaslanie fotokópie licencie trénera) odstupuje TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom na riešenie DK.

6. ŠTK nariaďuje odohrať:
1. kolo U11 - A a U11 - B dňa 01.09.2021 od 9:00 U11 - A a od 13:00 U11 - B na HP v Krompachoch.
2. kolo U11 - B dňa 15.09.2021 od 10:00 hod. na HP v Odoríne.

U11 - A U11 - B

1. Rudňany     1. Kojšov
2. Teplička      2. Odorín
3. Letanovce   3. Olcnava
4. Smižany     4. Sp. Hrušov
5. Krompachy 5. Krompachy

Telefonické kontakty na trénerov U11:
Letanovce - p. Mlynár Miroslav - 0915878233
Teplička - p. Moščovič Martin - 0944513443
Kojšov - p. Gallo Marek - 0908371819
Rudňany - p. Farkašovský Dávid - 0915905815
Smižany - p. Stuhlák František - 0905350504
Odorín - p. Patrik Slanina - 0902437935
Olcnava - p. Pollák Vladimír - 0915318727
Sp. Hrušov - p. Slamený Jozef - 0918069569
Krompachy - p. Jochman František - 0915247500

V kategórií U11 štartujú hráči narodení po 01.01.2011 a mladší na platný ERP.

7. ŠTK berie na vedomie podanie ŠK Breznovica Letanovce o organizovaní turnaja U 11 - A dňa 02.10.2021 od 9:00 na HP v Letanovciach.

8. ŠTK dôrazne upozorňuje FK na zaregistrovanie športových odborníkov (hlavných usporiadateľov, videotećhnik, hlásateľ, tréner, asistent trénera1,2,3, vedúci mužstva, lekár, masér, fyzioterapeut,...) a ich následné schválenie - súhlas.

Rozhodca a asistent rozhodcu je povinný podľa zápisu o stretnutí vpustiť na lavičku náhradníkov len tie osoby, ktoré sa nachádzajú v zápise o stretnutí (viď. hlavička a druhá strana zápisu).

9. ŠTK dôrazne upozorňuje FK 6. ligy že v zápise o stretnutí uvádzať trénerov s platnou licenciou a prítomných na lavičke náhdraníkov pod disciplinárnymi následkami.

10. ŠTK dôrazne upozorňuje R vo všetkých vekových kategóriách na povinnosť odovzdať zápisy o stretnutí pred stretnutím obom FK a kontrolu hráčov pred nástupom na HP podľa zápisu o stretnutí pod disciplinárnymi následkami.

KR SOFZ
VI. liga: 5. kolo (05.09.2021 o 15:30)

Chrasť n/H - Jamník (10:30) Novotný, Revaj, Cehuľa, Tkáčik
Smižany - Odorín (10:30) VsFZ, Pekár, Dulovič
SŠM Bystrany - Mníšek n/H (10:30) VsFZ, Čuj, Zekuciová, Pavlik P.
Prakovce - Spartak Bystrany Sucheňák, Zekucia, Mužík
Margecany - Markušovce Čuj, Šándor, Pavlik P.
Helcmanovce - Letanovce Cehuľa, Revaj
Sp. Hrušov - Hrabušice Pekár, Zekuciová, Tkáčik
VII. liga:
Hnilčík - Sp. Tomášovce (04.09.2021) Žiga T., Čuj, Dulovič, Tkáčik
Slovinky - Poráč (10:30) Šofranko, Šándor, Slavkovský, Tornay
Iliašovce - Matejovce n/H Novotný, Dulovič

U19 A: 3. kolo (04.09.2021 o 15:30)
Teplička - Rudňany (01.09.2021 o 14:00) Čuj
Sp. Vlachy - Slovinky (14:00) Sucheňák
Spartak Bystrany - Olcnava Kerecman, Zekucia
U19 B:
Margecany - Gelnica Kotrady
Nálepkovo - Helcmanovce Šándor
Prakovce - Kluknava Hamráček

