Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.1, 23.7.2019

Úradná správa SOFZ č.1

KR SOFZ

KR oznamuje R a DZ SOFZ termín letného seminára, ktorý sa uskutoční dňa 2.8.2019 so začiatkom o 17:00 hod. v priestoroch Gymnázia, Školská ul. 7 v Spišskej Novej Vsi.

KR upozorňuje R a DZ SOFZ na potrebu vygenerovania členského poplatku pre súťažný ročník 2019/2020.

HK SOFZ

COR R a DZ SOFZ - zostatky klubov po skončení súťažného ročníka 2018/2019

1. Bystrany Sp. -- - 174 .-
2. Bystrany SŠM -- - 111 .-
3. Chrasť n/H -- - 53 .-
4. Gelnica A/B -- + 483 .-
5. Helcmanovce -- + 185 .-
6. Hnilčík -- + 102 .-
7. Hrabušice -- - 38 .-
8. Iliašovce -- - 269 .-
9. Jaklovce -- + 450 .-
10. Jamník -- - 170 .-
11. Kluknava -- - 308 .-
12. Kojšov -- 0 .-
13. Krompachy -- - 101 .-
14. Letanovce + 21 .-
15. Margecany -- + 99 .-
16. Mária Huta - 183 .-
17. Markušovce + 143 .-
18. Mníšek n/Hn -- - 25,50 .-
19. Nálepkovo -- - 321 .-
20. Odorín -- - 7 .-
21. Olcnava -- + 27 .-
22. Prakovce -- - 461 .-
23. Rudňany B -- - 334 .-
24. Slovinky -- + 95 .-
25. SNV B-Poráč -- + 209 .-
26. Poráč -- - 88 .-
27. Sp. Hrušov -- - 1 .-
28. Sp. Tomášovce + 364 .-
29. Matejovce - 150 .-
30. Smižany + 758 .-
31. Švedlár - 102 .-
32. Teplička - 39 .-
33. V. Folkmar + 365 .-

COR R a DZ SOFZ pre jesennú časť súť. ročníka 2019/2020 pre FK štartujúce v súťažiach SOFZ. V celkovej úhrade sú zohľadnené zostatky klubov a pokuty DK SOFZ za predchádzajúci ročník.

Forma úhrady COR pre jesennú časť súťažného ročníka 2019/2020: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Termín úhrady: do 21.8.2019 
 

1. Spartak Bystrany ........................... 1 092 .-
2. SŠM Bystrany ........................... 1 029 .-
3. Chrasť n/H ........................... 971 .-
4. Gelnica ........................... 257 .-
5. Helcmanovce ........................... 853 .-
6. Hnilčík ............................ 398 .-
7. Hrabušice ............................ 278 .-
8. Iliašovce ............................ 889 .-
9. Jaklovce ............................ 50 .-
10. Jamník ........................... 1 088.-
11. Kluknava ........................... 548 .-
12. Kojšov ........................... 918 .-
13. Krompachy .......................... 101 .-
14. Letanovce ........................... 1 017 .-
15. Matejovce ........................... 770 .-
16. Margecany ........................... 939 .-
17. Mária Huta ........................... 183 .-
18. Markušovce ........................... 775 .-
19. Mníšek n/Hn ........................... 1 063 .-
20. Nálepkovo ........................... 561 .-
21. Odorín ........................... 1 045 .-
22. Olcnava ........................... 213 .-
23. SNV B ........................... 411 .-
24. Prakovce ............................ 1 499 .-
25. Poráč ............................ 208 .-
26. Rudňany B ............................ 1 074 .-
27. Slovinky ............................ 645.-
28. Sp. Hrušov ............................ 501 .-
29. Sp. Tomášovce ............................ 296 .-
30. Smižany ............................ 40 .-
31. Švedlár ........................... 102 .-
32. Teplička ............................ 1 077 .-
33. V. Folkmar ............................ + 365 .- neplatiť
 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625008