Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 13

Úradná správa ŠTK č.13/2008:

1. ŠTK kontumuje stretnutie 12. kola 1. triedy dorastencov: Mníšek n/Hnilcom - Odorín
na 3:0 v prospech Mníška n/Hnilcom. Dôvod: neúčasť hostí na stretnutí.

Úradná správa DK SOFZ č. 13

1 stretnutie: REPASKÝ Michal ( 810210) FK Sp. Hrušov
                   FABIAN Rastislav ( 820624) FK Odorín

2 stretnutia: KOLČÁR Vendelín ( 780710) FK Kluknava

4 stretnutia : MACEJKO Zdenko ( 850125) FK Gelnica

DK ukladá finančnú pokutu 1000 Sk FK Odorín za nenastúpenie na majstrovské stretnutie dorastu 12. kola Mníšek - Odorín podľa RS.

DK mení trest hráčovi FK Iliašovce GONDA Marián ( 660801) na 1 strtnutie podmienečne do konca súťažného ročníka 2008/2009.

DK ukladá finančnú pokutu 2000 Sk FK Iliašovce za inzultáciu hráča hostí domácim divákom po stretnutí 10. kola 1 triedy dospelých Iliašovce- Kluknava podľa RS.

DK trestá FK Iliašovce uzatvorením ihriska v trvaní 2 stretnutí podmienečne do konca súťažného ročníka 2008/2009.

DK nariaďuje FK Iliašovce zvýšiť v domácich majstrovských stretnutiach dospelých počet usporiadateľov na 10 do konca súťažného ročníka 2008/2009.

Poplatky:
50,- Sp. Hrušov
100,- Kluknava, Odorín, Gelnica

400,- Iliašovce

KR SOFZ

Zmeny R a DZ na 18. a 19. 10. 2008

I. trieda dospelí 11. kolo 19.10.2008 o 14.00 hod.


Mníšek - Poráč Pavlik DZ za VsFZ
Olcnava - Chrasť Labaš M.za Zmij P., Schlesinger ako DZ
Gelnica - Odorín Regec ako R Pecha AR 1
Markušovce - Hnilčík o 10.30 Minďáš ako AR 2 za Fiffíka, Tkáčik za Podobena


II. trieda dospelí 12. kolo 19.10.2008 o 14.00 hod.


Slovinky - Richnava Pekár ako R za VsFZ, Rumančík ako AR 2 za VsFZ

I. trieda dorast 13. kolo 18.10. o 13.30 hod.

Teplička - Slovinky 19.10. o 11.45 Jančár
Sp. Hrušov - Nálepkovo Macala za Šebesta
Harichovce - SNV Domaňovce Minďáš za Fiffíka

I. trieda žiaci 11.kolo 18.10. o 11.30 hod.

Harichovce - Sp. Vlachy Minďáš za Fiffíka
SNV - Nálepkovo 19.10. o 14.00 Kapusta za Fiffíka

Ospravedlnenia: Fiffík do prihlásenia, Šofranko

KR - PD vo funkcii R na 3 stretnutia dospelých R Pechovi za nedostatky v stretnutí Iliašovce - Kluknava.
KR - PD P. Zmijovi za nerešpektovanie nariadení odbornej komisie.

Obsadenie R a DZ na 25. a 26.10.2008

I. trieda dospelí 12. kolo 26.10.2008 o 14.00 hod.


Sp. Hrušov - Hnilčík Legát Jendrál Labaš D. Brezovaj
Letanovce - Markušovce o 10.30 Macala Regec Ďurčan VsFZ
Odorín - Bystrany Rusnák Zmij O. Minďáš Grečko
Chrasť - Gelnica Šoltés Šebest Mikula Schlesinger
Poráč - Olcnava Petruška Kapusta Pecha Podoben
Iliašovce - Mníšek o 10.30 Kunzo Š. Šofranko Antalová Kapusta
Kluknava - Jamník VsFZ Jasečko Duffek VsFZ

II. trieda dospelí 13. kolo 26.10.2008 o 14.00 hod.


Švedlár - Sp. Tomášovce  10.30 hod.   Jendrál Legát Labaš D. Brezovaj
Matejovce - Slovinky Regec Macala Ďurčan Slamený
Richnava - SNV Domaňovce Šofranko Kunzo Antalová VsFZ

I. trieda dorast 14. kolo 25.10. o 13.30 hod.


Hrabušice - SNV Domaňovce Jasečko
Nálepkovo - Harichovce Petruška
Kluknava - Sp. Hrušov Labaš M. Silla
Mníšek - Markušovce Zmij O.
Jamník - Bystrany Macala
Slovinky - Odorín Labaš D.
Letanovce - Teplička Šoltés
Margecany - Jaklovce Zmij P. Lapšanský

I. trieda dorast 15. kolo 31.10.2008 o 14.00 hod.

Jaklovce - Hrabušice Kotrady Lapšanský
Teplička - Margecany Macala
Odorín - Letanovce Kapusta
Bystrany - Slovinky Labaš M.
Markušovce - Jamník Jasečko
Sp. Hrušov - Mníšek Šebest
Harichovce - Kluknava Šoltés
SNV Domaňovce - Nálepkovo Minďáš

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1628082