Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.37, 12.6.2018

Úradná správa SOFZ č.37

Sekretariát SOFZ

Riadna Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 24.6.2018(nedeľa) v priestoroch areálu víťaza VI. Ligy dospelých SOFZ. Pozvánka a program budú doručené členom Riadnej Konferencie SOFZ poštou.

ŠTK SOFZ č. 37  
1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

VI. liga - 26. kolo: Spartak Bystrany - SŠM Bystrany dňa 16.06.2018 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Spartak Bystrany - poplatok 10 €).
U19 - A - 22. kolo: Spartak Bystrany - Hrabušice dňa 16.06.2018 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Spartak Bystrany - poplatok 5 €).
U19 - A - 22. kolo: Krompachy - Chrasť n/H dňa 15.06.2018 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Krompachy - poplatok 5 € ).
U19 - A - 22. kolo : Rudňany - Jamník dňa 15.06.2018 o 17:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku).
U15 - A - 26. kolo: Odorín - Jamník dňa 17.06.2018 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Odorín - poplatok 5€).

2. ŠTK kontumuje stretnutia:

U19 - A: 21.kolo: Chrasť n/H - Rudňany na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b (nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.
U19 - B: 21.kolo: Helcmanovce - Švedlár na 3:0 podľa SP čl. 82 bod 1/b (nenastúpenie družstva hostí na stretnutie). Do pozornosti DK.
U19 - B: 21.kolo: Nálepkovo - Kluknava na 0:3 podľa SP čl. 82 bod 1/b (nenastúpenie družstva domácich na stretnutie). Do pozornosti DK.

3. ŠTK na základe podanie na komisiu cez ISSF systém zo dňa 12.6.2018 ruší stretnutie 22. kola U 19 -B: Švedlár - Prakovce.

4. ŠTK berie na vedomie rozhodnutie DK - kontumáciu stretnutia 20. kola VII. ligy: Slovinky - Hnilčík z 2:1 na 0:3 a odpočítanie 9 súťažných bodov po skončení súťažného ročníka 2017/2018 z dôvodu pokusu o inzultáciu R v určených priestoroch hráčom domáceho družstva. 

5. ŠTK na základe podania cez ISSF systém zo dňa 12.06.2018 nariaďuje odohrať stretnutie 26. kola - VI. ligy: Smolník - Gelnica dňa 17.06.2018 o 17:00 hod. na HP v Helcmanovciach.

6. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráčov:
- Pavlovský Dávid RP 1289511 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 25. kola - VI. ligy: Gelnica - SNV „B".
- Andrej Zummer RP 1273268 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 25. kola - VI. ligy: Gelnica - SNV „B".

7. ŠTK vyzýva rozhodcov a DZ, aby vo svojich správach uvádzali aj dôvod nepredloženia RP hráča, ktorému povoľujú štart v stretnutí na OP.

8. Výsledky turnaja o pohár p. E. Kessela, konaného dňa 09.06.2018 na futb. štadióne v Sp. Novej Vsi:

1. Jamník - Mníšek n/H - 2:0
2. Nálepkovo - Markušovce - 3:0
o 3. miesto: Mníšek n/H - Markušovce - 0:0 (3:4 PK)
o 1. miesto: Jamník - Nálepkovo - 1:0

9. ŠTK pozýva na svoje zasadnutie dňa 19.06.2018 o 17:00 hod. štatutárnych zástupcov klubov OTJ Jamník a TJ Nový život Kluknava. 

10. ŠTK upozorňuje FK VI. L, že stretnutie Výberu SOFZ proti Víťazovi VI. ligy sa uskutoční dňa 24.06.2017 na ihrisku víťaza VI .ligy. Trénerom Výberu SOFZ je p. Milan Jochman. Účasť nominovaných hráčov na predmetné stretnutie je na náklady FK. Čas bude spresnený v nasledujúcej US.

Nominovaní hráči Výberu SOFZ:
Letanovce: Radovan Jochman, Pavol Toporcer.
Smižany: Roland Stančák, Erik Labanc.
Spartak Bystrany: Marek Žiga, Tomáš Žiga.
SŠM Bystrany: Jozef Suchý, Erik Maliňák.
Chrasť n/H: Peter Filip, Patrik Augustin.
Margecany: Alexander Suslov.
Jamník: Jozef Mikuš
Mníšek n/H: Lukáš Štark.
Gelnica: Lukáš Petrík, Matúš Kandrík.
SNV „B": Ľubomír Širila.
Teplička: Matúš Uhrinovský, Tomáš Hudran.
Odorín: Peter Melek, Tomáš Polkabla.
Smolník: Marek Witkovský, Tomáš Hudák.
ŠTK vyzýva uvedené FK, aby v termíne do 19.06.2018 potvrdili podaním cez ISSF systém na komisiu ŠTK účasť nominovaných hráčov.

11. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 24.06.2017 na ihrisku víťaza VI. ligy. Čas bude spresnený v nasledujúcej ÚS.

12. ŠTK upozorňuje FK U19 - A a U19 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 24.06.2017 na ihrisku víťaza VI. ligy. Čas bude spresnený v nasledujúcej ÚS.

13. ŠTK na základe zistených skutočností nariaďuje vykonávať konfrontáciu hráčov v VI. lige a VII. lige.

14. Aktív ŠTK SOFZ sa uskutoční dňa 29.06.2018 o 16:30 hod. v priestoroch Gymnázia- Školská 7(pri podjazde). Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého a vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2018/2019.

15. ŠTK upozorňuje FK SOFZ , že prihlášku do súťaží riadených SOFZ je potrebne podať cez elektronickú podateľňu v ISSF systéme . Podanie je potrebné zaslať najneskôr - do 29.06.2018. V prípade nezaslania prihlášky v stanovenom termíne nebude príslušné družstvo zaradené do súťaže SOFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží SOFZ je uhradenie všetkých poplatkov udelených v priebehu súťažného ročníka 2017/2018, ktoré boli predmetom vystavených zberných faktúr. V prípade neuhradenia zberných faktúr a štartovného pre súťažný ročník 2018/2019 nebude družstvo zaradené do súťaží nového súťažného ročníka.

16. Termínová listina SOFZ pre súťažný ročník 2018/2019:
VI. L - jesenná časť - 05.08.2018 a ďalej víkendy, hrací deň - nedeľa
jarná časť - 14. kolo - 04.11.2018,15. kolo - 31.03.2019
VII.L - podľa počtu prihlásených družstiev -jesenná časť - 05.08.2018, hrací deň - nedeľa).
jarná časť - 07.04.2019
Ml. kategórie - so 14 účastníkmi - jesenná časť - 18.08.2018( hrací deň - sobota).
jarná časť - 14. kolo - 03.11.2018,15. kolo - 30.03.2019
s 12 účastníkmi - jesenná časť - 25.08.2018(hrací deň - sobota).
jarná časť - 06.04.2019
Koniec súťaží:
dospelí: 16.06.2019
mládež: 15.06.2019

17. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 09.06.2018 - 10.06.2018.

18. ŠTK na základe podania TJ Spartak Bystrany zo dňa 15.06 2018 cez ISSF systém a stavu HP ruší stretnutia 26 - VL .ligy a 22 kola - U19 A a nariaďuje odohrať predmetné stretnutia takto:
- VI. liga - 26.kolo.Spartak Bystrany - SŠM Bystrany dňa 16.06.2018 o 17:30 hod. na HP v Sp.Vlachoch.
- U19 A - 22.kolo:Spartak Bystrany - Hrabušice dňa 16.06.2018 o 16:30 hod.na HP v Hrabušiciach.
V oboch prípadoch(bez poplatku).

DK SOFZ

U. č. 29-183-2017/2018: Dominik Chromý (1286877; TJ Spartak Bystrany; U19-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 3 DP od 11.6.2018 // 5.- €

U. č. 29-184-2017/2018: Patrik Pecha (1373007; TJ Spartak Bystrany; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (kopnutie súpera mimo súboja o loptu v neprerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne vo všetkých súťažiach, v ktorých je oprávnený štartovať, podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 10.6.2018 s prerušením výkonu DS počas letnej prestávky podľa čl. 34 ods. 7 DP (doba prerušenia od 18.6.2018 do 29.7.2018) - previnilec vykoná 1 týždeň v tomto súť. roč. a 3 týždne v súť. roč. 2018/2019 // 5.- €

