Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.29, 26.3.2019

Úradná správa SOFZ č.29

ŠTK SOFZ č.29

1. ŠTK berie na vedomie žiadosť TJ FK Kojšov a zároveň ruší svoje rozhodnutie v ÚS ŠTK č. 21 zo dňa 21.11.2018.

2. ŠTK z dôvodu Veľkonočných sviatkov predkladá návrh zmien termínov nasledovných súťaží a kôl:
- U15 - A - 18. kolo: 18.04.2019 o 13:45 hod.
- U15 - B - 10. kolo: 18.04.2019 o 13:45 hod.
- U19 - A - 10. kolo: 18.04.2019 o 16:00 hod.
- U19 - B - 13. kolo: 18.04.2019 o 16:00 hod.

ŠTK vyzýva
FK uvedených súťaží, aby v termíne do 02.04.2019 prostredníctvom ISSF zaslali svoje stanovisko na komisiu ŠTK.

3. ŠTK nariaďuje počnúc 15. kolom v VI. lige a 12. kolom v VII. lige povinné natáčanie videozáznamu z futbalových stretnutí statickou kamerou umiestenou na pevnom podstavci z vyvýšeného miesta a zo stredu HP pod disciplinárnymi následkami. Uvedenú skutočnosť uvedie R stretnutie v zázname o priebehu stretnutia a DS vo svojej správe.

DK SOFZ

U. č. 18-112-2018/2019: DK pod hrozbou uloženia DS (pokuta, zákaz prestupov, zastavenie činnosti a odobratie bodov) upozorňuje na potrebu uhradenia štartovného - COR v lehote do 29.03.2019 (prostriedky musia byť pripísané na účte SOFZ) tieto FK vo výške uvedenej v správe HK SOFZ:
Bystrany SŠM, Chrasť n/Hor., Hnilčík, Krompachy, Letanovce, Margecany, Mária Huta, Odorín, Olcnava, Rudňany „B", Sp. Hrušov, Sp. Tomášovce, V. Folkmar

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 30.-31.3.2019

VI. liga, 15. kolo (31.03.2019) o 15:00 hod.
Prakovce - Spartak Bystrany 30.3. Greš, Pavlík F., Kováč, Tkáčik
Gelnica - Letanovce 30.3. Petruška, Gibala, Pecha, F. Kunzo
SŠM Bystrany - Helcmanovce o 10:30 Zvalený, Šofranko, Hamráček, Tornay
Mníšek n/H - Kojšov o 10:30 Pekár, Kerecman, Hrušovský, F. Kunzo
Jamník - Smižany Slebodník, Šuba S., Furman
Chrasť n/H - Teplička Cehuľa, Kopaničák, Tuleja, Tkáčik

U15-A, 15. kolo (30.03.2019) o 12:45 hod.
Rudňany - Jamník o 10:30 Tuleja
Poráč - Sp. Tomášovce Tuleja
Hrabušice - Sp. Nová Ves „B" Fabíny
Olcnava - SŠM Bystrany 31.3. o 12:30 Petruška
Odorín - Letanovce 31.3. o 12:30 Kováč
Slovinky - Markušovce 31.3. o 12:30 Žiga T.

U12, 30.03.2019 o 15:30 hod.
Spišská Nová Ves - Lokomotíva Košice Hamráček, Hrušovský

OSPRAVEDLNENIA

30.3. - Šofranko, Sucheňák, Novotný, Šándor, Mužík
31.3. - Sucheňák, Novotný, Šándor, Mužík, Šofranko po 12:00

Doplnenie R a DZ do RS: 

Lukáš Cmorej, 0949 548 280 Sp. Nová Ves
Dávid Magdoško, 0908 224 126 Krompachy
Kristián Kvasil, 0915 031 410, Levoča
Adrián Olejník, 0904 397 933, Levoča
Ľubomír Žiga, 0910 661 467 Bystrany
Patrícia Labancová, 0911 306 344, Sp. Vlachy
Andrej Pižem, 0948 099 703, Sp. Nová Ves
Oliver Chovanec 0908 456 359, Levoča
Patrik Brezovaj, 0903 405 466, Sp. Nová Ves
Peter Melek, 0907 768 323, Poprad

HK SOFZ

Úhrada COR R a DZ, FK SOFZ pre súťažný ročník 2018/19 - (jarná časť súťažného ročníka)

Forma úhrady COR pre jarnú časť súťažného ročníka 2018/2019: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738

Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).

1. Bystrany Sp. ------ 706 .- 
2. Bystrany SŠM ------- 662 .-
3. Chrasť n/H ------- 802.-
4. Gelnica A --------1 321.-
5. Gelnica B ------------- 362.-
6. Helcmanovce -------- 953 .-
7. Hnilčík ----------------- 487.-
8. Hrabušice ----------- 343.-
9. Iliašovce -------------- 116.-
10. Jaklovce -------------- 858.-
11. Jamník -------------- 1 007.-
12. Kluknava ------------- 207.-
13. Kojšov --------------- 684.-
14. Krompachy ---------- 35.-
15. Letanovce ----------- 835.-
16. Matejovce ------------ 508.-
17. Margecany ----------- 610.-
18. Mária Huta ----------- 122.-
19. Markušovce --------------- 778.-
20. Mníšek n/Hn --------------- 830.-
21. Nálepkovo ----------------- 79.-
22. Odorín ---------------------- 303.-
23. Olcnava ---------------------- 282.-
24. SNV B ------------------------ 725.-
25. Prakovce ------------------- 378.-
26. Poráč ----------------------- 101.-
27. Rudňany B ------------------ 343.-
28. Slovinky -------------------- 772.-
29. Smolník
30. Sp. Hrušov ----------------- 334.-
31. Sp. Tomášovce ----------- 793.-
32. Smižany ------------------- 1 187.-
33. Švedlár -------------------- 26.-
34. Teplička -------------------- 869.-
35. V. Folkmar ------------------ 461.-

Všetky FK SOFZ majú zohľadnené zostatky v platbách na jarnú časť súť. ročníka 2018/19

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1569210