Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.2, 3.7.2018

Úradná správa SOFZ č.2

Sekretariát SOFZ

Opätovne sme podľa rozhodnutia Konferencie SFZ sprístupnili kredity pre nákup tovarov a služieb vo Vašom e-shope. Hneď na úvod Vás upozorňujem, že platnosť kreditov končí 30.11.2018.

E-shop je na adrese https://futbalnet.shop ale kľudne môžete použiť aj pôvodnú adresu eshop.futbalsfz.sk , budete však presmerovaný na novú adresu.

Prehľad pridelených kreditov podľa matričnej príslušnosti k zväzom ako aj iné informácie nájdete na adrese http://www.futbalsfz.sk/prerozdelenie-prispevkov-podla-zakona-o-sporte (informácie priebežne dopĺňame a aktualizujeme)

Prehľad čerpania kreditov si viete kontrolovať priamo v e-shope, alebo na stránke http://podporamladeze.futbalsfz.sk kde je kompletný prehľad čerpania kreditov.

Skôr ako nás budete kontaktovať, prečítajte si prosím návody v dolnej časti stránky  https://futbalnet.shop , hlavne však https://futbalnet.shop/registracia-osobneho-konta a https://futbalnet.shop/nakup-za-kredit

V prípade problémov je Vám k dispozícii emailová adresa eshop@futbalsfz.sk poprípade nás kontaktujte cez formulár (modrý krúžok s obálkou) v pravo dole na https://futbalnet.shop 

Pridelené žrebovacie čísla po aktíve ŠTK SOFZ dňa 29.6.2018 nájdete na stránke: www.futbalnet.sk/súťaže

HK SOFZ

Štartovné FK SOFZ súťažný ročník 2018/2019

Forma úhrady Štartovného pre súťažný ročník 2018/2019: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Termín úhrady: do 13.7.2018
Štartovné 
Dospelí 6.liga ..... 100.- Eur
7.liga ...... 70.- Eur
Mládež komplet / U19, U15 / ....... 13.-Eur

1. Bystrany Sp. ......... 100.- 
2. Bystrany SŠM ...... 100.- 
3. Chrasť n/H ............ 100.- 
4. Gelnica A ............... 100.- 
5. Gelnica B ............... 70.- 
6. Helcmanovce .......... 100.- 
7. Hnilčík ..................... 70.- 
8. Hrabušice .............. 13.- 
9. Iliašovce ................. 70.- 
10. Jaklovce ................. 70.- 
11. Jamník ................... 100.- 
12. Kluknava ................ 13.- 
13. Kojšov ................... 100.- 
14. Krompachy ............. 13.- 
15. Letanovce ................ 100.- 
16. Matejovce ............... 70.- 
17. Margecany ............... 100.- 
18. Mária Huta ......... 13.-
19. Markušovce ........ 70.-
20. Mníšek n/Hn. ........ 100.-
21. Nálepkovo ........... 13.-
22. Odorín ............. 13.-
23. Olcnava ............... 13.-
24. SNV B .................. 70.-
25. Prakovce ............ 100.-
26. Poráč ................. 13.-
27. Rudňany B ............ 70.-
28. Slovinky ............... 70.-
29. Smolník ............... 70.-
30. Sp. Hrušov ............. 70.-
31. Sp. Tomášovce ....... 70.-
32. Smižany ................. 100.-
33. Švedlár ................... 13.-
34. Teplička ................. 100.-
35. V. Folkmar .............. 100.-

COR - jarná časť súť. ročníka 2017/18/ - zostatky - Zostatky neuhrádzať, budú zarátané v COR jesenná časť súťažného ročníka 2018/2019
                       1.Vklad 2.Úhrada 3.zostatok 4.DK - suma za lomítkom - + preplatok, - nedoplatok FK SOFZ

1. Bystrany Sp. 610 .- 585.- + 25/+25
2. Bystrany SŠM 610 .- 688.- - 78 + 25/-53
3. Chrasť n/H 724 . - 720.- + 4 + 70/+74
4. Gelnica 1347 .- 938.- + 409/+409
5. Helcmanovce 259 .- 137.- + 122/+122
6. Hnilčík 304 .-360.- - 56 + 50/-6
7. Hrabušice 248 .- 157.- + 91/+91
8. Iliašovce 211 . - 380.- - 169/-169
9. Jaklovce 309 .-
10. Jamník 924 . - 654.- + 270 + 35/+305
11. Kluknava 134 .- 128.- + 6/+6
12. Kojšov 206 . - 332.- - 126/-126
13. Krompachy 96 . - 96.- 0/0
14. Letanovce 1 050 .- 784.- + 266/+266
15. Margecany 547 .- 779.- - 232/-232
16. Mária Huta 101 .- 119.- - 18/-18
17. Markušovce 725 .- 417.- + 308/+308
18. Mníšek n/Hn 727 .- 752.- - 25/-25
19. Nálepkovo 103 .- 211.- - 108/-108
20. Odorín 953 . - 873.- + 80/+80
21. Olcnava 306 .- 199.- +107 + 35/+142
22. SNV B 582.- 723.- - 141/-141
23. Prakovce 105.- 252.- - 147/-147
24. Smolník 727 .- 549.- +178/+178
25. Rudňany B 155 .- 469.- - 314/-314
26. Slovinky 588 .- 410.- + 178/+178
27. Sp. Hrušov 228 .- 60.- + 168 + 25/+193
28. Sp.Tomášovce 298 . - 70.- + 228 + 20/+248
29. Sp.Vlachy 235 +235 -169.- + 66 +235 =301 + 25/+326
30. Smižany 714 . - 387.- + 327/+327
31. Švedlár 122 . - 172.- - 50/-50
32. Teplička 865 .- 956.- - 91/-91
33. V. Folkmar 43 .- 88.- - 45/-45

Sp. Vlachy uhradili čiastku 235.- na účet SOFZ - COR 2x.
V kolónke DK sú uvedené sumy, ktoré boli pozitívne zohľadnené klubom, kde v ÚS SOFZ bolo zvýraznené, že 50% pokuty ide na účet klubov ktoré sa neprevinili. Vlastné zistenie DK SOFZ - v uznesení č.14-88-2017/18 bola omylom naúčtovaná pokuta 70.- €, správne malo byť len 50.- € teda 20.- € ide k dobru TJ Slovenský raj Spišské Tomášovce.

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1605619