Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.41, 18.6.2019

Úradná správa SOFZ č.41

Sekretariát SOFZ

Riadna Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 22.6.2019(sobota) v priestoroch areálu zimného štadióna v Gelnici.

ŠTK SOFZ č.41

1. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:
U19 - A - 18. kolo: Rudňany - Odorín na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b (2. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

2. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie pre nespôsobilosť HP:
VI. liga 26. kolo: TJ Spartak Bystrany - TJ SŠM Bystrany na ihrisku v Bystranoch dňa 19.06.2019 o 17:00 hod.

3.ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráčov:
- Zekucia Ladislav RP 1319828 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 18.kola U19-A Letanovce - Teplička.
- Gombita Richard RP 1360807 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 26.kola U15-A: Odorín - Olcnava.

4. Výsledky turnaja o pohár p. E. Kessela ,konaného dňa 15.06.2019 na futb. štadióne v Sp. Novej Vsi:
1. Jamník - Prakovce - 1:2
2. Margecany - Hrabušice - 2:0
o 3. miesto: Jamník - Hrabušice - 0:1
o 1. miesto: Prakovce - Margecany - 1:2

5. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 22.06.2019 na ihrisku MFK Gelnica dňa 22.06.2019 o 11:00 hod.

6. ŠTK upozorňuje FK U19 - A a U19 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 22.06.2019 na ihrisku MFK Gelnica dňa 22.06.2019 o 13:00 hod.

7. ŠTK pozýva na deň 22.06.2019 o 15:00 hod. víťazov jednotlivých kategórii SOFZ: futbalový štadión MFK Gelnica: VI.L - Gelnica, VII. L - Markušovce, U19 - A - Krompachy, U19 - B - Margecany, U15 - A - Jamník, U15 - B - Margecany za účelom odovzdávania pohárov a diplomov.

8. ŠTK pozýva na deň 22.06.2019 o 15:00 hod. najlepších strelcov jednotlivých kategórii SOFZ na futbalový štadión MFK Gelnica za účelom odovzdania cien:
VI.L - Bandžuch Stanislav (Margecany),
VII.L - Širila Ľubomír (FK SNV „B"),
U19 - A - Merčák Patrik (Krompachy),
U19 - B - Janiga Rastislav (Margecany),
U15 - A - Polhoš Dávid (Letanovce)
U15 - B - Macejko Patrik (Margecany).

9. Aktív ŠTK SOFZ sa uskutoční dňa 04.07.2019 o 17:00 hod. v priestoroch Gymnázia- Školská 7(pri podjazde). Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého a vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2019/2020.

10. ŠTK upozorňuje FK SOFZ , že prihlášku do súťaží riadených SOFZ je potrebne podať cez elektronickú podateľňu v ISSF systéme . Podanie je potrebné zaslať najneskôr do 02.07.2019. V prípade nezaslania prihlášky v stanovenom termíne nebude príslušné družstvo zaradené do súťaže SOFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží SOFZ je uhradenie všetkých poplatkov udelených v priebehu súťažného ročníka 2018/2019, ktoré boli predmetom vystavených zberných faktúr. V prípade neuhradenia zberných faktúr a COR pre súťažný ročník 2019/2020 nebude družstvo zaradené do súťaží nového súťažného ročníka.

Na základe rozhodnutia Riadnej konferencie zo dňa 22.06.2019 štartovné pre súť.ročník 2019/2020:
VI.liga: 0€
VII.liga:0€
mládež(U 19,U15):0€. 

11. ŠTK berie na vedomie organizovanie turnaja OBFZ kategórie U13 a U14 v spolupráci s VsFZ. Bližšie informácie budú uverejnené v ďalších ÚS.

12. Termínová listina SOFZ pre súťažný ročník 2019/2020:
VI. L - jesenná časť - 04.08.2019 a ďalej víkendy, hrací deň - nedeľa
jarná časť - 14. kolo - 03.11.2019,15. kolo - 29.03.2020
VII.L - podľa počtu prihlásených družstiev -jesenná časť - 04.08.2019, hrací deň - nedeľa).
jarná časť - 05.04.2020
Ml. kategórie - so 14 účastníkmi - jesenná časť - 03.08.2019( hrací deň - sobota).
jarná časť - 14. kolo - 02.11.2019,15. kolo - 28.03.2020
s 12 účastníkmi - jesenná časť - 09.08.2018(hrací deň - sobota).
jarná časť - 12.kolo - 26.10.2019,13.kolo - 03.04.2020
Koniec súťaží:
dospelí: 14.06.2020
mládež: 13.06.2020

13. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 11.06. - 16.06.2019.

