Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.39, 4.6.2019

Úradná správa SOFZ č.39

Sekretariát SOFZ

Riadna Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 22.6.2019(sobota) v priestoroch areálu víťaza VI. Ligy dospelých SOFZ. Pozvánka a program budú doručené členom Riadnej Konferencie SOFZ poštou.

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U15-A - 25. kolo: Markušovce - Hrabušice. dňa 07.06.2019 o 17:00 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím 25. kola III.liga-SD-U19-sk.PT-VsFZ.(bez poplatku).

U15 - A - 26.kolo:Hrabušice - Jamník dňa 11.06.2019 o 17:30 hod.Dôvod:vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku). 
U19 - B - 21.kolo:Kluknava - Nálepkovo dňa 14.06.2019 o 17:00 hod. Dôvod:vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).
U15 - B - 18.kolo:Prakovce - Helcmanovce dňa 12.06,2019 o 17:00 hod.Dôvod:vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku). 

2. ŠTK kontumuje tieto stretnutia: 

U19-A-16.kolo:Rudňany - Sp. Bystrany a zároveň ponecháva výsledok stretnutia dosiahnutý na HP t.j. 8:0 Dôvod: pokles hráčov družstva hostí pod 7.Do pozornosti DK.
U19 - A- 16.kolo: Hrabušice - Teplička na 0:3 podľa SP čl. 82 bod 1/b (1. nenastúpenie družstva domácich na stretnutie). Do pozornosti DK.
U19 - B- 19.kolo: Margecany - Nálepkovo na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b (2. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

3.ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráčov:

- Korba Tadeaš RP 1324358 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 24.kola VI. ligy Teplička - Jamník
- Lačný Tomáš RP 1363518 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 24.kola U15-A: Teplička - Jamník

4. ŠTK vyzýva TJ Štart Hrabušice a OTJ Jamník o predloženie vzájomnej dohody o odohraní stretnutia 26. kola - U15-A: Hrabušice - Jamník v termíne do 07.06.2019. Dôvod: kolízia družstiev Jamník, Hrabušice s turnajom o pohár p. E .Kessela konaného dňa 15.06.2019.

5. ŠTK vyzýva FK Prakovce a FK Slovan Helcmanovce o predloženie vzájomnej dohody o odohraní stretnutia 18. kola - U15-B:Prakovce - Helcmanovce v termíne do 07.06.2019. Dôvod: kolízia družstva Prakovce s turnajom o pohár p. E. Kessela konaného dňa 15.06.2019. 

6. ŠTK na základe nepredloženia dohody medzi TJ Lokomotíva Margecany a AŠK Maria Huta nariaďuje odohrať stretnutia 17. kola - U15-B: Margecany - Maria Huta v súlade s RS t.j. dňa 08.06.2019. 

7. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B, že v súť. roč.2018/2019 sa dňa 15.06.2019 o 09:00 hod. uskutoční na futbalovom štadióne v Sp. Novej Vsi futbalový turnaj o pohár p. E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú družstva z U15 - A po 23. kole - OTJ Jamník a TJ Štart Hrabušice a z U15 - B po 15. kole - TJ Lokomotíva Margecany a FK Prakovce. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny. 

V prípade nepriaznivého počasia sa turnaj odohrá na HP s umelým trávnatým povrchom. Zraz uvedených družstiev je na štadióne FK Sp. Nová Ves o 08:15 hod.
Rozlosovanie turnaja:
1. Jamník - Prakovce - 9:00 - 9:55
2. Margecany - Hrabušice- 10:05 - 11:00
o 3. miesto: prehra 1.- prehra 2. - 11:10 - 12:05
o 1. miesto: víťaz 1. - víťaz 2 - 12:15 - 13:10
Hrací čas: 2 x 20 min. s 15 min. prestávkou
V prípade nerozhodného výsledku nasledujú 3 kopy na bránu zo značky PK.
Štart hráčov: na platné RP.

