Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.26, 4.3.2019

Úradná správa SOFZ č.26

ŠTK SOFZ

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov: 

- U15-A-16.kolo: Letanovce - Poráč dňa 06.04.2019 o 13:00 hod.Dôvod:vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).
- U15-A-19.kolo: Letanovce - SŠM Bystrany dňa 27.04.2019 o 13:30 hod.podľa RS str.13 bod 16/b.(bez poplatku).
- U15-A-21.kolo: Letanovce - Jamník dňa 11.05.2019 o 14:00 hod.podľa RS str.13 bod 16/b.(bez poplatku). 
- U15-A-17.kolo:Olcnava -Letanovce dňa 14.4.2019 o 13:00 hod.Dôvod:vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku). 

2.ŠTK upozorňuje FK U15-B,že FK Slovan Helcmanovce na základe podania cez ISSF odohrá počnúc 10. kolom svoje domáce stretnutia v sobotu o 10:30 hod.(bez poplatku). 

KR SOFZ

KR oznamuje termín zimného seminára R a DZ SOFZ, ktorý sa uskutoční v dňoch 16.-17.3.2019. Program a bližšie informácie budú zaslané na emailové adresy.

HK SOFZ

Zostatky FK SOFZ, súťažný ročník 2018/19 - COR R a DZ ( jarná časť súť. ročníka )

1. Bystrany Sp. ------ 1 063.- ......................... 382.-
2. Bystrany SŠM ------- 1 075.- ......................... 355.-
3. Chrasť n/H ------- 1 014.- ......................... 172.-
4. Gelnica A -------- 897.- ......................... - 245,50.-
5. Gelnica B ------------- 600.- ........................ 138.-
6. Helcmanovce -------- 1 184.- ....................... 409.-
7. Hnilčík ----------------- 606.- ........................ 175.-
8. Hrabušice ----------- 423.- ........................ 113.-
9. Iliašovce -------------- 769.- ........................ 384.-
10. Jaklovce -------------- 173.- ......................... - 258.-
11. Jamník -------------- 787.- ......................... 129.-
12. Kluknava ------------- 502.- ......................... 211.-
13. Kojšov --------------- 798.- ......................... 228.-
14. Krompachy ---------- 290.- ......................... 197.-
15. Letanovce ----------- 996.- ........................ 141.-
16. Matejovce ------------ 890.- ........................ 440.-
17. Margecany ------------ 1 538.- ......................... 524.-
18. Mária Huta ----------- 526.- ........................ 264.-
19. Markušovce ---------- 516.- ........................ 146.-
20. Mníšek n/Hn --------- 1 331.- ........................ 304.-
21. Nálepkovo ----------- 616.- ......................... 371.-
22. Odorín ----------------- 434.- .......................... 179.-
23. Olcnava ---------------- 372.- ......................... 264.-
24. SNV B ------------------ 965.- .......................... 357.-
25. Prakovce -------------- 1 453.- .......................... 694.-
26. Poráč ------------------ 224.- ........................... 91.-
27. Rudňany B ----------- 1 428.- .......................... 971.-
28. Slovinky -------------- 646.- ........................... 84.-
29. Smolník -------------- 422.- ............................ 368.-
30. Sp. Hrušov ----------- 631.- ........................... 266.-
31. Sp. Tomášovce ------ 576.- ........................... - 69.-
32. Smižany -------------- 471.- ........................... - 389.-
33. Švedlár --------------- 210.- ............................. 102.-
34. Teplička -------------- 1 323.- ............................ 525.-
35. V. Folkmar ----------- 990.- ............................ 465.-

V zostatkoch klubov sú započítané poplatky pre kluby po zasadnutí a rozhodnutí DK pri neuskutočnených stretnutiach : Sp. Bystrany... 35.-, Gelnica A ... 42,50.-, Krompachy ... 35.-, Letanovce ... 25.-, Mníšek ... 15.-, Sp. Hrušov ... 50.-€

Úhrada COR R a DZ, FK SOFZ pre súťažný ročník 2018/19 - (jarná časť súťažného ročníka)

Forma úhrady COR pre jarnú časť súťažného ročníka 2018/2019: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Termín úhrady: do 15.3.2019

1. Bystrany Sp. ------ 706 .-
2. Bystrany SŠM ------- 662 .-
3. Chrasť n/H ------- 802.-
4. Gelnica A --------1 321.-
5. Gelnica B ------------- 362.-
6. Helcmanovce -------- 953 .-
7. Hnilčík ----------------- 487.-
8. Hrabušice ----------- 343.-
9. Iliašovce -------------- 116.-
10. Jaklovce -------------- 858.-
11. Jamník -------------- 1 007.-
12. Kluknava ------------- 207.-
13. Kojšov --------------- 684.-
14. Krompachy ---------- 35.-
15. Letanovce ----------- 835.-
16. Matejovce ------------ 508.-
17. Margecany ----------- 610.-
18. Mária Huta ----------- 122.-
19. Markušovce --------------- 778.-
20. Mníšek n/Hn --------------- 830.-
21. Nálepkovo ----------------- 79.-
22. Odorín ---------------------- 303.-
23. Olcnava ---------------------- 282.-
24. SNV B ------------------------ 725.-
25. Prakovce ------------------- 378.-
26. Poráč ----------------------- 101.-
27. Rudňany B ------------------ 343.-
28. Slovinky -------------------- 772.-
29. Smolník
30. Sp. Hrušov ----------------- 334.-
31. Sp. Tomášovce ----------- 793.-
32. Smižany ------------------- 1 187.-
33. Švedlár -------------------- 26.-
34. Teplička -------------------- 869.-
35. V. Folkmar ------------------ 461.-

Všetky FK SOFZ majú zohľadnené zostatky v platbách na jarnú časť súť. ročníka 2018/19

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1569203