Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.22, 18.2.2020

Úradná správa SOFZ č.22

KR SOFZ

KR oznamuje termín seminára R a DZ SOFZ , ktorý sa uskutoční dňa 8.3.2020. Program a bližšie informácie budú zaslané na emailové adresy.

HK SOFZ

Zostatky FK po jesennej časti súťaž. roč. 2019/2020 vrátane sankcií uložených DK SOFZ

1. Spartak Bystrany ........................... + 542 .-
2. SŠM Bystrany ........................... + 173.-
3. Chrasť n/H ........................... + 193 .-
4. Gelnica ........................... - 561 .-
5. Helcmanovce ........................... - 234 .-
6. Hnilčík ............................ - 129 .-
7. Hrabušice ............................ + 18 .-
8. Iliašovce ............................ + 141 .-
9. Jaklovce ............................ 50 .-
10. Jamník ........................... + 413.-
11. Kluknava ........................... + 191 .-
12. Kojšov ........................... - 56 .-
13. Krompachy .......................... 101 .-
14. Letanovce ........................... + 125 .-
15. Matejovce ........................... + 171 .-
16. Margecany ........................... - 55 .-
17. Mária Huta ........................... 183 .-
18. Markušovce ........................... - 111 .-
19. Mníšek n/Hn ........................... + 104 .-
20. Nálepkovo ........................... + 285 .-
21. Odorín ........................... - 14 .-
22. Olcnava ........................... - 56 .-
23. SNV B ........................... + 258 .-
24. Prakovce ............................ + 471 .-
25. Poráč ............................ - 269 .-
26. Rudňany B ............................ + 273 .-
27. Slovinky ............................ - 363.-
28. Sp. Hrušov ............................ + 85 .-
29. Sp. Tomášovce ............................ - 583 .-
30. Smižany ............................ - 680 .-
31. Švedlár ........................... 102 .-
32. Teplička ............................ + 164 .-
33. V. Folkmar ............................ 365 .-

Forma úhrady nedoplatkov COR po jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Termín úhrady: do 11.3.2020

Odmeny R a DZ SOFZ budú od jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020 FK SOFZ(dospelí, dorast, žiaci) započítavané do mesačnej zbernej faktúry v systéme ISSF.

4. Gelnica ................................ - 561.-
5. Helcmanovce .....................     - 234.-
6. Hnilčík ................................. - 129.-
12. Kojšov .............................    - 56.-
16. Margecany ........................ - 55.-
18. Markušovce ...................... - 111.-
21. Odorín .............................. - 14.-
22. Olcnava ............................. - 56.-
25. Poráč ................................. - 269.-
27. Slovinky.............................. - 363.-
29. Sp. Tomášovce.................... - 583.-
30. Smižany ............................ - 680.-

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1879735