8. ŠTK SOFZ v spolupráci s VsFZ organizuje výber U14. Ďalší výberový zraz hráčov SOFZ sa uskutoční dňa 10.06.2019 (pondelok) o 16:45 hod. na ihrisku FK Olcnava. Nominovaní hráči z jednotlivých FK si so sebou donesú vlastnú tréningovú výstroj a kartičku poistenca. Predpokladané ukončenie zrazu je o 19:15 hod. Stretnutí výberov sa zúčastnia nominovaní hráči narodení po 1.1.2005. Nominovaných hráčov z jednotlivých FK je potrebné nahlásiť p. Stanislavovi Sokolskému(mobil -. 0908974628,email- sokolsky.stano@gmai.com

9. ŠTK nariaďuje odohrať finále kvalifikačného pohárového stretnutia medzi družstvami: TJ Spartak Bystrany - TJ Slovan Smižany na ihrisku víťaza VI. ligy dňa 22.06.2019. Čas bude spresnený v nasledujúcej US.

10. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 22.06.2019 na ihrisku víťaza VI. ligy. Čas bude spresnený v nasledujúcej US.

11. ŠTK upozorňuje FK U19 - A a U19 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 22.06.2019 na ihrisku víťaza VI. ligy. Čas bude spresnený v nasledujúcej US.

12. ŠTK berie na vedomie organizovanie turnaja OBFZ kategórie U13 a U14 v spolupráci s VsFZ. Bližšie informácie budú uverejnené v ďalších ÚS.

13. Termínová listina SOFZ pre súťažný ročník 2019/2020:

VI. L - jesenná časť - 04.08.2019 a ďalej víkendy, hrací deň - nedeľa
jarná časť - 14. kolo - 03.11.2019,15. kolo - 29.03.2020
VII.L - podľa počtu prihlásených družstiev -jesenná časť - 04.08.2019, hrací deň - nedeľa).
jarná časť - 05.04.2020
Ml. kategórie - so 14 účastníkmi - jesenná časť - 03.08.2019( hrací deň - sobota).
jarná časť - 14. kolo - 02.11.2019,15. kolo - 28.03.2020
s 12 účastníkmi - jesenná časť - 09.08.2018(hrací deň - sobota).
jarná časť - 12.kolo - 26.10.2019,13.kolo - 03.04.2020
Koniec súťaží:
dospelí: 14.06.2020
mládež: 13.06.2020

14. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 31.05. -02.06.2019.

DK SOFZ

U. č. 27-207-2018/2019: Marek Marcinko (1200562, FK Slovan Helcmanovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP + vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. a) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti úmyselným hraním rukou v PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP, od 3.6.2019; teda spolu 3 súťažné stretnutia s tým, že podľa čl. 37 ods. 4 DP sa DS za napomínania vykonaná ako prvá // 10.- €

U. č. 27-208-2018/2019: Pavel Kollár (1106105, MFK Gelnica; VII.L) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (HNS voči R - hanlivý výrok voči AR) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b) DP, od 3.6.2019 do 17.6.2019 // 10.- €

U. č. 27-209-2018/2019: Matej Gurčík (1285078; OŠK Rudňany; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. a) DP (HNS - sotenie do súpera nadmernou silou do oblasti krku v prerušenej hre) - DK na základe zápisu o stretnutí, podania OŠK Rudňany a pripojeného videozáznamu z 19. min. stretnutia v senáte takto rozhodla a ukladá túto DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 49 ods. 2 písm. a) DP od 2.6.2019 // 5.- €

U. č. 27-210-2018/2019: Valentín Žiga (1348415, Spartak Bystrany; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (HNS - skočenie na súpera oboma nohami spredu vykonané nadmernou silou mimo súboja o loptu) - DK na základe zápisu o stretnutí, podania OŠK Rudňany a pripojeného videozáznamu z 19. min. stretnutia v senáte takto rozhodla a ukladá túto DS: pozastavenie výkonu športu na 8 týždňov vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP, od 2.6.2019 s prerušením výkonu DS počas letnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 17.6.2019 do začiatku súť. roč. 2019/2020) - previnilec vykoná 2 týždne v súť. roč. 2018/2019 a zvyšok (6 týždňov) vykoná v súť. roč. 2019/2020 // 5.- €

U. č. 27-211-2018/2019: Filip Jakoubek (1350796, FK Prakovce; U19-B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 1.6.2019 // 5.- €

U. č. 27-212-2018/2019: Martin Fridmanský (1315536; TJ Štart Hrabušice; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (HNS - udretie do súpera nadmernou silou do oblasti krku otvorenou dlaňou v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP, od 30.5.2019 do 13.6.2019 // 5.- €

