Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.1, 14.7.2021

Úradná správa SOFZ č.1

DK SOFZ 

U. č. 1-1-2021/2022: Prestupový spor: DK SOFZ na základe podania klubu ŠK Zemedar Poprad - Stráže zo 4.7.2021 klubu oznamuje, že v prípade, ak klub nesúhlasí s výškou odstupného za transfer hráča Dávid Findura do TJ Družstevník Odorín, musí postupovať podľa článku 37 ods. 5 RaPP SFZ (priame uplatnenie rozdielu odstupného voči klubu, kde hráč prestúpil - napr. formou faktúry) // bez poplatku

U. č. 1-2-2021/2022: Prestupový spor: DK SOFZ na základe podania klubu Slovan FO Markušovce z 8.7.2021klubu oznamuje, že v prípade, ak klub nesúhlasí s výškou odstupného za transfer hráča Roman Michal (1290953) do TJ Slovan Smižany, musí postupovať podľa článku 37 ods. 5 RaPP SFZ (priame uplatnenie požadovaného odstupného voči klubu, kde hráč prestúpil - napr. formou faktúry) // bez poplatku

U. č. 1-3-2021/2022: Prestupový spor: DK SOFZ na základe podania klubu Slovan FO Markušovce z 8.7.2021klubu oznamuje, že v prípade, ak klub nesúhlasí s výškou odstupného za transfer hráča Daniel Szynalik (1285358) do TJ Slovan Smižany, musí postupovať podľa článku 37 ods. 5 RaPP SFZ (priame uplatnenie požadovaného odstupného voči klubu, kde hráč prestúpil - napr. formou faktúry) // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

ŠTK SOFZ

ŠTK upozorňuje FK vo všetkých vekových kategóriách, že v prípade výmeny losovacích čísel je potrebné zaslať dohodu o výmene losovacích čísel podaním cez ISSF systém v termíne do 16.07.2021

číslo 6.liga
1 Odorín
2 Markušovce
3 Prakovce
4 Margecany
5 Smižany (Nedeľa 10:30)
6 Helcmanovce
7 SŠM Bystrany (Nedeľa 10:30)
8 Spišský Hrušov
9 Chrasť
10 Jamník (29.8. UHČ)
11 Hrabušice (Nedeľa 10:30)
12 Mníšek
13 Letanovce
14 Spartak Bystrany

1. kolo - 8.8.2021
13. kolo - 31.10..2021
14. kolo - 7.11.2021
15.kolo - 03.04.2022
26. kolo -19.6.2022

7.liga - trojkolovo
1 Poráč (Sobota UHČ)
2 Sp. Tomášovce
3 Rudňany (nedeľa ÚHČ)
4 Hnilčík (Sobota UHČ)
5 Slovinky
6 Iliašovce
7 Matejovce
8 Teplička

1. kolo - 8.8.2021
11. kolo - 17.10.2021
12. kolo - 17.4.2022
21. kolo - 19.6.2022

U19-A - trojkolovo
1 Rudňany (Nedeľa 10:30)
2 Markušovce
3 Teplička (Sobota 14:00)
4 Spartak Bystrany
5 Spišské Vlachy (Sobota 14:00)
6 Slovinky
7 Olcnava (Sobota 10:30)

1. kolo - 21. 8. 2021
11. kolo - 30.10.2021
12. kolo - 16.4.2022
21. kolo - 18.6.2022

U19-B - trojkolovo
1 Kluknava
2 Veľký Folkmar (Nedeľa 15:30)
3 Prakovce (Sobota UHČ)
4 Margecany
5 Gelnica
6 Helcmanovce
7 Nálepkovo

1. kolo - 21. 8. 2021
11. kolo - 30.10.2021
12. kolo - 16.4.2022
21. kolo - 18.6.2022

U15-A
1 Odorín (predzápas dospelých)
2 Markušovce (predzápas dospelých)
3 Letanovce (Sobota 10:30)
4 Sp. Tomášovce
5 Slovinky (predzápas dospelých)
6 Olcnava (pozápas dospelých)
7 SŠM Bystrany
8 Hrabušice
9 Iliašovce
10 Jamník (predzápas dospelých)
11 Rudňany (Sobota 10:00)

1. kolo - 21.8.2021
11. kolo - 30.10.21
12. kolo - 9.4. 2022
22. kolo - 18.6.2022

U15-B - trojkolovo
1 Kluknava (predzápas dorastu)
2 Margecany
3 Prakovce (predzápas dospelých)
4 Gelnica (Nedeľa 10:30)
5 Veľký Folkmar (Sobota 15:15)
6 Helcmanovce (predzápas dospelých)
7 Mníšek
8 Nálepkovo

1. kolo - 21. 8. 2021
11. kolo - 30.10.2021
12. kolo - 16.4.2022
21. kolo - 18.6.2022

U11-A
Rudňany
Teplička
Letanovce
Smižany

U11-B
Kojšov
Odorín
Olcnava (turnaj)
Spišský Hrušov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2015045