Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.18, 17.12.2019

Úradná správa SOFZ č.18

Sekretariát SOFZ 

Vážený klubový manažér, tímový manažér, ekonóm klubu.

Ako sme Vás informovali a vyzvali 13. mája 2019, v súlade s novým zákonom č. 346/2018 Z.z. boli všetky občianskej združenie povinné oznámiť Ministerstvu vnútra SR údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu, t.j. zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu (notársky overená kópia stanov organizácie, notársky overené osvedčenie o voľbe štatutárneho orgánu, notársky overená zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, na ktorom bol štatutárny zástupca zvolený).

Na toto máte od 13.5.2019 v ISSF elektronický formulár v Elektronickej podateľni formulár "Register MNO - pridanie štatutára". Stále je tento formulár pre Vás dostupný v ISSF.

Zoznam klubov, ktoré si nesplnili svoju povinnosť je v prílohe tohoto emailu aj s pôvodným oznámením z 13.5.2019 (na konci prílohy).

Týmto Vám oznamujeme, že v prípade, že Ministerstvu vnútra SR neoznámite údaje o štatutárnom orgáne a do 31.12.2019 nebude v registri občianskych združení za Váš klub zapísaný štatutárny orgán v súlade so zákonom č. 346/2018 Z.z., v priebehu januára 2020 Vám do mesačnej zbernej faktúry dáme položku so sumou nákupov za kredity na futbalnet.shop po 1.7.2019, ktoré musíme podľa zákona vrátiť ministerstvu.

Žiadame Vás aby ste BEZODKLADNE vyplnnili elektronický formulár v ISSF, doložili potrebné údaje a BEZODKLADNE zaslali na Ministerstvo vnútra do konca roku 2019.

2.1.2020 skontrolujeme registrácie a uzavrieme podklady pre vyššie spomínané pridanie do faktúr tým, ktorí registráciu nevygenerujú a nepošlú podľa pokynov v prílohe.

SOFZ Spišská Nová Ves FK Prakovce 2500 31950299
SOFZ Spišská Nová Ves FK Slovan Veľký Folkmar 1843 35541652
SOFZ Spišská Nová Ves Obecný futbalový klub Matejovce nad Hornádom 9094 50595598
SOFZ Spišská Nová Ves TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom 62 31949479
SOFZ Spišská Nová Ves TJ Družstevník Odorín 581 00892467
SOFZ Spišská Nová Ves TJ Lokomotíva Margecany 1325 17149860
SOFZ Spišská Nová Ves TJ Slovenský Raj Spišské Tomášovce 1857 42324271
SOFZ Spišská Nová Ves TJ Spartak Bystrany 1934 31956513

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1801541