Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.40, 11.6.2019

Úradná správa SOFZ č. 40

Sekretariát SOFZ

Riadna Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 22.6.2019(sobota) v priestoroch areálu víťaza VI. Ligy dospelých SOFZ. Pozvánka a program budú doručené členom Riadnej Konferencie SOFZ poštou.

ŠTK SOFZ č.40

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
VI. liga - 26. kolo: Gelnica - Prakovce dňa 15.06.2019 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Gelnica - poplatok 10 €).
U19 - A - 18.kolo: Rudňany - Odorín dňa 15.06.2019 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku).
U19 - B - 21.kolo: Kluknava - Nálepkovo dňa 14.06.2019 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).
U15 - A - 26.kolo: SNV - Teplička dňa 14.06.2019 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Teplička - poplatok 5 €).
U15 - B - 18.kolo: Prakovce - Helcmanovce dňa 12.06.2019 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).

2. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:
U19 - B - 20. kolo: Margecany - Kluknava na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b (2. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.
U15 - A - 25. kolo: Poráč - Odorín na 0:3 podľa SP čl. 82 bod 1/b (1. nenastúpenie družstva domácich na stretnutie). Do pozornosti DK.

3. ŠTK nariaďuje odohrať finále kvalifikačného pohárového stretnutia medzi družstvami: TJ Spartak Bystrany - TJ Slovan Smižany na ihrisku MFK Gelnica dňa 22.06.2019 o 15:30 hod.

4. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 22.06.2019 na ihrisku MFK Gelnica dňa 22.06.2019 o 11:00 hod.

5. ŠTK upozorňuje FK U19 - A a U19 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 22.06.2019 na ihrisku MFK Gelnica dňa 22.06.2019 o 13:00 hod.

6. ŠTK pozýva na deň 22.06.2019 o 15:00 hod. víťazov jednotlivých kategórii SOFZ: futbalový štadión MFK Gelnica: VI.L - Gelnica, VII. L - Markušovce, U19 - A - Krompachy, U19 - B - Margecany, U15 - A - Jamník, U15 - B - Margecany za účelom odovzdávania pohárov a diplomov.

7. ŠTK pozýva na deň 22.06.2019 o 15:00 hod. najlepších strelcov jednotlivých kategórii SOFZ na futbalový štadión MFK Gelnica: VI.L, VII.L, U19 - A, U19 - B, U15 - A a U15 - B za účelom odovzdania cien .

8. Aktív ŠTK SOFZ sa uskutoční dňa 04.07.2019 o 16:30 hod. v priestoroch Gymnázia- Školská 7(pri podjazde). Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého a vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2019/2020.

9. ŠTK upozorňuje FK SOFZ , že prihlášku do súťaží riadených SOFZ je potrebne podať cez elektronickú podateľňu v ISSF systéme . Podanie je potrebné zaslať najneskôr - do 02.07.2019. V prípade nezaslania prihlášky v stanovenom termíne nebude príslušné družstvo zaradené do súťaže SOFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží SOFZ je uhradenie všetkých poplatkov udelených v priebehu súťažného ročníka 2018/2019, ktoré boli predmetom vystavených zberných faktúr. V prípade neuhradenia zberných faktúr pre súťažný ročník 2019/2020 nebude družstvo zaradené do súťaží nového súťažného ročníka.

10. ŠTK berie na vedomie organizovanie turnaja OBFZ kategórie U13 a U14 v spolupráci s VsFZ. Bližšie informácie budú uverejnené v ďalších ÚS.

11. ŠTK berie na vedomie list FK Slovan Helcmanovce zo dňa 05.06.2019.
Vyjadrenie ŠTK: Rozpis SOFZ bol schválený na Riadnej konferencii dňa 24.06.2018 a nový Súťažný poriadok SFZ platí so súčasnými zmenami od 01.07.2018. Súťažný poriadok SFZ je nadriadený Rozpisu súťaží SOFZ. Článok 11 RS SOFZ je neplatný a v súčasnej dobe sa riadime čl. 12 bod 4 SP SFZ, ktorý je zverejnený na webovej stránke SOFZ.

12. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B, že v súť. roč.2018/2019 sa dňa 15.06.2019 o 09:00 hod. uskutoční na futbalovom štadióne v Sp. Novej Vsi futbalový turnaj o pohár p. E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú družstva z U15 - A po 23. kole - OTJ Jamník a TJ Štart Hrabušice a z U15 - B po 15. kole - TJ Lokomotíva Margecany a FK Prakovce. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.
V prípade nepriaznivého počasia sa turnaj odohrá na HP s umelým trávnatým povrchom. Zraz uvedených družstiev je na štadióne FK Sp. Nová Ves o 08:15 hod.
Rozlosovanie turnaja:
1. Jamník - Prakovce - 9:00 - 9:55
2. Margecany - Hrabušice- 10:05 - 11:00
o 3. miesto: prehra 1.- prehra 2. - 11:10 - 12:05
o 1. miesto: víťaz 1. - víťaz 2 - 12:15 - 13:10
Hrací čas: 2 x 20 min. s 15 min. prestávkou
V prípade nerozhodného výsledku nasledujú 3 kopy na bránu zo značky PK.
Štart hráčov: na platné RP.

13. Termínová listina SOFZ pre súťažný ročník 2019/2020:
VI. L - jesenná časť - 04.08.2019 a ďalej víkendy, hrací deň - nedeľa
jarná časť - 14. kolo - 03.11.2019,15. kolo - 29.03.2020
VII.L - podľa počtu prihlásených družstiev -jesenná časť - 04.08.2019, hrací deň - nedeľa).
jarná časť - 05.04.2020
Ml. kategórie - so 14 účastníkmi - jesenná časť - 03.08.2019( hrací deň - sobota).
jarná časť - 14. kolo - 02.11.2019,15. kolo - 28.03.2020
s 12 účastníkmi - jesenná časť - 09.08.2018(hrací deň - sobota).
jarná časť - 12.kolo - 26.10.2019,13.kolo - 03.04.2020
Koniec súťaží:
dospelí: 14.06.2020
mládež: 13.06.2020

14. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 07.06. - 09.06.2019.

15. ŠTK na základe podania TJ Slovan Smižany cez ISSF systém zo dňa 12.06.2019 ruší finále kvalifikačného pohára stretnutia medzi družstvami: TJ Spartak Bystrany-TJ Slovan Smižany,ktoré sa malo odohrať dňa 22.06.2019. Do pozornosti DK.
ŠTK pozýva štatutárneho zástupcu TJ Spartak Bystrany na futbalový štadión MFK Gelnica za účelom odovzdania ocenení.
 

DK SOFZ

U. č. 28-226-2018/2019: Šimon Melega (1285203; TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (HNS - udretie súpera nadmernou silou dlaňou do oblasti krku) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP od 10.6.2019 do 24.06.2019 // 10.- €

U. č. 28-227-2018/2019: Martin Horváth (1398065; OŠK Teplička; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (HNS - udretie súpera nadmernou silou dlaňou do oblasti krku) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP od 10.6.2019 do 24.06.2019 // 5.- €

U. č. 28-228-2018/2019: Igor Koňa (1395703; TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; U15-B) - vylúčený za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP - (HNS - udretie súpera zatvorenou päsťou do oblasti tváre v neprerušenej hre mimo súboja o loptu - oplácajúci hráč) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP od 9.6.2019 do 23.6.2019 // 5 .- €

U. č. 28-229-2018/2019: Cyril Horváth (1414287; TJ Slovan Nálepkovo; U15-B) - vylúčený za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP - (HNS - udretie súpera zatvorenou päsťou do oblasti tváre v neprerušenej hre mimo súboja o loptu - iniciátor) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP od 9.6.2019 do 23.6.2019 // 5 .- €

U. č. 28-230-2018/2019: Milan Šefčík (1240638, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - za 9 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. b) DP od 10.6.2019 // 10.- €

U. č. 28-231-2018/2019: Richard Smotrila (1406075, OFK Matejovce nad Hornádom; VII. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 10.6.2019 // 10.- € - vykoná v súť. roč. 2019/2020

U. č. 28-232-2018/2019: Pavel Kollár (1106105, MFK Gelnica; VII.L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 11.9.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 28-233-2018/2019: Matej Gurčík (1285078; OŠK Rudňany; U19-A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 11.9.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

U. č. 28-234-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub TJ Nový život Kluknava - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (2. zavinené nenastúpenie družstva dorastu na stretnutie 20. kola U19-B medzi TJ Lokomotíva Margecany a TJ Nový život Kluknava) - DS: pokuta vo výške 140.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 140.- € (pokuta - dvojnásobok, posledné 3 kolá) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet TJ Lokomotíva Margecany

U. č. 28-235-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub TJ Baník Poráč - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (1. zavinené nenastúpenie družstva žiakov na stretnutie 25. kola U15-A medzi TJ Baník Poráč a TJ Družstevník Odorín) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 100.- € (pokuta - dvojnásobok, posledné 3 kolá) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet TJ Družstevník Odorín

