Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.38, 28.5.2019

Úradná správa SOFZ č.38

Sekretariát SOFZ

Riadna Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 22.6.2019(sobota) v priestoroch areálu víťaza VI. Ligy dospelých SOFZ. Pozvánka a program budú doručené členom Riadnej Konferencie SOFZ poštou.

ŠTK SOFZ č.38

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19-A - 16. kolo: Krompachy - Odorín dňa 03.06.2019 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Odorín - poplatok 5€)

U19-A - 18. kola: Hrabušice - Chrasť n/H dňa 12.06.2019 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku)
U19-B - 19. kola: Gelnica - Maria Huta dňa 01.06.2019 o 15:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Maria Huta - poplatok 5€)
U15 - B - 16. kolo: Maria Huta - Švedlár dňa 31.05.2019 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Švedlár - poplatok 5€).

2. ŠTK vyzýva TJ Lokomotíva Margecany a AŠK Maria Huta o predloženie vzájomnej dohody o odohraní stretnutia 17. kola - U15-B: Margecany - Maria Huta v termíne do 04.06.2019.

3. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B, že v súť. roč.2018/2019 sa dňa 15.06.2019 o 09:00 hod. uskutoční na futbalovom štadióne v Sp. Novej Vsi futbalový turnaj o pohár p. E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú družstva z U15 - A po 23. kole - OTJ Jamník a TJ Štart Hrabušice a z U15 - B po 15. kole - TJ Lokomotíva Margecany a FK Prakovce. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.
V prípade nepriaznivého počasia sa turnaj odohrá na HP s umelým trávnatým povrchom. Zraz uvedených družstiev je na štadióne FK Sp. Nová Ves o 08:15 hod.
Rozlosovanie turnaja:
1. Jamník - Prakovce - 9:00 - 9:55
2. Margecany - Hrabušice- 10:05 - 11:00
o 3. miesto: prehra 1.- prehra 2. - 11:10 - 12:05
o 1. miesto: víťaz 1. - víťaz 2 - 12:15 - 13:10
Hrací čas: 2 x 20 min. s 15 min. prestávkou
V prípade nerozhodného výsledku nasledujú 3 kopy na bránu zo značky PK.
Štart hráčov: na platné RP.

4.ŠTK schvaľuje výsledky turnaja prípraviek odohraného dňa 28.05.2019:
1. Smižany
2. SNV
3. Sp. Bystrany
4.Jamník
5.Olcnava
6. Mníšek n/H
7. Odorín

5. ŠTK SOFZ v spolupráci s VsFZ organizuje výber U14. Ďalší výberový zraz hráčov SOFZ sa uskutoční dňa 10.06.2019 (pondelok) o 16:45 hod. na ihrisku FK Olcnava. Nominovaní hráči z jednotlivých FK si so sebou donesú vlastnú tréningovú výstroj a kartičku poistenca. Predpokladané ukončenie zrazu je o 19:15 hod. Stretnutí výberov sa zúčastnia nominovaní hráči narodení po 1.1.2005. Nominovaných hráčov z jednotlivých FK je potrebné nahlásiť p. Stanislavovi Sokolskému(mobil -. 0908974628,email- sokolsky.stano@gmai.com

6. ŠTK nariaďuje odohrať finále kvalifikačného pohárového stretnutia medzi družstvami: TJ Spartak Bystrany - TJ Slovan Smižany na ihrisku víťaza VI. ligy dňa 22.06.2019. Čas bude spresnený v nasledujúcej US.

7. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 22.06.2019 na ihrisku víťaza VI. ligy. Čas bude spresnený v nasledujúcej US.

8. ŠTK upozorňuje FK U19 - A a U19 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 22.06.2019 na ihrisku víťaza VI. ligy. Čas bude spresnený v
nasledujúcej US.

9. ŠTK berie na vedomie organizovanie turnaja OBFZ kategórie U13 a U14 v spolupráci s VsFZ. Bližšie informácie budú uverejnené v ďalších ÚS.

