Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.35, 7.5.2019

Úradná správa SOFZ č.35

ŠTK SOFZ č.35

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19-B - 18. kolo: Mníšek n/H - Gelnica dňa 24.05.2019 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Bez poplatku)
U15-A - 21. kolo: Markušovce - SŠM Bystrany dňa 12.05.2019 o 13:30 hod. Dôvod: kolízia so stretnutím 21. kola III.liga-SD-U19-sk.PT-VsFZ. (Bez poplatku)
U15-A - 21. kola: Sp. Tomášovce - Teplička dňa 12.05.2019 o 10:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Teplička - poplatok 5€)
U15-A - 24. kola: Slovinky - Poráč dňa 01.06.2019 o 14:30 hod. podľa RS str. 13 bod 16/b. (Bez poplatku)

2. ŠTK nariaďuje odohrať tieto neodohrané stretnutia (nespôsobilé HP):
- U19-A - 12. kolo: Spartak Bystrany - Krompachy dňa 08.05.2019 o 11:00 hod.
- U15-A - 20. kolo: SŠM Bystrany - Rudňany dňa 08.05.2019 o 13:30 hod.
- U15-B - 12. kolo: Helcmanovce - Švedlár dňa 08.05.2019 o 16:00 hod.

3. ŠTK zamieta žiadosť o zmenu UHČ TJ FK Kojšov podaním cez ISSF stretnutia VI. ligy: 23. kolo: Kojšov - Teplička podľa RS str. 13 bod 16/b (Riadiaci orgán súťaže žiadosť FK podloženú vzájomnou dohodou o zmenu hracieho času z 10:30 hod. na ÚHČ nebude akceptovať).

4. ŠTK kontumuje stretnutie:
U19-A - 13. kolo: Olcnava - Chrasť n/H na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b (1. nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.

5. ŠTK kontumuje kvalifikačné pohárové stretnutie:
2. kolo: Chrasť n/H - Letanovce na 0:3 podľa SP čl. 82 bod 1/d (spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia). Do pozornosti DK.

6. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF hráčov:
- Hovanec Daniel RP 1287062 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 16.kola - VII. liga: Sp. Hrušov - Hnilčík.
- Plachetka Jozef RP 1374662, Matejov Mário RP 1366835, Horváth Marián RP 1388213, Dzurenda Dominik RP 1286361, Pukleja Patrik RP 1374659, Dzurenda Dávid RP 1286331, Plachetka Tomáš RP 1388253, Bikár František RP 1321647 potvrdzuje oprávnenosť ich štartu v stretnutí 15.kola - U19-B: Maria Huta - Nálepkovo.
- Matejov Mário RP 1366835 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 14.kola - U19-B: Maria Huta - Mníšek n/H.

7. ŠTK na základe podania MFK Gelnica cez ISSF ruší stretnutie 3. kola kvalifikačných pohárových stretnutí Smižany - Gelnica „B".

8. ŠTK nariaďuje v kvalifikačných pohárových stretnutiach natáčanie videozáznamu.

9. ŠTK upozorňuje FK U15-A a U15-B,že v súť. ročníku 2018/2019 sa odohrá dňa 15.6.2019 na futbalovom štadióne FK Sp. Nová Ves futbalový turnaj o pohár E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva z každej skupiny umiestnene v U15-A po 23.kole a U15-B po 15.kole. Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.

10. ŠTK organizuje turnaj prípraviek dňa 14.05.2019 o 9:00 hod. na HP FK SNV. Zraz o 8:30 hod. Turnaj sa odohrá na dvoch HP. Hrací čas 1x15 min. Turnaja sa zúčastnia kluby nahlásené cez ISSF:
1. FK Olcnava,
2. TJ Družstevník Odorín,
3. FK SNV,
4. TJ Jamník,
5. TJ Spartak Bystrany,
6. TJ Slovan Smižany,
7. TJ Baník v Mníšku n/H.
Veková kategória - hráči narodení po 1.1.2007.
Rozlosovanie turnaja prípraviek:
HP 1:                 HP 2:
Odorín - Mníšek SNV - Smižany
Jamník - Sp. Bystrany Mníšek - SNV
Olcnava - Odorín Smižany - Jamník
Mníšek - Sp. Bystrany Odorín - SNV
SNV - Olcnava Sp. Bystrany - Smižany
Jamník - Mníšek Olcnava - Smižany
Jamník - Odorín Sp. Bystrany - SNV
Mníšek - Olcnava Odorín - Sp. Bystrany
SNV - Jamník Smižany - Mníšek
Sp. Bystrany - Olcnava Smižany - Odorín
Olcnava - Jamník