U. č. 27-213-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub Spartak Bystrany - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (16. kolo U19-A medzi OŠK Rudňany a TJ Spartak Bystrany)  : pokles hráčov družstva hostí pod 7 v prípade, ak mužstvo nastúpilo na stretnutie s menej ako 11 hráčmi, čím došlo k naplneniu podmienky v RS/A/5/m1 pre uloženie pokuty) - DS: pokuta vo výške 60.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m
// 60.- € (dvojnásobok pokuty - posledné 3. kola) + 5.- € (za prejednanie)
Poznámka pre HK SOFZ: 50% sumy pre TJ OŠK Rudňany

U. č. 27-214-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub TJ Štart Hrabušice - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (1. zavinené nenastúpenie družstva dorastu na stretnutie 16. kola U19-A medzi TJ Štart Hrabušice a OŠK Teplička) - DS: pokuta vo výške 140.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 v eta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 140.- € (dvojnásobok pokuty - posledné 3. kola) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet OŠK Teplička

U. č. 27-215-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub TJ Slovan Nálepkovo - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (2. zavinené nenastúpenie družstva dorastu na stretnutie 19. kola U19-B medzi TJ Lokomotíva Margecany a TJ Slovan Nálepkovo) - DS: pokuta vo výške 140.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 140.- € (dvojnásobok pokuty - posledné 3. kola) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet TJ Lokomotíva Margecany

U. č. 27-216-2018/2019: Matúš Hudák (1204976, MFK Gelnica; VI. L) - disciplinárne previnenie: poškodenie dobrého mena futbalu podľa čl. 65 ods. 1 DP (hrubé urážky hráčov hostí počas stretnutia, hanlivé pokrikovanie) DK na základe zápisu o stretnutí, podania MFK Gelnica a vypočutia previnila v senáte takto rozhodla a ukladá túto DS: podľa čl. 65 ods. 2 DP s použitím čl. 11 DP ukladá pokarhanie a previnilcovi dôrazne vytýka HNS na stretnutí v pozícii diváka a upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého previnenia bude uložená DS: pozastavenie výkonu športu // 10.- € (za prejednanie)

U. č. 27-217-2018/2019: klub TJ FK Kojšov - porušenie povinností organizátora súťaže podľa čl. 57 ods. 1 písm. a) DP (neprijatie účinných opatrení na zamedzenie hrubých urážok hráčov hostí počas stretnutia, hanlivé pokrikovanie zo strany diváka MFK Gelnica) - DK na základe zápisu o stretnutí, podaní MFK Gelnica a TJ FK Kojšov v senáte takto rozhodla a ukladá túto DS: podľa čl. 57 ods. 2 DP s použitím čl. 11 DP ukladá pokarhanie a klubu dôrazne vytýka porušenie povinností usporiadateľskej služby a upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého previnenia bude klubu uložená pokuta // 10.- € (za prejednanie)

U. č. 27-218-2018/2019: Mário Findura (1291002, MFK Gelnica; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 3.6.2019 // 10.- €

U. č. 27-219-2018/2019: Martin Marcinko (1150647, FK Slovan Helcmanovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 3.6.2019 // 10.- €

U. č. 27-220-2018/2019: Dominik Bodnár (1286752, TJ Nový život Kluknava; U19-B) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 1.6.2019 // 5.- €

U. č. 27-221-2018/2019: Alex Taran (1359298, FK Slovan Helcmanovce; U15-B) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 2.6.2019 // 5.- €

U. č. 27-222-2018/2019: Marek Vojtek (1290855; TJ Lokomotíva Mragecany; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 4.9.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 27-223-2018/2019: Jakub Zmij (1234713; FK Slovan Helcmanovce; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 4.9.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 27-224-2018/2019: DK SOFZ odstupuje R (Fabiny Daniel) KR SOFZ na nedostatky v stretnutí 16. kola U19-A medzi OŠK Rudňany a TJ Spartak Bystrany.

