Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.37, 21.5.2019

Úradná správa SOFZ č.37

Sekretariát SOFZ

Riadna Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 22.6.2019(sobota) v priestoroch areálu víťaza VI. Ligy dospelých SOFZ. Pozvánka a program budú doručené členom Riadnej Konferencie SOFZ poštou.

ŠTK SOFZ č.37 

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: 

U19-A - 15. kolo:Teplička - Chrasť n/H. dňa 24.05.2019 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Chrasť n/H. - poplatok 5€)
U19-A - 18. kolo: Letanovce - Teplička dňa 15.06.2019 o 10:30 hod. podľa RS str. 13 bod 16/b. (Bez poplatku)
U19-B - 18. kolo:Maria Huta - Kluknava dňa 24.05.2019 o 17:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Kluknava - poplatok 5€)
U19-B - 19. kolo: Kluknava - Prakovce dňa 31.05.2019 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku)
U15-A - 23. kolo:Rudňany - Poráč dňa 26.05.2019 o 11:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. ( Rudňany - poplatok 5€)
U15-A - 23. kolo: Markušovce - Teplička dňa 24.05.2019 o 16:00 hod. Dôvod:kolízia so stretnutím 23.kola III.liga-SD-U19-sk.PT-VsFZ. (Bez poplatku)
U15-A - 25. kolo:Olcnava - Slovinky dňa 09.06.2019 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku)
U15-B - 16. kolo: Nálepkovo -Kluknava dňa 31.05.2019 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku)
U15 - B - 15.kolo:Švedlár - Prakovce dňa 25.05.2019 o 17:30 hod.Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Švedlár - poplatok 5€). 

2. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie (nespôsobilá HP):

U19-A -13. kolo Rudňany - Hrabušice dňa 29.05.2019 o 17:00 hod. Dôvod: nariadenie ŠTK

3. ŠTK kontumuje tieto stretnutia:

VII.liga - 18. kolo : Sp. Hrušov - Gelnica "B" na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b (2. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK
U19 - B - 17. kolo : Prakovce - Nálepkovo na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b (1. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK
U19 - B -17. kolo: Margecany - Maria Huta, výsledok dosiahnutý na HP t.j.15:0 ostáva v platnosti, podľa SP č. 82 bod 1/g - pokles počtu hráčov družstva H pod sedem. Do pozornosti DK

4. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráčov:

- Korba Tadeaš RP 1324358 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 22.kola VI.ligy Teplička - Letanovce.

5. ŠTK upozorňuje FK U15-A a U15-B,že v súť. ročníku 2018/2019 sa odohrá dňa 15.6.2019 na futbalovom štadióne FK Sp. Nová Ves futbalový turnaj o pohár E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva z každej skupiny umiestnene v U15-A po 23.kole a U15-B po 15.kole. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.

6. ŠTK na základe nepriaznivých poveternostných podmienok (14.05.2019 - zrušenie turnaja prípraviek). Turnaj prípraviek sa odohrá dňa 28.5.2019 (utorok) o 9:00 hod. na HP FK SNV. Zraz o 8:30 hod. Turnaj sa odohrá na dvoch HP. Hrací čas 1x15 min. Turnaja sa zúčastnia kluby nahlásené cez ISSF:
1. FK Olcnava,
2. TJ Družstevník Odorín,
3. FK SNV,
4. TJ Jamník,
5. TJ Spartak Bystrany,
6. TJ Slovan Smižany,
7. TJ Baník v Mníšku n/H.
Veková kategória - hráči narodení po 1.1.2007.
Rozlosovanie turnaja prípraviek:
HP 1: HP 2:
Odorín - Mníšek SNV - Smižany
Jamník - Sp. Bystrany Mníšek - SNV
Olcnava - Odorín Smižany - Jamník
Mníšek - Sp. Bystrany Odorín - SNV
SNV - Olcnava Sp. Bystrany - Smižany
Jamník - Mníšek Olcnava - Smižany
Jamník - Odorín Sp. Bystrany - SNV
Mníšek - Olcnava Odorín - Sp. Bystrany
SNV - Jamník Smižany - Mníšek
Sp. Bystrany - Olcnava Smižany - Odorín
Olcnava - Jamník

7. ŠTK SOFZ v spolupráci s VsFZ organizuje výber U14. Ďalší výberový zraz hráčov SOFZ sa uskutoční dňa 10.06.2019 (pondelok) o 16:45 hod. na ihrisku FK Olcnava. Nominovaní hráči z jednotlivých FK si so sebou donesú vlastnú tréningovú výstroj a kartičku poistenca. Predpokladané ukončenie zrazu je o 19:15 hod. Stretnutí výberov sa zúčastnia nominovaní hráči narodení po 1.1.2005. Nominovaných hráčov z jednotlivých FK je potrebné nahlásiť p. Stanislavovi Sokolskému(mobil -. 0908974628,email- sokolsky.stano@gmai.com

8. ŠTK nariaďuje odohrať finále kvalifikačného pohárového stretnutia medzi družstvami: TJ Spartak Bystrany - TJ Slovan Smižany na ihrisku víťaza VI. ligy dňa 22.06.2019. Čas bude spresnený v nasledujúcej US.

9. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 22.06.2019 na ihrisku víťaza VI. ligy. Čas bude spresnený v nasledujúcej US.

10. ŠTK upozorňuje FK U19 - A a U19 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 22.06.2019 na ihrisku víťaza VI. ligy. Čas bude spresnený v nasledujúcej US.

11. ŠTK berie na vedomie list od OKŠ Sp.Hrušov.

12. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohraných dňa 17.05. - 19.05.2019.

DK SOFZ

U. č. 25-182-2018/2019: Daniel Kohut (1205761, MFK Gelnica; VI. L) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. a) DP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti úmyselným hraním rukou mimo PÚ) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP, od 20.5.2019 // 10.- €

U. č. 25-183-2018/2019: Rastislav Janiga (1290790, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. a) DP (zmarenie dosiahnutia gólu úmyselným hraním rukou) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP, od 20.5.2019 // 10.- €

U. č. 25-184-2018/2019: Denis Sefčík (1345388, FK Pokrok SEZ Krompachy; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 19.5.2019 // 5.- €

U. č. 25-185-2018/2019: František Bikár (1321647, AŠK Maria Huta; U19-B) - vylúčený za HNS na HP podľa čl. 46 ods. 1 písm. a) DP (zmarenie dosiahnutia gólu úmyselným hraním rukou) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 46 ods. 2 DP, od 19.5.2019 // 5.- €

U. č. 25-186-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub MFK Gelnica - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (2. zavinené nenastúpenie družstva dospelých na stretnutie 18. kola VII. L medzi OKŠ Spišský Hrušov a MFK Gelnica) - DS: pokuta vo výške 100.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 100.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet OKŠ Spišský Hrušov

U. č. 25-187-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub AŠK Maria Huta - porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu podľa čl. 64 ods. 1 písm. a) DP (17. kolo U19-B medzi TJ Lokomotíva Margecany a AŠK Maria Huta: pokles hráčov družstva hostí pod 7 v prípade, ak mužstvo nastúpilo na stretnutie s menej ako 11 hráčmi, čím došlo k naplneniu podmienky v RS/A/5/m1 pre uloženie pokuty) - DS: pokuta vo výške 30.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 64 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP a RS/A/7/m
// 30.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) Poznámka pre HK SOFZ: 50% sumy pre TJ Lokomotíva Margecany

U. č. 25-188-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub TJ Slovan Nálepkovo - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (1. zavinené nenastúpenie družstva dorastu na stretnutie 17. kola U19-B medzi FK Prakovce a TJ Slovan Nálepkovo) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 100 % na účet SOFZ - stretnutie bolo zrušené

U. č. 25-189-2018/2019: Tomáš Mihalik (1259837, FK Prakovce; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 20.5.2019 // 10.- €

U. č. 25-190-2018/2019: Štefan Krivjanský (1338244, OŠK Teplička; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 21.8.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 25-191-2018/2019: Šimon Zahornadský (1285168; ŠK Breznovica Letanovce; U19-A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 21.8.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

U. č. 25-192-2018/2019: Tomáš Žiga (1340881, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; U19-B) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK s účinnosťou od 23.05.2019 podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 2 týždne na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 21.8.2019 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

U. č. 25-193-2018/2019: Marek Steiner (1350216, OŠK Rudňany "B"; VII. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK žiadosť previnilca neprejednala, pretože previnilec DS vykonal dňa 20.05.2019. Súčasne kluby dôrazne upozorňuje, že žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS - pozastavenia výkonu športu, je potrebné adresovať DK SOFZ do zasadnutia DK SOFZ // bez poplatku

U. č. 25-194-2018/2019: DK SOFZ z dôvodu vecnej príslušnosti odstupuje podanie FK SEZ POKROK Krompachy označené ako "Námietka na popis priestupku" KR SOFZ, pretože nie je príslušná posudzovať takúto námietku. Súčasne klub upozorňuje, že predmetnú námietku bolo žiaduce podať bezodkladne po uzavretí zápisu zo strany rozhodcu, a nie až po rozhodnutí DK SOFZ o uložení DS.