11. ŠTK SOFZ v spolupráci s VsFZ organizuje výber U14 v termínoch 09.05., 20.05. a 10.06. Úvodný výberový zraz hráčov SOFZ sa uskutoční dňa 09.05.2019 (štvrtok) o 16:45 hod. na ihrisku TJ Lokomotíva Margecany. Nominovaní hráči z jednotlivých FK si so sebou donesú vlastnú tréningovú výstroj a kartičku poistenca. Predpokladané ukončenie 2. zrazu je o 19:15 hod. Stretnutí výberov sa zúčastnia nominovaní hráči narodení po 1.1.2005.

12. ŠTK nariaďuje odohrať finále kvalifikačného pohárového stretnutia na ihrisku víťaza VI. ligy dňa 22.06.2019. Čas bude spresnený v nasledujúcej US.

13. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 22.06.2019 na ihrisku víťaza VI. ligy. Čas bude spresnený v nasledujúcej US.

14. ŠTK upozorňuje FK U19 - A a U19 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 22.06.2019 na ihrisku víťaza VI. ligy. Čas bude spresnený v nasledujúcej US.

15. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohratých dňa 01.05. - 05.05.2019.

DK SOFZ

U. č. 23-155-2018/2019: Erik Labanc (1289801, TJ Slovan Smižany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 6.5.2019 // 10.- €

U. č. 23-156-2018/2019: Šimon Zahornadský (1285168; ŠK Breznovica Letanovce; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (HNS - udretie súpera otvorenou dlaňou do oblasti tváre v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. a) DP od 5.5.2019 do 2.6.2019 // 5.- €

U. č. 23-157-2018/2019: Marián Fajth (1241467, OŠK Slovinky; VII. L) - na základe odborného stanoviska KR SOFZ: vylúčený za telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP + priestupok na ČK predchádzajúci vylúčeniu: telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. a) DP (HNS - pokus o udretie súpera zovretou päsťou do oblasti hlavy v prerušenej hre + HNS - vrazenie do súpera nadmernou silou v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP, čl. 34 ods. 6, ods. 8 DP (trestanie za pokus a súčasne viac disciplinárnych previnení, kedy sa DS ukladá podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné a k ostatným sa prihliada ako na priťažujúcu okolnosť - determinantom určujúcim v tomto prípade disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné je výška hornej hranice disciplinárnej sadzby) od 29.4.2019 do 3.6.2019, pričom výkon DS v trvaní 1 týždňa od 29.4.2019 v rámci predbežného ochranného opatrenia bol započítaný // 10.- €

U. č. 23-158-2018/2019: Matúš Šteiner (1148260, OŠK Rudňany "B"; VII. L) - na základe odborného stanoviska KR SOFZ: vylúčený za zakázanú hru podľa čl. 45 ods. 1 DP (surová hra - kopnutie súpera nadmernou silou v súboji o loptu) - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 45 ods. 2 písm. a) DP, od 29.4.2019, pričom výkon DS v trvaní 1 stretnutia od 29.4.2019 v rámci predbežného ochranného opatrenia bol započítaný // 10.- € - previnilec DS vykonal dňa 5.5.2019

U. č. 23-159-2018/2019: Marek Steiner (1350216, OŠK Rudňany "B"; VII. L) - na základe odborného stanoviska KR SOFZ: priestupok na ČK: telesné napadnutie na HP podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) DP (HNS - udretie súpera otvorenými dlaňami do oblasti hlavy v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 2 písm. b) DP, od 29.4.2019 do 20.5.2019, pričom výkon DS v trvaní 1 týždňa od 29.4.2019 v rámci predbežného ochranného opatrenia bol započítaný // 10.- €

U. č. 23-160-2018/2019: Maroš Paľa (1251909, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (HNS voči R - pohoršujúce a urážlivé výroky voči R) - DS: na základe posúdenia videozáznamu zo stretnutia: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b) DP, od 2.5.2019 do 16.5.2019, pričom výkon DS v trvaní 1 týždňa od 2.5.2019 v rámci predbežného ochranného opatrenia bol započítaný // 10.- €

U. č. 23-161-2018/2019: Patrik Augustín (1195202, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (HNS voči R - pohoršujúce a urážlivé výroky voči R) - DS: na základe posúdenia videozáznamu zo stretnutia: pozastavenie výkonu športu na 2 týždne vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b) DP, od 2.5.2019 do 16.5.2019, pričom výkon DS v trvaní 1 týždňa od 2.5.2019 v rámci predbežného ochranného opatrenia bol započítaný // 10.- €

