Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.28, 20.3.2019

Úradná správa SOFZ č.28

ŠTK SOFZ

- U15-B-10.kolo: Margecany- Švedlár dňa 20.04.2019 o 13:00 hod.Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku). 

HK SOFZ

Úhrada COR R a DZ, FK SOFZ pre súťažný ročník 2018/19 - (jarná časť súťažného ročníka)

Forma úhrady COR pre jarnú časť súťažného ročníka 2018/2019: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Termín úhrady: do 15.3.2019

1. Bystrany Sp. ------ 706 .-
2. Bystrany SŠM ------- 662 .-
3. Chrasť n/H ------- 802.-
4. Gelnica A --------1 321.-
5. Gelnica B ------------- 362.-
6. Helcmanovce -------- 953 .-
7. Hnilčík ----------------- 487.-
8. Hrabušice ----------- 343.-
9. Iliašovce -------------- 116.-
10. Jaklovce -------------- 858.-
11. Jamník -------------- 1 007.-
12. Kluknava ------------- 207.-
13. Kojšov --------------- 684.-
14. Krompachy ---------- 35.-
15. Letanovce ----------- 835.-
16. Matejovce ------------ 508.-
17. Margecany ----------- 610.-
18. Mária Huta ----------- 122.-
19. Markušovce --------------- 778.-
20. Mníšek n/Hn --------------- 830.-
21. Nálepkovo ----------------- 79.-
22. Odorín ---------------------- 303.-
23. Olcnava ---------------------- 282.-
24. SNV B ------------------------ 725.-
25. Prakovce ------------------- 378.-
26. Poráč ----------------------- 101.-
27. Rudňany B ------------------ 343.-
28. Slovinky -------------------- 772.-
29. Smolník
30. Sp. Hrušov ----------------- 334.-
31. Sp. Tomášovce ----------- 793.-
32. Smižany ------------------- 1 187.-
33. Švedlár -------------------- 26.-
34. Teplička -------------------- 869.-
35. V. Folkmar ------------------ 461.-

Všetky FK SOFZ majú zohľadnené zostatky v platbách na jarnú časť súť. ročníka 2018/19

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1569258