DK SOFZ

U. č. 29-236-2018/2019: Lukáš Slamený (1284955, ŠK Breznovica Letanovce; U19-A) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. a) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti držaním súpera za dres pred PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, príp. v zmysle ust. čl. 17 ods. 12 DP, podľa čl. 46 ods. 2 DP, od 16.6.2019 // 5.- € - vykoná v súť. roč. 2019/2020 v súlade s ust. čl. 17 ods. 12 DP (teda aj v prípade prechodu do vyššej vekovej kategórie alebo v prípade transferu do iného klubu alebo postupu alebo zostupu jeho klubu do inej súťaže)

U. č. 29-237-2018/2019: Lukáš Štark (1244871, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 17.6.2019 // 10.- € - vykoná v súť. roč. 2019/2020 v súlade s ust. čl. 17 ods. 12 DP (teda aj v prípade transferu do iného klubu alebo postupu alebo zostupu jeho klubu do inej súťaže)

U. č. 29-238-2018/2019: Branislav Neupauer (1113663, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 17.6.2019 // 10.- € - vykoná v súť. roč. 2019/2020 v súlade s ust. čl. 17 ods. 12 DP (teda aj v prípade transferu do iného klubu alebo postupu alebo zostupu jeho klubu do inej súťaže)

U. č. 29-239-2018/2019: Miroslav Beluško (1220702, TJ FK KOJŠOV; VI. L) - za 9 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. b) DP od 17.6.2019 // 10.- € - vykoná v súť. roč. 2019/2020 v súlade s ust. čl. 17 ods. 12 DP (teda aj v prípade transferu do iného klubu alebo postupu alebo zostupu jeho klubu do inej súťaže)

U. č. 29-240-2018/2019: Jakub Čuj (1184206, OTJ Jamník; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 17.6.2019 // 10.- € - vykoná v súť. roč. 2019/2020 v súlade s ust. čl. 17 ods. 12 DP (teda aj v prípade transferu do iného klubu alebo postupu alebo zostupu jeho klubu do inej súťaže)

U. č. 29-241-2018/2019: Dominik Hudec (1290907, OŠK Slovinky; VII. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 17.6.2019 // 10.- € - vykoná v súť. roč. 2019/2020 v súlade s ust. čl. 17 ods. 12 DP (teda aj v prípade transferu do iného klubu alebo postupu alebo zostupu jeho klubu do inej súťaže)

U. č. 29-242-2018/2019: Erik Širila (1285343, FK NOVES Spišská Nová Ves; VII. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 17.6.2019 // 10.- € - vykoná v súť. roč. 2019/2020 v súlade s ust. čl. 17 ods. 12 DP (teda aj v prípade transferu do iného klubu alebo postupu alebo zostupu jeho klubu do inej súťaže)

U. č. 29-243-2018/2019: Adrián Harviščák (1285213, OŠK Rudňany; U15-A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, príp. v zmysle ust. čl. 17 ods. 12 DP, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 16.6.2019 // 5.- € - vykoná v súť. roč. 2019/2020 v súlade s ust. čl. 17 ods. 12 DP (teda aj v prípade prechodu do vyššej vekovej kategórie alebo v prípade transferu do iného klubu alebo postupu alebo zostupu jeho klubu do inej súťaže)

U. č. 29-244-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub TJ Slovan Smižany - Nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (nenastúpenie družstva dospelých na stretnutie pohárového stretnutia medzi TJ Spartak Bystrany a TJ Slovan Smižany) - DS: podľa čl. 59 DP s použitím čl. 11 DP ukladá pokarhanie a klubu dôrazne vytýka neúčasť na pohárovom stretnutí a klub súčasne dôrazne upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého previnenia bude klubu uložená pokuta // 10.- € - DK SOFZ pri ukladaní disciplinárnej sankcie prihliadla na skutočnosť, že išlo o pohárové stretnutie !

U. č. 29-245-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub TJ Družstevník Odorín - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (2. zavinené nenastúpenie družstva dorastu na stretnutie 18. kola U19-A medzi OŠK Rudňany a TJ Družstevník Odorín) - DS: pokuta vo výške 140.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 140.- € (pokuta - dvojnásobok: posledné tri kolá) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet OŠK Rudňany

U. č. 29-246-2018/2019: Marek Marcinko (1200562, FK Slovan Helcmanovce; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 5 mesiacov do 18.11.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie rozhodcov na deň 22.6.2019

Kvalifikačné stretnutie U15, 22.6.2019 o 11:00 hod.
Margecany - Jamník Kačír, Klokočka, Gibala

Kvalifikačné stretnutie U19, 22.6.2019 o 13:00 hod.
Krompachy - Margecany Klokočka, Kačír, Gibala

KR na základe správy DZ považuje podnet TJ Slovan Smižany za opodstatnený. (bez poplatku)

KR oznamuje, že odborná príprava nových uchádzačov o funkciu R sa uskutoční v mesiaci Júl. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na emailovej adrese kr.sofz@gmail.com. Program odbornej prípravy a bližšie informácie budú zaslané na emailové adresy.

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1605497