U15 A: 3. kolo (04.09.2021 o 13:15)
Sp. Tomášovce - Rudňany Slavkovský
SŠM Bystrany - Hrabušice Zekucia, Kerecman
Letanovce - Odorín (05.09.2021) Dulovič
Slovinky - Jamník (05.09.2021) Šándor
Olcnava - Iliašovce (05.09.2021) Zekuciová
U15 B:
Margecany - Nálepkovo Kotrady
V. Folkmar - Helcmanovce Zekuciová
Gelnica - Mníšek n/H (05.09.2021 o 10:30) Mužík, Zekucia
Prakovce - Kluknava (05.09.2021 o 13:15) Zekucia, Mužík

KR berie na vedomie podnet 1. ŠK TATRAN Spišské Vlachy.
KR berie na vedomie pochvalu od OŠK Hnilčík na AR1 Sucheňák Maroš zo stretnutia Poráč - Hnilčík.
KR dôrazne upozorňuje všetkých R na dôsledné vyplňovanie zápisov o stretnutí.

Zmeny v obsadení:

VI. liga: 5. kolo (05.09.2021 o 15:30)
Smižany - Odorín (10:30) Greš za VsFZ
SŠM Bystrany - Mníšek n/H (10:30) Magdoško za VsFZ
Prakovce - Spartak Bystrany Novotný za Sucheňáka, Mužík ruší sa obsadenie
VII. liga:
Iliašovce - Matejovce n/H Mužík za Novotného

U19 A: 3. kolo (04.09.2021 o 15:30)
Sp. Vlachy - Slovinky (14:00) Greš za Sucheňáka
Spartak Bystrany - Olcnava Zekucia ako R, Kerecman ruší sa obsadenie

U15 A: 3. kolo (04.09.2021 o 13:15)
SŠM Bystrany - Hrabušice Kerecman ruší sa obsadenie
U15 B:
V. Folkmar - Helcmanovce (15:15) Kerecman za Zekuciovú
Parkovce - Kluknava (05.09.2021 o 13:15) Mužík ruší sa obsadenie

DK SOFZ

U. č. 6-14-2021/2022:Branislav Hoľák (1290848, Slovan FO Markušovce; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 30.08.2021 // 10.- €

U. č. 6-15-2021/2022:Marek Hudák (1193613, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - vylúčený zatelesné napadnutie na hracej ploche a v určených priestoroch podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (HNS - udretie súpera rukou do oblasti genitálií v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP od 30.08.2021 do 19.09.2021 // 10.- €

U. č. 6-16-2021/2022:Lukáš Ferko (1240645, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený zatelesné napadnutie na hracej ploche a v určených priestoroch podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (HNS - kopnutie súpera v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP od 30.08.2021 do 19.09.2021 // 10.- €

U. č. 6-17-2021/2022:Vladimír Pollák (1290941, vedúci družstva FK Olcnava; U15-A) - vylúčený zaHNS voči delegovanej osobe na hracej ploche, v určených priestoroch alebo areáli štadióna podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (použitie urážlivého a vulgárneho výroku voči R) - DS: pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým stretnutímv trvaní 1 mesiaca vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený takúto funkciu vykonávať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b) DP od 28.08.2021 (výkon sankcie sa začal vylúčením - čl. 16 ods. 3 DP) do 28.09.2021 // 5.- €

U. č. 6-18-2021/2022: z podnetu ŠTK SOFZ: klub TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom: porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu (nepredloženie fotokópie licencie trénera v zmysle RS/B/19) - DS: pokuta vo výške 90.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. b), ods. 5 DP a RS/A/7/m2 // 90.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie)

U. č. 6-19-2021/2022:Ľubomír Kršiak (1210694, TJ Slovenský raj Spišské Tomášovce; VII. L) - vylúčený po stretnutí po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 02.09.2021 // 10.- € 

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2195424