Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.24, 10.3.2020

Úradná správa SOFZ č.24

HK SOFZ

Forma úhrady nedoplatkov COR po jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Termín úhrady: do 11.3.2020

4. Gelnica ................................ - 561.-
5. Helcmanovce ..................... - 234.-
6. Hnilčík ................................. - 129.-
12. Kojšov ............................. - 56.-
16. Margecany ........................ - 55.-
21. Odorín .............................. - 14.-
22. Olcnava ............................. - 56.-
27. Slovinky.............................. - 363.-
29. Sp. Tomášovce.................... - 583.-
30. Smižany ............................ - 680.-

Odmeny R a DZ SOFZ budú od jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 FK SOFZ(dospelí, dorast, žiaci) započítavané do mesačnej zbernej faktúry v systéme ISSF.

ŠTK SOFZ č.24

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19 - B - 13. kolo: Gelnica - Margecany dňa 18.04.2020 o 12:30 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK - kolízia so stretnutím 18. kola PT: Gelnica - V. Tatry.(Bez poplatku).
U19 - B - 17. kolo: Gelnica - Mníšek n/H dňa 16.05.2020 o 13:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Bez poplatku).
U19 - B - 19. kolo: Gelnica - Kluknava dňa 30.05.2020 o 13:30 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK - kolízia so stretnutím 24.kola PT: Gelnica - Nálepkovo.(Bez poplatku).
U19 - B - 21. kolo: Gelnica - Prakovce dňa 13.06.2020 o 13:30 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK - kolízia so stretnutím 26.kola PT: Gelnica - Olcnava.(Bez poplatku).

2. ŠTK berie na vedomie podanie FK Slovenský Raj Spišské Tomášovce bez prijatia ďalších opatrení.

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1879715