Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.20, 16.2.2021

ŠTK SOFZ

ŠTK na základe vývoja pandemickej situácie COVID - 19 a v zmysle uznesenia vlády SR č. 704/2020 zo dňa 04.11.2020 kedy platí, že osoby, ktoré sa preukážu NEGATÍVNYM výsledkom testu na COVID-19, vykonanom v termíne a v súlade s týmto uznesením, sa počnúc dňom 09.11.2020 riadia vyhláškou ÚVZ SR č. 12 /2020 z 29. októbra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí. Na základe tejto vyhlášky sú povolené futbalové súťaže len v dvoch najvyšších kategórii/ Fortuna liga a II.liga/.

V zmysle tohto nariadenia nebudú môcť byť odohrané pôvodne naplánované stretnutia 11.-13.kola v termíne od 05.03.2021 - 28.03.2021 na UT FK Spišská Nová Ves. O odohraní uvedených kôl a o ďalšom postupe pri vytvorení podmienok odohrania minimálne 50% stretnutí v ročníku 2020/2021 budú FK informované včas, prostredníctvom ÚS.

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 2195417