Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.23, 16.5.2021

Úradná správa SOFZ č.23

ŠTK SOFZ

1. ŠTK vydáva nasledovný rozpis Covid dohrávok a pokračovanie súťažného ročníka 2020/2021 do odohratia jesennej časti(polovice stretnutí - SP) za súťaž. roč. 2020 - 2021:

VII. liga:
7. kolo: Gelnica "B" - Sp. Hrušov dňa 23.05.2021 o 17:00 hod.
8. kolo: Hnilčík - Slovinky dňa 22.05.2021 o 17:00 hod.

U15 - A:
6. kolo: Rudňany - SŠM Bystrany dňa 21.05.2021 o 17:00 hod.
7. kolo: SŠM Bystrany - Hrabušice dňa 23.05.2021 o 14:45 hod.

2. Termíny pre jarnú časť 2021 - dohrávajú sa len stretnutia z jesennej časti :
VI. liga:
11. kolo - 30.05.2021 o 17:00 hod.
12. kolo - 06.06.2021 o 17:00 hod.
13. kolo - 13.06.2021 o 17:00 hod.
Výnimky z ÚHČ - stretnutia 10:30 platia v súlade s RS SOFZ.

VII. liga:
11. kolo - 30.05.2021 o 17:00 hod.
12. kolo - 06.06.2021 o 17:00 hod.
13. kolo - 13.06.2021 o 17:00 hod.
Výnimky z ÚHČ - stretnutia 10:30 platia v súlade s RS SOFZ.
V súťaží VII. ligy je potrebné odohrať väčší počet stretnutí, ako je 50% z dôvodu vyrovnaného počtu stretnutí družstiev hrajúcich o postup do vyššej súťaže.

U19 - A:
9. kolo - 29. 05.2021 o 17:00 hod.
10. kolo - 05.06.2021 o 17:00 hod.
11. kolo - 12.06.2021 o 17:00 hod.

U19 - B:
9. kolo - 29.05.2021 o 17:00 hod.
10. kolo - 05.06.2021 o 17:00 hod.
11. kolo - 12.06.2021 o 17:00 hod.

U15 - A:
9. kolo - 29.05.2021 o 14:45 hod.
10. kolo - 05.06.2021 o 14:45 hod.
11. kolo - 12.06.2021 o 14:45 hod.

U15 - B:
9. kolo - 29.05.2021 o 14:45 hod.
10. kolo - 05.06.2021 o 14:45 hod.
11. kolo - 12.06.2021 o 14:45 hod.
Výnimky z ÚHČ a hracích dní vo všetkých stretnutiach mládeže platia v súlade s RS SOFZ.

V prípade nenastúpenia družstva na stretnutie(pre karanténu) sa predmetné stretnutie bude kontumovať.

3.Upravené, zjednodušené Covid opatrenia pre amatérsky futbal platné od 17.05.2021
Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona sa organizátorom hromadných podujatí športového charakteru podľa § 1 ods. 3 písm. k) uskutočňovaných v územných obvodoch okresov zaradených do :
C.) I. stupeň varovania podľa /ružové okresy/ COVID AUTOMAT-u nariaďujú nasledovné opatrenia:
Okresy : Poprad, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina, Gelnica, Spišská Nová Ves, Rožňava, Michalovce, Trebišov, Košice, Košice okolie,
· veľkosť sektora nesmie byť menšia ako 300 m2
· v sektore môže vykonávať športovú činnosť najviac 50 športovcov a jeden tréner

· súťaže amatérskych športovcov môžu byť organizované iba so sediacim obecenstvom za účasti najviac 500 divákov v exteriéri, nie viac divákov, ako je 25 % miest na sedenie v každom druhom rade

· súťažného hromadného športového podujatia sa môže zúčastniť najviac 50 športovcov, 208/2021 V. v. SR Vestník vlády Slovenskej republiky Strana 5

· organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatia iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT - PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID - 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID - 19 nie starším ako 24 hodín.

DK SOFZ

U. č. 12-58-2020/2021: DK SOFZ v súvislosti s reštartom súťaží riadených SOFZ na základe rozhodnutia VV SOFZ s poukazom na čl. 14 ods. 1 Stanov SFZ v senáte rozhodla, že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcie uložené na počet stretnutí počasnedokončenej jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021, ktoré doposiaľ neboli vykonané, sa prenášajú do jarnej časti(reálneho začiatku, platí aj pre dohrávky jesennej časti) súťažného ročníka 2020/2021. Disciplinárne sankcie uložené na časové obdobie, ktoré doposiaľ neboli vykonané, a od posledného odohratého súťažného kola jesennej časti súťažného ročníka 2021/2021boli prerušené, začínajú plynúť od reálneho začiatku jarnej časti, resp. prvého kola dohrávok jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021, teda odo dňa 17.05.2021. Rovnaké zásady platia v prípade dohrávok z jesennej časti, ktoré budú dohrávané v termínovom kalendári jarnej časti súťažného ročníka 2020/2021.

 

U. č. 12-59-2020/2021: DK SOFZ v súvislosti s reštartom súťaží riadených SOFZ od 22.5.2021 dôrazne upozorňuje všetky kluby a činovníkov stretnutí na potrebu striktného dodržiavania protipandemických opatrení v závislosti od príslušného stupňa športového COVID-automatu vyplývajúcich najmä z VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatreniapri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v období od 17.05.2021 do 23.05.2021. Dodržiavanie týchto opatrení budú sledovať delegáti stretnutia, ak nebudú na zápase prítomní, tak rozhodcovia, príp. funkcionári SOFZ prítomní na súťažných stretnutiach. Prípadné porušenie týchto opatrení môžu u previnilcov založiť nielen disciplinárnu zodpovednosť, ale taktiež priestupkovú, príp. administratívnu zodpovednosť, a to tak vo vzťahu k fyzickým osobám, príp. právnickým osobám (klubom).
 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2195339