Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.36, 14.5.2019

Úradná správa SOFZ č.36

ŠTK SOFZ č.36

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19-A - 14. kolo: Chrasť n/H - Odorín dňa 17.05.2019 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Odorín - poplatok 5€)
U19-A - 14. kolo: Sp. Bystrany - Letanovce dňa 22.05.2019 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Letanovce - poplatok 5€)
U15-A - 23. kola: Jamník - SŠM Bystrany dňa 24.05.2019 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku)
U15-B - 16. kola: Prakovce - Margecany dňa 02.06.2019 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku)

2. ŠTK kontumuje stretnutie:
U15 - B -13. kolo: Prakovce - Maria Huta na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b (1. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

3. ŠTK kontumuje kvalifikačné pohárové stretnutie:
3. kolo: Smižany - Gelnica „B" na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b (nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

4. ŠTK vyzýva OŠK Rudňany a TJ Štart Hrabušice o predloženie dohody neodohraného stretnutia (nespôsobila HP) 13. kola - U19-A: Rudňany - Hrabušice v termíne do 21.05.2019. V prípade nepredloženia dohody termín stretnutia nariadi ŠTK.

5. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF hráčov:
- Katrenič Marek RP 1344456 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 17.kola - U19-A: Odorín - Letanovce.

6. ŠTK nariaďuje v kvalifikačných pohárových stretnutiach natáčanie videozáznamu.

7. ŠTK upozorňuje FK U15-A a U15-B,že v súť. ročníku 2018/2019 sa odohrá dňa 15.6.2019 na futbalovom štadióne FK Sp. Nová Ves futbalový turnaj o pohár E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva z každej skupiny umiestnene v U15-A po 23.kole a U15-B po 15.kole. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.

8. ŠTK na základe nepriaznivých poveternostných podmienok (14.05.2019 - zrušenie turnaja prípraviek). Turnaj prípraviek sa odohrá dňa 28.5.2019 (utorok) o 9:00 hod. na HP FK SNV. Zraz o 8:30 hod. Turnaj sa odohrá na dvoch HP. Hrací čas 1x15 min. Turnaja sa zúčastnia kluby nahlásené cez ISSF:
1. FK Olcnava,
2. TJ Družstevník Odorín,
3. FK SNV,
4. TJ Jamník,
5. TJ Spartak Bystrany,
6. TJ Slovan Smižany,
7. TJ Baník v Mníšku n/H.
Veková kategória - hráči narodení po 1.1.2007.
Rozlosovanie turnaja prípraviek:
HP 1: HP 2:
Odorín - Mníšek SNV - Smižany
Jamník - Sp. Bystrany Mníšek - SNV
Olcnava - Odorín Smižany - Jamník
Mníšek - Sp. Bystrany Odorín - SNV
SNV - Olcnava Sp. Bystrany - Smižany
Jamník - Mníšek Olcnava - Smižany
Jamník - Odorín Sp. Bystrany - SNV
Mníšek - Olcnava Odorín - Sp. Bystrany
SNV - Jamník Smižany - Mníšek
Sp. Bystrany - Olcnava Smižany - Odorín
Olcnava - Jamník

9. ŠTK SOFZ v spolupráci s VsFZ organizuje výber U14 v termínoch 20.05. a 10.06. Ďalší výberový zraz hráčov SOFZ sa uskutoční dňa 20.05.2019 (pondelok) o 16:45 hod. na ihrisku TJ Lokomotíva Margecany. Nominovaní hráči z jednotlivých FK si so sebou donesú vlastnú tréningovú výstroj a kartičku poistenca. Predpokladané ukončenie 2. zrazu je o 19:15 hod. Stretnutí výberov sa zúčastnia nominovaní hráči narodení po 1.1.2005. Nominovaných hráčov z jednotlivých FK je potrebné nahlásiť p. Stanislavovi Sokolskému(mobil -. 0908974628,email- sokolsky.stano@gmai.com

10. ŠTK nariaďuje odohrať finále kvalifikačného pohárového stretnutia medzi družstvami: TJ Spartak Bystrany - TJ Slovan Smižany na ihrisku víťaza VI. ligy dňa 22.06.2019. Čas bude spresnený v nasledujúcej US.

11. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 22.06.2019 na ihrisku víťaza VI. ligy. Čas bude spresnený v nasledujúcej US.

12. ŠTK upozorňuje FK U19 - A a U19 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 22.06.2019 na ihrisku víťaza VI. ligy. Čas bude spresnený v nasledujúcej US.

13. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohratých dňa 08.05. - 12.05.2019.

14. ŠTK na základe podania TJ Slovan Nálepkovo cez ISSF zo dňa 17.05.2019 ruší stretnutie 17. kola - U19-B:Prakovce - Nálepkovo. 

DK SOFZ

U. č. 24-172-2018/2019: Miloš Kozela (1241374, OŠK Teplička; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 13.5.2019 // 10.- €

U. č. 24-173-2018/2019: Lukáš Štark (1244871, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; VI. L) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (HNS voči R - hrubá urážka R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b) DP, od 13.5.2019 do 10.06.2019 // 10.- €

U. č. 24-174-2018/2019: Lukáš Kroščen (1376591; ŠK Breznovica Letanovce; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (HNS - udretie súpera do oblasti hrude v neprerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. a) DP od 12.5.2019 do 9.6.2019 // 5.- €

U. č. 24-175-2018/2019: Patrik Merčák (1285895; FK Pokrok SEZ Krompachy; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (HNS - udretie súpera do oblasti hrude a krku v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. a) DP od 12.5.2019 do 2.6.2019 // 5.- €

U. č. 24-176-2018/2019: Martin Kormoš (1150577, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 13.5.2019 // 10.- €

U. č. 24-177-2018/2019: Stanislav Šteiner (1259116, Slovan FO Markušovce; VII. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 13.5.2019 // 10.- €

U. č. 24-178-2018/2019: Miroslav Medvec (1318571, AŠK Maria Huta (A); U15-B; osoba uvedená v zápise o stretnutí ako vedúci mužstva) - Telesné napadnutie v areáli štadióna podľa čl. 50 ods. 1 písm. a) DP /mykanie s R pri odchode z HP pri vstupe do kabíny delegovaných osôb po stretnutí 12. kola U15-B medzi FK Slovan Veľký Folkmar (A) a AŠK Maria Huta (A)/ - DS: pozastavenie výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti s futbalovým stretnutím na 2 mesiace vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený vystupovať za klub, podľa čl. 50 ods. 2 písm. a) DP, od 14.5.2019 do 14.7.2019 // 5.- €

U. č. 24-179-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub AŠK Maria Huta - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (1. zavinené nenastúpenie družstva žiakov na stretnutie 13. kola U15-B medzi FK Prakovce a AŠK Maria Huta) - DS: pokuta vo výške 50.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 50.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet FK Prakovce

U. č. 24-180-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub MFK Gelnica - Nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (nenastúpenie družstva dospelých MFK Gelnica "B" na stretnutie 3. kola kvalifikačného pohárového stretnutia medzi TJ Slovan Smižany a MFK Gelnica "B") - DS: podľa čl. 59 DP s použitím čl. 11 DP ukladá pokarhanie a klubu dôrazne vytýka takéto správanie zo strany hráčov a klub dôrazne upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého previnenia bude klubu uložená pokuta // 10.- € - DK SOFZ pri ukladaní sankcie prihliadla na skutočnosť, že išlo o pohárové stretnutie !