U. č. 23-162-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub TJ Sokol Chrasť nad Hornádom - Svojvoľné opustenie hracej plochy celým družstvom, odmietnutie pokračovania v hre alebo záverečného pozdravu podľa čl. 60 DP (svojvoľné opustenie hracej plochy počas stretnutia 2. kola kvalifikačného pohárového stretnutia medzi TJ Sokol Chrasť nad Hornádom a ŠK Breznovica Letanovce a odmietnutie pokračovať v hre) - DS: podľa čl. 60 DP s použitím čl. 11 DP ukladá pokarhanie a klubu dôrazne vytýka takéto správanie zo strany hráčov a klub dôrazne upozorňuje, že v prípade opakovania sa takého previnenia bude klubu uložená pokuta // 10.- € - DK SOFZ pri ukladaní sankcie prihliadla na skutočnosť, že išlo o pohárové stretnutie !

U. č. 23-163-2018/2019: DK SOFZ odstupuje R (Petruška) a AR1 (Kováč) KR SOFZ za nedostatky v pohárovom stretnutí uvedenom v U. č. 23-162-2018/2019

U. č. 23-164-2018/2019: Marek Hudák (1193613, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 6.5.2019 // 10.- €

U. č. 23-165-2018/2019: Miroslav Kaľavský (1241302, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - za 9 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. b) DP od 6.5.2019 // 10.- €

U. č. 23-166-2018/2019: Filip Varga (1241304, MFK Gelnica; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 6.5.2019 // 10.- €

U. č. 23-167-2018/2019: František Murgáč (1331266, OŠK Hnilčík; VII. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 6.5.2019 // 10.- €

U. č. 23-168-2018/2019: František Bikár (1321647, AŠK Maria Huta; U19-B) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 6.5.2019 // 5.- €

U. č. 23-169-2018/2019: DK SOFZ predvoláva na svoje najbližšie zasadnutie na deň 14.05.2019 o 16.30 hod. R Kerečman, AR Sucheňák a Hamráček a súčasne ukladá FK Slovan Veľký Folkmar a AŠK Maria Huta, aby v lehote do 13.05.2019 cez ISSF zaslali DK SOFZ podrobné písomné stanovisko k incidentu po stretnutí 12. kola U15-B- fyzické napadnutie R stretnutia trénerom hostí (Miroslav Medvec - v zápise však uvedený ako Vedúci hostí) pod ďalšími disciplinárnymi následkami.

U. č. 23-170-2018/2019: z podnetu ŠTK: klub TJ Sokol Chrasť nad Hornádom - nenastúpenie družstva na stretnutie podľa čl. 59 DP (1. zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 13. kola U19-A medzi FK Olcnava "B" a TJ Sokol Chrasť nad Hornádom) - DS: pokuta vo výške 70.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 70.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka pre HK SOFZ: 50 % na účet FK Olcnava "B"

U. č. 23-171-2018/2019: Tomáš Žiga (1340881, TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom; U19-B) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP podľa čl. 48 ods. 1 písm. c) DP (HNS voči AR - hrubá urážka AR) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne vo všetkých súťažiach, za ktoré je oprávnený štartovať, podľa čl. 48 ods. 2 písm. b) DP, od 9.5.2019 do 6.6.2019 // 5.- €

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; dvojnásobná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia iba v prípade, ak je odvolateľom subjekt, ktorý neuhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry; ináč sa zaúčtuje do mesačnej zbernej faktúry.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 10.-12.05.2019

VI. liga, 21. kolo (12.05.2019) o 16:30 hod.
Gelnica - Chrasť n/H 11.5. Čuj, Kunzová, Šándor, VsFZ
Letanovce - Jamník o 10:30 Greš, Šofranko, Šándor, Tkáčik
SŠM Bystrany - Margecany o 10:30 Sucheňák, Bednár H., Čuj, Kročian
Kojšov - Spartak Bystrany Slebodník, Hrušovský, Gibala, Pavlík
Helcmanovce - Teplička Cehuľa, Tuleja, Kopaničák, Tornay
Mníšek n/H - Smižany Kotrady, Fabiny, Pavlík F.

