Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.1, 27.6.2018

Úradná správa SOFZ č.1

ŠTK SOFZ 

1. Aktív ŠTK SOFZ sa uskutoční dňa 29.06.2018 o 16:30 hod. v priestoroch Gymnázia- Školská 7(pri podjazde). Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého a vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2018/2019. 

2. Termínová listina SOFZ pre súťažný ročník 2018/2019:
VI. L - jesenná časť - 05.08.2018 a ďalej víkendy, hrací deň - nedeľa
jarná časť - 14. kolo - 04.11.2018,15. kolo - 31.03.2019
VII.L - podľa počtu prihlásených družstiev -jesenná časť - 05.08.2018, hrací deň - nedeľa).
jarná časť - 07.04.2019
Ml. kategórie - so 14 účastníkmi - jesenná časť - 18.08.2018( hrací deň - sobota).
jarná časť - 14. kolo - 03.11.2018,15. kolo - 30.03.2019
s 12 účastníkmi - jesenná časť - 25.08.2018(hrací deň - sobota).
jarná časť - 06.04.2019
Koniec súťaží:
dospelí: 16.06.2019
mládež: 15.06.2019 

3. Pridelené čísla FK SOFZ pre súťažný ročník 2018/2019 po zohľadnení požadovaných čísel v prihláške do súťaže SOFZ sa nachádzajú na stránke: www.futbalnet.sk/súťaže  (aktualizované dňa 27.6.2018)

4. Hrací systém pre súťažný ročník 2018/2019 v súťažiach SOFZ:

VI. liga - dvojkolovo
VII. liga - dvojkolovo
U19-A - dvojkolovo
U19-B - trojkolovo
U15-A - dvojkolovo
U15-B - dvojkolovo

HK SOFZ 

COR - jarná časť súť. ročníka 2017/18/ - zostatky
                      1.Vklad 2.Úhrada 3.zostatok 4.DK - suma za lomítkom - + preplatok, - nedoplatok FK SOFZ

1. Bystrany Sp.  610 .- 585.- + 25/+25
2. Bystrany SŠM 610 .- 688.- - 78          + 25/-53
3. Chrasť n/H 724 . - 720.- + 4 + 70/+74
4. Gelnica 1347 .- 938.- + 409/+409
5. Helcmanovce 259 .- 137.- + 122/+122
6. Hnilčík 304 .-360.- - 56 + 50/-6
7. Hrabušice 248 .- 157.- + 91/+91
8. Iliašovce 211 . - 380.- - 169/-169
9. Jaklovce 309 .-
10. Jamník 924 . - 654.- + 270 + 35/+305
11. Kluknava 134 .- 128.- + 6/+6
12. Kojšov 206 . - 332.- - 126/-126
13. Krompachy 96 . - 96.- 0/0
14. Letanovce 1 050 .- 784.- + 266/+266 
15. Margecany 547 .- 779.- - 232/-232
16. Mária Huta 101 .- 119.- - 18/-18   
17. Markušovce 725 .- 417.- + 308/+308
18. Mníšek n/Hn 727 .- 752.- - 25/-25
19. Nálepkovo 103 .- 211.- - 108/-108
20. Odorín 953 . - 873.- + 80/+80
21. Olcnava 306 .- 199.- +107 + 35/+142
22. SNV B 582.- 723.- - 141/-141
23. Prakovce 105.- 252.- - 147/-147 
24. Smolník 727 .- 549.- +178/+178   
25. Rudňany B 155 .- 469.- - 314/-314 
26. Slovinky 588 .- 410.- + 178/+178
27. Sp. Hrušov 228 .- 60.- + 168 + 25/+193
28. Sp.Tomášovce 298 . - 70.- + 228 + 20/+248
29. Sp.Vlachy 235 +235 -169.- + 66 +235 =301 + 25/+326
30. Smižany 714 . - 387.- + 327/+327
31. Švedlár 122 . - 172.- - 50/-50
32. Teplička 865 .- 956.- - 91/-91
33. V. Folkmar 43 .- 88.- - 45/-45

Sp. Vlachy uhradili čiastku 235.- na účet SOFZ - COR 2x.
V kolónke DK sú uvedené sumy, ktoré boli pozitívne zohľadnené klubom, kde v ÚS SOFZ bolo zvýraznené, že 50% pokuty ide na účet klubov ktoré sa neprevinili. Vlastné zistenie DK SOFZ - v uznesení č.14-88-2017/18 bola omylom naúčtovaná pokuta 70.- €, správne malo byť len 50.- € teda 20.- € ide k dobru TJ Slovenský raj Spišské Tomášovce.

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1605521