U. č. 24-181-2018/2019: Štefan Krivjanský (1338244, OŠK Teplička; VI. L) - priestupok na ČK po stretnutí: HNS voči delegovanej osobe v určených priestoroch podľa čl. 48 ods. 1 písm. a) DP (HNS voči R po stretnutí na chodbe v útrobách štadióna - kritika R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 48 ods. 2 písm. a) DP, od 13.5.2019 // 10.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 17.-19.05.2019

VI. liga, 22. kolo (19.05.2019) o 17:00 hod.
Smižany - Gelnica o 10:30 Bobko R. ml., Bobko D., Kačír, Švarc
Spartak Bystrany - Mníšek n/H Pekár, Mužík, Kerecman, F. Kunzo
Chrasť n/H - SŠM Bystrany Kotrady, Števčík
Margecany - Prakovce Slebodník, Hamráček, Olejník A.
Teplička - Letanovce Petruška, Gibala, Chovanec, Tkáčik
Jamník - Kojšov Novotný, Revaj, Kováč, Pavlík

VII. liga, 18. kolo (19.05.2019) o 17:00 hod.
Slovinky - Hnilčík o 10:30 Bednár H., Žiga M., Šándor, Brezovaj
Iliašovce - Spišské Tomášovce o 10:30 Gibala, Novotný, Pekár, Pavlík
Rudňany „B" - Matejovce n/H Tuleja, Širila, Pižem
Spišský Hrušov - Gelnica „B" Pecha, Žiga Ľ.
Spišská Nová Ves „B" - Jaklovce Cehuľa, Šuba S., Magdoško, Melek

U19-A, 14. kolo (18.05.2019) o 17:00 hod.
Chrasť n/H - Odorín 17.5. Žiga M., Žiga Ľ.
Krompachy - Rudňany o 14:00 Bednár H., Fabiny
Matejovce n/H - Teplička Tuleja, Chovanec
Spartak Bystrany - Letanovce 22.5. o 16:00 Petruška, Kerecman

U19-B, 17. kolo (18.05.2019) o 17:00 hod.
Margecany - Maria Huta Šofranko, Magdoško
Kluknava - Mníšek n/H Žiga M., Žiga Ľ.
Prakovce - Nálepkovo 19.5. o 13:30 Hamráček, Olejník A.

U15-A, 22. kolo (18.05.2019) o 14:45 hod.
Rudňany - Odorín o 10:30 Mužík, Olejník A.
Hrabušice - Olcnava Petruška, Pižem
Spišská Nová Ves „B" - Spišské Tomášovce 19.5. o 10:00 Kerecman
SŠM Bystrany - Slovinky 19.5. o 13:00 Petruška
Teplička - Letanovce 19.5. o 14:30 Chovanec, Petruška 
Jamník - Markušovce 19.5. o 14:30 Žiga Ľ., Pecha

U15-B, 14. kolo (18.05.2019) o 14:45 hod.
Helcmanovce - Gelnica o 10:30 Kotrady
V. Folkmar . Švedlár o 13:00 Žiga M., Žiga Ľ.
Mníšek n/H - Margecany o 13:30 Kotrady
Prakovce - Kluknava o 14:30 Šofranko, Magdoško
Nálepkovo - Maria Huta Šuba S.

Zmeny v obsadení R a DZ 
Dospelí
Jamník - Kojšov Cehuľa za Novotného
Spišská Nová Ves "B" - Jaklovce Novotný za Cehuľu, Melek ruší sa delegácia 
Dorast
Prakovce - Nálepkovo 19.5. o 13:30 stretnutie sa ruší 

Ospravedlnenia
18.5. - Šándor po 12:00, Kopaničák, Pavlík F.
19.5. - Fabiny, Šofranko, Šándor po 12:00, Kopaničák, Pavlík F., Furman

KR oznamuje R zaradeným do projektu ŠMR, že najbližšie stretnutie sa uskutoční dňa 22.5.2019 o 17:00 hod. na Atletickom štadióne Tatran.
KR na základe podnetu OŠK Rudňany „B" žiada OŠK Hnilčík o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Hnilčík - Rudňany „B" v termíne do 21.5.2019

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1569244