Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.29, 22.6.2021

Úradná správa SOFZ č.29

Sekretariát SOFZ

Zasadnutie Riadnej konferencie SOFZ sa uskutoční dňa 27.6.2021(nedeľa) o 10.00 hod. v priestoroch obecného úradu obce Teplička. Týmto žiadame všetkých účastníkov Riadnej konferencie SOFZ o dodržiavanie vyhlášky MZ č.208 §7.

ŠTK SOFZ

1. ŠTK kontumuje stretnutie:

- U15 - A -11. kolo: SŠM Bystrany - Slovinky - 3:0 kontumačne, podľa SP čl. 82 bod 1/b(nenastúpenie družstva H na stretnutie).

2.ŠTK upozorňuje FK SOFZ , že prihlášku do súťaží riadených SOFZ je potrebne podať cez elektronickú podateľňu v ISSF systéme . Podanie je potrebné zaslať v termíne od 21.6.2021 - do 12.07.2021. V prípade nezaslania prihlášky v stanovenom termíne nebude príslušné družstvo zaradené do súťaže SOFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží SOFZ je uhradenie všetkých poplatkov udelených v priebehu súťažného ročníka 2020/2021, ktoré boli predmetom vystavených zberných faktúr. V prípade neuhradenia zberných faktúr pre súťažný ročník 2021/2022 nebude družstvo zaradené do súťaží nového súťažného ročníka. Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Jednotlivé družstvá, aj v súťažiach mládeže, sú povinné zaregistrovať aj štadión, ktorý je v prihláške do súťaže povinná položka.

3. ŠTK pozýva na deň 27.06.2021 na štadión OŠK Teplička za účelom odovzdania pohárov a diplomov zástupcov týchto víťazov jednotlivých kategórii:

VII. liga - OKŠ Spišský Hrušov

U - 15 -B - MFK Gelnica

4. Termínová listina SOFZ pre súťažný ročník 2021/2022:
VI. L - jesenná časť - 08.08.2021 a ďalej víkendy, hrací deň - nedeľa
jarná časť - 14. kolo - 07.11.2021,15. kolo - 03.04.2022
VII.L - podľa počtu prihlásených družstiev -jesenná časť - 08.08.2021, hrací deň - nedeľa).
jarná časť - 10.04.2022
Ml. kategórie - podľa počtu prihlásených - jesenná časť - 22.08.2021( hrací deň - sobota)
Koniec súťaží:
dospelí: 19.06.2022
mládež: 18.06.2022

5. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 19. - 20.06.2021.

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2015054