10. ŠTK SOFZ v spolupráci s VsFZ organizuje výber U12, U13 dňa 03.06.2019 o 17:00 na ihrisku ŠK Harichovce. Nominovaní hráči z jednotlivých FK si so sebou donesú vlastnú tréningovú výstroj a kartičku poistenca. Predpokladané ukončenie zrazu je o 18:45 hod. Výberov sa zúčastnia nominovaní hráči narodení po 1.1.2007 (U12) resp. po 1.1.2006 (U13).

FK môžu nahlasovať hráčov na e mail: jozo11.stofko@gmail.com(U13),stofko10@gmail.com(U12).

11. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohratých dňa 22.05. - 26.05.2019.

12.ŠTK ruší svoje rozhodnutie v bode 1.ÚS ŠTK č.38 -ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov a nariaďuje odohrať stretnutie 16. kola- U19-A-:Hrabušice - Teplička v súlade s RS (dňa 01.06.2019. o 17:00 hod.).Dôvod: šetrenie ŠTK - kolízia A družstva.

DK SOFZ

U. č. 26-195-2018/2019: Jakub Zmij (1234713; FK Slovan Helcmanovce; VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (HNS - udretie súpera do oblasti krku v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP od 27.5.2019 do 9.6.2019 // 10.- €

U. č. 26-196-2018/2019: Marek Vojtek (1290855; TJ Lokomotíva Mragecany; VI. L) - vylúčený za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. a) DP (HNS - podrazenie súpera vykonané nadmernou silou bez možnosti hrať s loptou) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 49 ods. 2 písm. a) DP od 27.5.2019 // 10.- €

U. č. 26-197-2018/2019: Marián Anďal (1101718, OŠK Rudňany "B"; VII. L) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. a) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti úmyselným hraním rukou mimo PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP, od 27.5.2019 // 10.- €

U. č. 26-198-2018/2019: Branislav Richnavský (1336182, FK Olcnava B; U19-A) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (HNS voči R - hanlivý výrok voči R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b) DP, od 26.5.2019 do 9.6.2019 // 5.- €

U. č. 26-199-2018/2019: Lukáš Petrík (1189465, MFK Gelnica; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 27.5.2019 // 10.- €

U. č. 26-200-2018/2019: Denis Maliňák (1257687, FK Prakovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 27.5.2019 // 10.- €

U. č. 26-201-2018/2019: Ľubomír Kršniak (1210694, TJ Slovenský raj Spišské Tomášovce; VII. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 27.5.2019 // 10.- €

U. č. 26-202-2018/2019: Ján Sedlák (1288189, FK Olcnava; U19-A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 26.5.2019 // 5.- €

U. č. 26-203-2018/2019: Daniel Kohut (1205761, MFK Gelnica; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 28.8.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 26-204-2018/2019: Rastislav Janiga (1290790, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 súťažné stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 28.8.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 26-205-2018/2019: Lukáš Štark (1244871, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; VI. L)
- žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 28.8.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 26-206-2018/2019: DK SOFZ podľa čl. 71 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. a), písm. b) DP na základe zápisu a správy delegáta stretnutia zo stretnutia 23. kola VI. L medzi TJ FK Kojšov a OŠK Teplička začína disciplinárne konanie proti hráčovi MFK Gelnica - Matúš Hudák (1204976) pre dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia: poškodenie dobrého mena futbalu podľa čl. 65 ods. 1 DP (opakované urážky hráčov hostí počas stretnutia, hanlivé pokrikovanie) a za tým účelom ukladá klubu MFK Gelnica zaslať DK SOFZ do 3.6.2019 cez ISSF systém podrobné písomné stanovisko k tomuto incidentu // bez poplatku

U. č. 26-207-2018/2019: DK SOFZ podľa čl. 71 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. a), písm. b) DP na základe zápisu a správy delegáta zo stretnutia 23. kola VI. L medzi TJ FK Kojšov a OŠK Teplička začína disciplinárne konanie proti klubu TJ FK Kojšov pre dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia: porušenie povinností organizátora súťaže podľa čl. 57 ods. 1 písm. a) DP (neprijatie účinných opatrení na zamedzenie hrubých urážok hráčov hostí počas stretnutia, hanlivé pokrikovanie) a za tým účelom ukladá klubu TJ FK Kojšov zaslať DK SOFZ do 3.6.2019 cez ISSF systém podrobné písomné stanovisko k tomuto incidentu za súčasného oznámenia, prečo neboli prijaté účinné opatrenia na zamedzenie hrubých nešportových prejavov počas stretnutia zo strany diváka MFK Gelnica // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ 