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 14.-16.6.2019

VI. liga, 26. kolo (16.6.2019) o 17:00 hod.
Gelnica - Prakovce 15.6. o 14:00 Slebodník, Kopaničák, Magdoško, Tkáčik
Spartak Bystrany - SŠM Bystrany Pekár, Tuleja, Cmorej, Melek
Mníšek n/H - Helcmanovce Bednár H., Petruška, Šuba S., Pavlík
Smižany - Letanovce Kopaničák, Pavlík F., Hamráček, Tkáčik
Chrasť n/H - Kojšov Čuj, Šándor, Šofranko, F. Kunzo
Margecany - Jamník Slebodník, Furman, Števčík, Brezovaj

VII. liga, 22. kolo (16.6.2019) o 10:30 hod.
Hnilčík - Gelnica „B" Kotrady, Pavlík F., Šuba S.
Markušovce - Jaklovce Žiga M., Bednár H., Žiga T., Pavlík
Slovinky - Spišské Tomášovce Šofranko, Šándor, Žiga Ľ.
Rudňany „B" - Iliašovce Tuleja, Pekár, Furman, Tkáčik
Spišský Hrušov - Sp. Nová Ves „B" Baldovský, Magdoško, Števčík

U19-A, 18. kolo (15.6.2019) o 17:00 hod.
Hrabušice - Chrasť n/H 12.6. Baldovský
Letanovce - Teplička o 10:30 Hamráček, Cmorej
Rudňany - Odorín o 10:30 Kerecmam, Čuj
Krompachy - Matejovce n/H o 14:00 Žiga M., Žiga T.
Spartak Bystrany - Olcnava Gibala, Bednár H.

U19-B, 21. kolo (15.6.2019) o 17:00 hod.
Kluknava - Nálepkovo 14.6. Magdoško, Šándor
Mníšek n/H - Maria Huta o 16:00 Kotrady
Gelnica - Margecany Kopaničák, Magdoško

U15-A, 26. kolo (15.6.2019) o 14:45 hod.
Hrabušice - Jamník 11.6. o 17:30 Tuleja
Sp. Nová Ves „B" - Teplička 14.6. o 17:00 Petruška
SŠM Bystrany - Poráč Bednár H., Gibala
Rudňany - Letanovce Čuj, Kerecman
Odorín - Olcnava 16.6. o 14:30 Pecha
Slovinky - Spišské Tomášovce 16.6. o 14:30 Šándor, Žiga Ľ.

U15-B, 18. kolo (15.6.2019) o 14:45 hod.
Prakovce - Helcmanovce 12.6. o 17:00 Kotrady
Nálepkovo - Švedlár Šuba S., Petruška
Maria Huta - Gelnica 16.6. o 13:30 Magdoško
V. Folkmar - Mníšek n/H o 14:00 Števčík

Pohár Eduarda Kessela 15.6. o 9:00 hod.
Baldovský, Zvalený , Bobko D., Klokočka, Pavlík F.

Zmeny v obsadení R a DZ
Dospelí
Chrasť h/H - Kojšov Kerecman za Šándora
Spišský Hrušov - Sp. Nová Ves „B" Čuj za Magdoška, Petruška za Števčíka
Margecany - Jamník Furman, Števčík, Magdoško
Dorast
Krompachy - Matejovce o 14:00 Žiga T., Žiga Ľ.
Spartak Bystrany - Olcnava Petruška za Bednára
Žiaci
Odorín - Olcnava 16.6. o 14:30 Kerecman za Pechu
SŠM Bystrany - Poráč Petruška za Bednára
Veľký Folkmar - Mníšek n/H 16.6. o 14:00 Števčík
Nálepkovo - Švedlár Šuba S.

OSPRAVEDLNENIA
14.6. - Števčík
15.6. - Fabiny, Tuleja, Kopaničák do 12:00, Števčík, Olejník A., Cehuľa, Šofranko
16.6. - Fabiny, Kopaničák do 12:00, Gibala, Olejník A., Novotný, Cehuľa

KR na základe podnetu MFK Gelnica „B" vzhliadla videozáznam zo stretnutia Slovinky - Gelnica „B" a považuje podnet za čiastočne opodstatnený. (bez poplatku)

KR opätovne žiada TJ Lokomotíva Margecany o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Margecany - Letanovce v zmysle RS pod hrozbou disciplinárnych opatrení. 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1605533