Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.4, 17.7.2018

Úradná správa SOFZ č.4

Sekretariát

Dovolenka v termíne od 17.7. do 27.7.2018.

KR SOFZ

Komisia rozhodcov oznamuje, že školenie záujemcov o funkciu rozhodcu sa uskutoční v dňoch:

• 26.7.2018 o 18:00 hod.
• 27.7.2018 o 16:00 hod.
Miesto konania:
• Športová hala Spišská Nová Ves, Za Hornádom 15

HK SOFZ

Štartovné FK SOFZ súťažný ročník 2018/2019

Forma úhrady Štartovného pre súťažný ročník 2018/2019: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Termín úhrady: do 13.7.2018
Štartovné
Dospelí 6.liga ..... 100.- Eur
7.liga ...... 70.- Eur
Mládež komplet / U19, U15 / ....... 13.-Eur

1. Bystrany Sp. ......... 100.-
2. Bystrany SŠM ...... 100.-
3. Chrasť n/H ............ 100.-
4. Gelnica A ............... 100.-
5. Gelnica B ............... 70.-
6. Helcmanovce .......... 100.-
7. Hnilčík ..................... 70.-
8. Hrabušice .............. 13.-
9. Iliašovce ................. 70.-
10. Jaklovce ................. 70.-
11. Jamník ................... 100.-
12. Kluknava ................ 13.-
13. Kojšov ................... 100.-
14. Krompachy ............. 13.-
15. Letanovce ................ 100.-
16. Matejovce ............... 70.-
17. Margecany ............... 100.-
18. Mária Huta ......... 13.-
19. Markušovce ........ 70.-
20. Mníšek n/Hn. ........ 100.-
21. Nálepkovo ........... 13.-
22. Odorín ............. 13.-
23. Olcnava ............... 13.-
24. SNV B .................. 70.-
25. Prakovce ............ 100.-
26. Poráč ................. 13.-
27. Rudňany B ............ 70.-
28. Slovinky ............... 70.-
29. Smolník ............... 70.-
30. Sp. Hrušov ............. 70.-
31. Sp. Tomášovce ....... 70.-
32. Smižany ................. 100.-
33. Švedlár ................... 13.-
34. Teplička ................. 100.-
35. V. Folkmar .............. 100.-

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1605538