U. č. 27-225-2018/2019: Marian Anďal (1101718; OŠK Rudňany; VII. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 stretnutia na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 4.9.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- € 

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 7.- 9.6.2019

VI. liga, 25. kolo (9.6.2019) o 10:30 hod.
Teplička - Spartak Bystrany Zvalený, Bobko D., Revaj, Kročian
Kojšov - Margecany Bednár H., Hrušovský, Pavlík F., F. Kunzo
Letanovce - Chrasť n/H Tuleja, Kopaničák, Šándor, Brezovaj
Helcmanovce - Smižany Slebodník, Hamráček, Olejník A., Tkáčik
Prakovce - Mníšek n/H Pekár, Furman, Kováč, Pavlík
SŠM Bystrany - Gelnica Kotrady, Šofranko, Števčík, Melek

VII. liga, 21. kolo (9.6.2019) o 17:00 hod.
Iliašovce - Spišský Hrušov Žiga M., Žiga T., Magdoško, Kročian
Rudňany „B" - Spišské Tomášovce Pavlík F., Bednár H., Cmorej, Tornay
Jaklovce - Slovinky Furman, Kováč, Pekár, Pavlík
Markušovce - Gelnica „B" Čuj, Tuleja, Kopaničák, Švarc
Matejovce n/H - Hnilčík Šándor, Pecha, Kerecman, Tkáčik

U19-A, 17. kolo (8.6.2019) o 17:00 hod.
Olcnava - Rudňany o 10:30 Žiga M., Magdoško
Teplička - Krompachy o 14:00 Kopaničák, Širila
Chrasť n/H - Spartak Bystrany Gibala, Cmorej
Matejovce n/H - Hrabušice Tuleja, Olejník A.

U19-B, 20. kolo (8.6.2019) o 17:00 hod.
Nálepkovo - Mníšek n/H Pavlík F., Čuj
Margecany - Kluknava Šándor, Žiga Ľ.
Prakovce - Gelnica 9.6. o 13:30 Kováč, Pekár, Furman

U15-A, 25. kolo (8.6.2019) o 14:45 hod.
Markušovce - Hrabušice 7.6. o 17:00 Žiga T.
Spišské Tomášovce - Rudňany Pecha
Poráč - Odorín Kováč
Teplička - SŠM Bystrany 9.6. o 13:00 Revaj
Jamník - Sp. Nová Ves „B" 9.6. o 13:00 Pecha, Širila
Olcnava- Slovinky 9.6. o 14:00 Gibala, Chovanec

U15-B, 17. kolo (8.6.2019) o 14:45 hod.
Helcmanovce - Veľký Folkmar o 10:30 Kotrady
Gelnica - Prakovce o 10:30 Šándor, Žiga Ľ.
Mníšek n/H - Nálepkovo o 13:30 Kotrady
Margecany - Maria Huta Žiga Ľ., Šándor
Švedlár, Kluknava 9.6. Hamráček, Olejník A.

Zmeny v obsadení R a DZ
Dospelí
Teplička - Spartak Bystrany Čuj za Bobka D.
Helcmanovce - Smižany Kotrady za Slebodníka
SŠM Bystrany - Gelnica Šofranko, Števčík, Širila, Melek
Rudňany "B" - Spišské Tomášovce Tkáčik za Tornaya
Matejovce n/H - Hnilčík Tornay za Tkáčika
Žiaci
Poráč - Odorín Olejník A., Tuleja
Spišská Nová Ves - Trebišov U12, 8.6. o 14:00 Hamráček, Hrušovský
Jamník - Spišská Nová Ves "B" 9.6. o 13:00 Pecha  

Ospravedlnenia

8.6. - Novotný, Pavlík F. do 12:00, Števčík, Šuba S., Fabiny, Petruška, Šofranko, Mužík, Bednár H., Kováč
9.6. - Novotný, Šuba S:, Fabiny, Petruška, Šofranko po 12:00, Mužík, Slebodník 

KR berie na vedomie zaslanie videozáznamu od OŠK Hnilčík zo stretnutia Hnilčík - Markušovce.

KR na základe podnetu MFK Gelnica „B" žiada OŠK Slovinky o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Slovinky - Gelnica „B" v termíne do 11.6.2019.

KR žiada TJ Lokomotíva Margecany o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Margecany - Letanovce v termíne do 11.6.2019

KR na základe podnetu DK SOFZ predvoláva R Fabinyho na svoje zasadnutie dňa 11.6.2019 o 17:30 hod.

KR oznamuje R zaradeným do projektu „Škola mladých rozhodcov", že posledné stretnutie sa uskutoční dňa 11.6.2019 o 18:00 hod. v priestoroch športovej haly.

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1624996