Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.25, 16.3.2020

Úradná správa SOFZ č.25

Sekretariát SOFZ

Opatrenie v súvislosti s vírusom COVID-19

SOFZ rešpektuje všetky nové opatrenia prijaté štátnymi orgánmi a inštitúciami a bude sa nimi riadiť. Pre kluby v pôsobnosti SOFZ pre pretrvávajúci vírus COVID-19 neodporúča tréningový proces. SOFZ odporúča, aby činnosť klubov bola riadená v súlade s pokynmi vyplývajúcimi z nariadenia vlády SR. SOFZ zároveň vyzýva všetkých futbalistov a činovníkov futbalu, aby sa v tomto čase čo možno najviac zdržiavali vo svojich domovoch a nenavštevovali verejné priestory.
Zápasy súťaží, riadených SOFZ sa odkladajú na neurčito.
SOFZ situáciu monitoruje a bude operatívne aktuálne reagovať.
O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom ÚS na svojom webovom sídle.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 16.03.2020

Jaroslav Švarc v.r.
predseda SOFZ

HK SOFZ

Forma úhrady nedoplatkov COR po jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Termín úhrady: do 11.3.2020

5. Helcmanovce ..................... - 234.-
6. Hnilčík ................................. - 129.-
12. Kojšov ............................. - 56.-
21. Odorín .............................. - 14.-
29. Sp. Tomášovce.................... - 583.-
30. Smižany ............................ - 680.-

Odmeny R a DZ SOFZ budú od jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 FK SOFZ(dospelí, dorast, žiaci) započítavané do mesačnej zbernej faktúry v systéme ISSF.

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1879641