VII. liga, 17. kolo (12.05.2019) o 16:30 hod.
Gelnica „B" - Spišská Nová Ves „B" o 10:30 Kopaničák, Tuleja, Cehuľa, Tornay 
Markušovce - Slovinky o 10:30 Žiga M., Hrušovský, Hamráček, Melek
Jaklovce - Iliašovce Pekár, Chovanec, Olejník A.
Matejovce n/H - Spišský Hrušov Šofranko, Mužík, Šuba S., Tkáčik
Hnilčík - Rudňany „B" Čuj, Klokočka, Revaj

U19-A, 13. kolo (11.05.2019) o 16:30 hod.
Rudňany - Hrabušice 10.5. Kopaničák, Olejník A.
Odorín - Matejovce n/H o 10:30 Pavlík F., Žiga Ľ.
Teplička - Spartak Bystrany o 14:00 Sucheňák, Chovanec
Letanovce - Krompachy Petruška, Šuba S.
Hrabušice - Olcnava 14. kolo, 8.5. o 16:00 Bednár H.,Fabiny
Spartak Bystrany - Krompachy 12. kolo, 8.5. o 11:00 Čuj, Olejník A.

U19-B, 16. kolo (11.05.2019) o 16:30 hod.
Mníšek n/H - Margecany o 16:00 Kotrady
Nálepkovo - Gelnica Tuleja, Olejník A.
Maria Huta - Prakovce 12.5. o 10:30 Kotrady

U15-A, 21. kolo (11.05.2019) o 14:15 hod.
Letanovce - Jamník o 14:00 Šuba S.,Petruška
Poráč - Hrabušice Kováč
Spišské Tomášovce - Teplička 12.5. o 10:30 Petruška
Markušovce - SŠM Bystrany 12.5. o 13:30 Hamráček
Slovinky - Rudňany 12.5. o 14:00 Sucheňák, Magdoško
SŠM Bystrany - Rudňany 20. kolo, 8.5. o 13:30 Olejník A., Čuj

U15-B, 13. kolo (11.05.2019) o 14:15 hod.
Gelnica - Nálepkovo o 10:30 Kotrády
Margecany - Helcmanovce Kunzová, Čuj, Šándor
Kluknava - Veľký Folkmar Šofranko, Magdoško
Prakovce - Maria Huta 12.5. o 13:30 Olejník A., Pekár, Chovanec
Švedlár - Mníšek n/H 12.5. o 14:45 Pavlík F., Fabiny

Turnaj prípraviek 14.05.2019 o 8:30 hod., HP FK Spišská Nová Ves
Pavlík F., Kopaničák

Zmeny v obsadení R a DZ
Dospelí
Gelnica - Chrasť n/H Bobko D., Bednár H., Šándor, Kunzo V.
Letanovce - Jamník o 10:30 Kunzo L. za Greša,  Tornay za Tkáčika
SŠM Bystrany - Margecany o 10:30 Kačír, Bednár H., Šuba S., Kročian
Markušovce - Slovinky o 10:30 Gibala za Hrušovského
Hnilčík - Rudňany "B" Šándor, Hamráček, Revaj
 
 
 
 
 
 
 

Mníšek n/H - Smižany Klokočka za Kotradyho
 
 
Gelnica "B" - Spišská Nová Ves "B" o 10:30Tkáčik za Tornaya
 
Helcmanovce - Teplička Tkáčik za Tornaya
Dorast

Rudňany - Hrabušice 10.5. o 16:30 Kačír za Kopaničáka
Teplička - Spartak Bystrany o 14:00 Gibala za Sucheňáka 
Žiaci 
Margecany - Helcmanovce Šándor
Markušovce - SŠM Bystrany 12.5. o 13:30 Mužík za Hamráčeka 
Slovinky - Rudňany 12.5. o 14:00 Petruška za Sucheňáka 
Sp. Nová Ves - Bardejov U12, 11.5. o 11:00 Mužík, Olejník A.
Turnaj prípraviek 14.5. o 9:00 hod. Gibala za Kopaničáka

Ospravedlnenia

10.5. - Kopaničák
11.5. - Pižem, Kopaničák, Žiga T., Števčík, Pecha, Šofranko do 12:00, Širila, Čuj do prihlásenia, Sucheňák do prihlásenia, Kunzová
12.5. - Pižem, Žiga T., Števčík, Pecha, Kerecman, Furman po 12:00, Širila, Kunzová 
14.5. - Kopaničák  

KR žiada všetkých delegátov o dodržiavanie zasielania správ PR a DS podľa pokynu na jarnú časť súťažného ročníka 2018/2019 na emailovú adresu kamilslebo@centrum.sk alebo kamilslebo@gmail.com

KR na základe posúdenia videozáznamu zo stretnutia Slovinky - Rudňany „B" odstupuje odborné stanovisko DK SOFZ.

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1569278