Obsadenie R a DZ na dni 31.5. - 2.6. 2019

VI. liga, 24. kolo (2.6.2019) o 17:00 hod.
Spartak Bystrany - Gelnica Slebodník, Kopaničák, Kováč, Kročian
Mníšek n/H - SŠM Bystrany Kotrady, Revaj, Fabiny, Brezovaj
Smižany - Prakovce Šofranko, Šuba S., Števčík,
Chrasť n/H - Helcmanovce Bednár H., Hrušovský, Kerecman, F. Kunzo
Margecany - Letanovce Gibala, Čuj, Hamráček, Tkáčik
Teplička - Jamník Furman, Olejník A., Širila, Pavlík

VII. liga, 20. kolo (2.6.2019) o 10:30 hod.
Markušovce - Matejovce n/H Žiga M., Žiga Ľ., Žiga T.
Slovinky - Gelnica „B" Pecha, Števčík, Magdoško
Rudňany „B" - Jaklovce Kačír, Gibala, Kerecman, Tkáčik
Spišský Hrušov - Spišské Tomášovce Kopaničák, Šándor, Fabiny, Pavlík
Spišská Nová Ves „B" - Iliašovce Pavlík F., Čuj, Bednár H., Melek

U19-A, 16. kolo (1.6.2019) o 17:00 hod.
Hrabušice - Teplička 01.06. 17:00 Fabiny, Kerecman
Rudňany - Spartak Bystrany Fabiny, Šuba S.
Letanovce - Olcnava Bednár H., Čuj
Chrasť n/H - Matejovce n/H Žiga T., Širila
Krompachy - Odorín 3.6. o 16:30 Žiga M., Žiga T.

U19-B, 19. kolo (1.6.2019) o 17:00 hod.
Kluknava - Prakovce 31.5. Magdoško, Pecha
Gelnica - Maria Huta o 15:00 Pecha, Magdoško
Margecany - Nálepkovo Šándor, Žiga Ľ.

U15-A, 24. kolo (1.6.2019) o 14:45 hod.
Rudňany - Olcnava o 10:30 Kováč
Spišská Nová Ves „B" - Markušovce o 13:00 Šuba S.
Slovinky - Poráč o 14:30 Žiga T.
SŠM Bystrany - Odorín Pavlík F.
Hrabušice - Letanovce Bednár H., Čuj
Teplička - Jamník 2.6. o 14:30 Olejník A., Širila

U15-B, 16. kolo (1.6.2019) o 14:45 hod.

Maria Huta - Švedlár 31.5. o 16:00 Žiga M., Žiga Ľ.
V. Folkmar - Gelnica 31.5. o 16:30 Kotrady
Nálepkovo - Kluknava 31.5. o 17:00 Pavlík F., Čuj
Mníšek n/H - Helcmanovce o 13:30 Kotrady
Prakovce - Margecany 2.6. o 10:30 Šofranko

Zmeny v obsadení R a DZ
Dospelí
Teplička - Jamník Bednár P. za Furmana
Mníšek n/H - SŠM Bystrany Cehuľa za Kotradyho 
Dorast
Hrabušice - Teplička 1.6. o 17:00 Bednár H., Čuj
Letanovce - Olcnava Kerecman, Olejník A.
Žiaci
Veľký Folkmar - Gelnica 31.5. o 16:30 Šándor za Kotradyho
Nálepkovo - Kluknava 31.5. o 17:00 Pavlík F.  

OSPRAVEDLNENIA
31.5. - Kopaničák, Čuj
1.6. - Novotný, Chovanec, Števčík, Pižem, Cmorej, Šofranko, Kopaničák, Mužík, Petruška, Pekár
2.6. - Novotný, Chovanec, Pižem, Cmorej, Mužík, Petruška, Pekár , Šándor po 12:00, Furman 

KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 4.6.2019 o 17:00 hod. R Mužíka
KR žiada OŠK Hnilčík o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Hnilčík - Markušovce v termíne do 4.6. 2019.

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1628089