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 24.-26.05.2019

VI. liga, 23. kolo (26.05.2019) o 17:00 hod.
Prakovce - Chrasť n/H 25.5. Gibala, Kopaničák, Pavlík F., Pavlík
Gelnica - Mníšek n/H 25.5. Kotrady, Petruška, Mužík, Tkáčik
Jamník - Spartak Bystrany o 10:30 Jasečko, Hrušovský, Cehuľa, Tkáčik
Kojšov - Teplička o 10:30 Zvalený, Pecha, Kopaničák, Pavlík
Helcmanovce - Margecany Kotrady, Kováč, Šuba S.
SŠM Bystrany - Smižany Slebodník, Hamráček, Magdoško

VII. liga, 19. kolo (26.05.2019) o 17:00 hod.
Jaklovce - Spišský Hrušov o 10:30 Pekár, Pavlík F., Hamráček, Tornay
Matejovce n/H - Slovinky o 10:30 Gibala, Cmorej, Kerecman, Melek
Spišské Tomášovce - Spišská Nová Ves „B" Žiga T., Števčík, Revaj
Gelnica „B" - Rudňany „B" Šofranko, Šándor, Furman
Hnilčík - Markušovce Cehuľa, Gibala, Pižem, Brezovaj

U19-A, 15. kolo (25.05.2019) o 17:00 hod.
Rudňany - Letanovce 24.5. o 16:30 Mužík, Kerecman
Teplička - Chrasť n/H 24.5. o 17:00 Gibala, Cmorej
Olcnava - Krompachy o 10:30 Zvalený, Kopaničák, Pavlík F.
Matejovce n/H - Spartak Bystrany Hamráček, Hrušovský
Rudňany - Hrabušice 13. kolo, 29.5. o 17:00 Kopaničák, Chovanec

U19-B, 18. kolo (25.05.2019) o 17:00 hod.
Mníšek n/H - Gelnica 24.5. Petruška, Šuba S., Pižem
Maria Huta - Kluknava 24.5. o 17:30 Žiga T., Žiga Ľ.
Prakovce - Margecany 26.5. o 13:30 Furman, Šofranko, Šándor

U15-A, 23. kolo (25.05.2019) o 14:45 hod.
Markušovce - Teplička 24.5. o 16:00 Pekár
Jamník - SŠM Bystrany 24.5. o 17:00 Kopaničák, Chovanec
Sp. Tomášovce - Hrabušice Žiga M., Žiga Ľ.
Rudňany - Poráč 26.5. o 11:30 Mužík
Letanovce - Spišská Nová Ves „B" 26.5. o 14:30 Petruška
Odorín - Slovinky 26.5. o 14:30 Kerecman

U15-B, 15. kolo (25.05.2019) o 14:45 hod.
Helcmanovce - Nálepkovo o 10:30 Kotrady
Gelnica - Mníšek n/H o 10:30 Pecha, Števčík
Margecany - Veľký Folkmar Števčík, Pecha
Kluknava - Maria Huta Žiga T., Magdoško
Švedlár - Prakovce 25.5. o 17:30 Kováč, Šuba S.

Zmeny v obsadení R a DZ
Dospelí
Gelnica - Mníšek n/H 25.5. Zvalený za Kotradyho, Kunzo F. Za Tkáčika
SŠM Bystrany - Smižany Brezovaj ako DZ
Jaklovce - Spišský Hrušov o 10:30 Melek za Tornaya
Matejovce n/H - Slovinky o 10:30 Tornay za Meleka
Hnilčík - Markušovce Tkáčik za Brezovaja
Helcmanovce - Margecany Petruška za Kotradyho
Dorast
Maria Huta - Kluknava 24.5. o 17:30 Kotrady, Magdoško
Žiaci
Gelnica - Mníšek n/H o 10:30 Magdoško za Števčíka
Margecany - Veľký Folkmar Magdoško za Števčíka
Kluknava - Maria Huta Žiga T.
Spišská Nová Ves - Michalovce U12, 25.5. o 15:30 Cmorej, Revaj 
Letanovce - Spišská Nová Ves "B" 26.5. o 14:30 Kerecman za Petrušku
Odorín - Slovinky 26.5. o 14:30 Cmorej za Kerecmana

Ospravedlnenia
24.5. - Žiga T. 
25.5. - Fabiny, Olejník A., Chovanec, Šofranko, Novotný, Pižem, Bednár H., Tuleja do prihlásenia, Širila, Števčík
26.5. - Fabiny, Olejník A., Žiga M., Novotný, Bednár H., Šofranko do 12:00, Širila

KR oznamuje R zaradeným do projektu ŠMR, že najbližšie stretnutie sa uskutoční dňa 22.5.2019 o 17:00 hod. na Atletickom štadióne Tatran.

KR na základe podnetu OŠK Rudňany „B" vzhliadla videozáznam zo stretnutia Hnilčík - Rudňany „B" a považuje podnet za neopodstatnený. Zároveň KR upozorňuje, že námietky sa podávajú iba v systéme ISSF cez podanie na komisiu KR v danom stretnutí podľa RS A/5/f.

KR na základe podnetu FK Pokrok SEZ Krompachy konštatuje, že z dôvodu absencie videozáznamu z predmetného stretnutia situáciu nie je možné posúdiť a preto KR vychádza z prezumpcie správnosti údajov uvádzaných rozhodcom v Zápise o stretnutí.

KR berie na vedomie pochvalu OŠK Teplička na R Petruška, AR Gibala a Chovanec zo stretnutia Teplička - Letanovce.

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1605517