Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.25, 25.5.2021

Úradná správa SOFZ č.25

ŠTK SOFZ č.25

1. ŠTK vydáva nasledovný rozpis Covid dohrávok a pokračovanie súťažného ročníka 2020/2021 do odohratia jesennej časti(polovice stretnutí - SP čl. 7a bod 5) za súťaž. roč. 2020 -2021

U15 - A:
6. kolo: Rudňany - SŠM Bystrany dňa 28.05.2021 o 17:00 hod.
7. kolo: SŠM Bystrany - Hrabušice dňa 30.05.2021 o 13:15 hod.(nariadenie ŠTK).
Termíny uvedených stretnutí sa presúvajú na základe nejasnosti ÚVZ(testovanie žiakov).

2. Termíny pre jarnú časť 2021 - dohrávajú sa len stretnutia z jesennej časti :
VI. liga:
11. kolo - 30.05.2021 o 17:00 hod.
12. kolo - 06.06.2021 o 17:00 hod.
13. kolo - 13.06.2021 o 17:00 hod.
Výnimky z ÚHČ - stretnutia 10:30 platia v súlade s RS SOFZ.

VII. liga:
11. kolo - 05. - 06.06.2021 o 17:00 hod.
Výnimky z ÚHČ - stretnutia 10:30 platia v súlade s RS SOFZ.

U19 - A:
9. kolo - 29. 05.2021 o 17:00 hod.
10. kolo - 05.06.2021 o 17:00 hod.
11. kolo - 12.06.2021 o 17:00 hod.

U19 - B:
9. kolo - 29.05.2021 o 17:00 hod.
10. kolo - 05.06.2021 o 17:00 hod.
11. kolo - 12.06.2021 o 17:00 hod.

U15 - A:
9. kolo - 05.05.2021 o 14:45 hod.
10. kolo - 12.06.2021 o 14:45 hod.
11. kolo - 19.06.2021 o 14:45 hod.

U15 - B:
9. kolo - 29.05.2021 o 14:45 hod.
10. kolo - 05.06.2021 o 14:45 hod.
11. kolo - 12.06.2021 o 14:45 hod.
Výnimky z ÚHČ a hracích dní vo všetkých stretnutiach mládeže platia v súlade s RS SOFZ.

V prípade nenastúpenia družstva na stretnutie(pre karanténu) sa predmetné stretnutie bude kontumovať.

3.Upravené, zjednodušené Covid opatrenia pre amatérsky futbal platné od 17.05.2021

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do :
C.) I. stupeň varovania podľa /ružové okresy/ COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:
Okresy : Poprad, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina, Gelnica, Spišská Nová Ves, Rožňava, Michalovce, Trebišov, Košice, Košice okolie,
• veľkosť sektora nesmie byť menšia ako 300 m2
• v sektore môže vykonávať športovú činnosť najviac 50 športovcov a jeden tréner
• súťaže amatérskych športovcov môžu byť organizované iba so sediacim obecenstvom za účasti najviac 500 divákov v exteriéri, nie viac divákov, ako je 25 % miest na sedenie v každom druhom rade
• súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov, 208/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 5
• organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT - PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID - 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID - 19 nie starším ako 24 hodín.
Prítomnosť obecenstva je možná v okresoch 1. stupňa varovania (zelená, žltá, ružová), kde je povinný negatívny test nie starší ako 72 hod. u PCR testov a 24 hodín u ATG testov. Organizátor je povinný po dobu 14 dní viesť evidenciu divákov (meno, priezvisko, adresa pobytu a telefonický kontakt), po uplynutí 14 dní je povinný tieto osobné údaje zničiť.
208 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí
§ 7 Spoločné ustanovenia
(1) Ak táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:
a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
e) ide o osobu do 10 rokov veku.
(2) Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia oprávnený nahliadnuť.

4.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

- VII. liga - 11. kolo: Krompachy - Poráč dňa 06.06.2021 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).

5. ŠTK ruší stretnutie:

- U15 - B - 9. kolo: Margecany - Mníšek n/H - prerušenie prevádzky školy na základe usmernenia RÚVZ v Sp. Novej Vsi.

6. Najbližšie zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 01.06.2021 od 16:00 hod.

KR SOFZ

Dohrávky
U15 - A

6. kolo: Rudňany - SŠM Bystrany (28.05.2021 o 17:00 hod.) Pavlík F., Šuba S.
7. kolo: SŠM Bystrany - Hrabušice (30.05.2021 o 13:15 hod.) Mužík, Zekucia

11. kolo (30.05.2021 o 17:00)
VI. liga:

Spartak Bystrany - Helcmanovce (10:30) Furman, Zekucia, Mužík, Pavlík P.
Smižany - Prakovce (10:30) Magdoško, Čuj, Šuba S., Kunzo F.
Odorín - SŠM Bystrany Cehuľa, Pavlik F., Zekuciová,Tkáčik
Margecany - Teplička Novotný, Šofranko, Šándor, Kunzo F.
Letanovce - Jamník Sucheňák, Dulovič, Slavkovský, Pavlík P.
Mníšek n/H - Chrasť n/H Pekár, Hamráček, Revaj,

9.kolo (29.05.2021 o 17:00)

U19 - A:
Odorín - Spartak Bystrany (10:30) VsFZ, VsFZ, VsFZ
Teplička - Hrabušice (14:00) Čuj
Chrasť n/H - Olcnava Šofranko

U19 - B  (29.05.2021 o 17:00)
Helcmanovce - Gelnica Kotrady
Margecany - Kluknava Žiga T.
Prakovce - Veľký Folkmar (30.05. o 13:30) Hamráček

9. kolo (29.05.2021 o 14:45)
U15 - B:

Kluknava - Prakovce Šándor
Veľký Folkmar - Gelnica (14:00) Kotrady
Helcmanovce - Nálepkovo (30.05.2021 o 14:30) Revaj, Pekár

KR SOFZ

Zmeny v obsadení:
9. kolo (29.05.2021 o 17:00)
U19 - A:

Odorín - Spartak Bystrany (10:30) Pavlovský st., Kunzová, Hamráček
Chrasť n/H - Olcnava Magdoško za Šofranka
 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2195385