U. č. 29-185-2017/2018: Telesné napadnutie delegovanej osoby v určených priestoroch v štádiu pokusu podľa čl. 34 ods. 6 DP: klub OŠK Slovinky + mužstvo dospelých VII. L + hráč Norbert Kaščák (1246198) - hráč: vylúčenie po 2. ŽK a následný pokus o inzultáciu R v určených priestoroch po stretnutí (pokus o udretie R zovretou päsťou do oblasti hlavy v miestnosti s PC po zadaní štatistických údajov zo stretnutia, pričom k dokonaniu skutku nedošlo) 20. kola VII. L medzi OŠK Slovinky a OŠK Hnilčík - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe zápisu o stretnutí a výpovedí hlavných aktérov stretnutia, po objasnení všetkých okolností prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, DK SOFZ v pléne takto rozhodla a ukladá tieto DS:
a) klub OŠK Slovinky - pokuta vo výške 270.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 49 ods. 1 písm. e), ods. 4 DP, čl. 34 ods. 6 DP (trestanie za pokus), čl. 36 ods. 1 písm. a), b), d), ods. 2 písm. b), ods. 3, ods. 4 DP a RS/A/7d
b) mužstvo dospelých VII. L - kontumácia stretnutia z 2:1 na 0:3 v prospech OŠK Hnilčík; podľa čl. 49 ods. 1 písm. e), ods. 5 DP s použitím čl. 31 ods. 2, ods. 3 DP a odobratie bodov v rozsahu 9 bodov podľa čl. 49 ods. 1 písm. e), ods. 5 DP s použitím čl. 32 ods. 1, ods. 2 DP, čl. 34 ods. 6 DP (trestanie za pokus) - na vedomie ŠTK - podľa čl. 32 ods. 2 DP sa DS odobratia bodov vykoná odpočítaním bodov postihnutému družstvu z tabuľky družstiev po skončení súťažného ročníka
c) hráč Norbert Kaščák (1246198) - pozastavenie výkonu športu na 36 mesiacov podľa čl. 49 ods. 1 písm. e), ods. 2 písm. e) DP, čl. 34 ods. 6 DP (trestanie za pokus), čl. 36 ods. 2 písm. a), písm. b), ods. 3, ods. 5 DP, čl. 34 ods. 8 DP (trestanie za viac disciplinárnych previnení, kedy sa DS ukladá podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné a k ostatným sa prihliada ako na priťažujúcu okolnosť - determinantom určujúcim v tomto prípade disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnuteľné je výška hornej hranice trestnej sadzby), od 11.6.2018 do 11.6.2021
d) odročuje prejednanie hráča OŠK Slovinky Vladimír Merčák (1237203), ktorý sa počas výkonu disciplinárnej sankcie za iné previnenie opätovne dopustil ďalšieho disciplinárneho previnenia po stretnutí, na najbližšie zasadnutie DK
// 270.- € (pokuta) + 10.- € (za prejednanie) za všetky výroky

U. č. 29-186-2017/2018: Radovan Širila (1289763; FK NOVES Spišská Nová Ves „B"; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 11.6.2018 // 10.- €

U. č. 29-187-2017/2018: Ladislav Dragula (1196825; TJ Slovan Smižany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 11.6.2018 // 10.- €

U. č. 29-188-2017/2018: Radovan Skokan (1229093; TJ Slovan Smižany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 11.6.2018 // 10.- €

U. č. 29-189-2017/2018: Milan Šefčík (1240638; ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - za 9 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. b) DP od 11.6.2018 // 10.- €

U. č. 29-190-2017/2018: Valentín Žiga (1348415; TJ SŠM Bystrany; U-15A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži, v ktorej došlo k udeleniu DS, podľa čl. 37 ods. 5 písm. b) DP od 10.6.2018 // 5.- €

U. č. 29-191-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub ŠK Lesy Švedlár - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 21. kola U19-B medzi FK Slovan Helcmanovce a ŠK Lesy Švedlár) - DS: pokuta vo výške 140.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 140.- € (pokuta - dvojnásobok; dôvod: posledné tri kolá) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka: celá suma na účet SOFZ; dôvod: stretnutie bolo zrušené

U. č. 29-192-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub TJ Slovan Nálepkovo - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 21. kola U19-B medzi TJ Slovan Nálepkovo a TJ Nový život Kluknava) - DS: pokuta vo výške 140.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 140.- € (pokuta - dvojnásobok; dôvod: posledné tri kolá) + 5.- € (za prejednanie) - poznámka: celá suma na účet SOFZ; dôvod: stretnutie bolo zrušené

U. č. 29-193-2017/2018: z podnetu ŠTK: klub OŠK Rudňany - nenastúpenie družstva na stretnutie (zavinené nenastúpenie družstva dorastu v stretnutí 21. kola U19-A medzi TJ Sokol Chrasť nad Hornádom a OŠK Rudňany) - DS: pokuta vo výške 140.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 59 DP a RS/A/7/k
// 140.- € (pokuta - dvojnásobok; dôvod: posledné tri kolá) + 5.- € (za prejednanie) - na vedomie HK SOFZ: 5O % na účet TJ Sokol Chrasť nad Hornádom

U. č. 29-194-2017/2018: Mário Richtarčík (1285830; ŠK Breznovica Letanovce; U19-A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 12.9.2018 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 5.- €

U. č. 29-195-2017/2018: Ján Dunka (1360413; FK POKROK SEZ Krompachy; U19-A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (vrazenie do súpera nadmernou silou mimo súboja o loptu v neprerušenej hre, následkom čoho došlo k zraneniu napadnutého) - DK podľa čl. 73 ods. 1, ods. 2, ods. 3 písm. a) DP začína disciplinárne konanie voči menovanému pre dôvodné podozrenie zo spáchania disciplinárneho previnenia - telesné napadnutie na HP a v určených priestoroch podľa čl. 49 ods. 1 písm. c) DP a v tejto súvislosti do najbližšieho zasadnutia DK:
1/ ukladá klubu FK Olcnava zaslať cez ISSF systém písomné stanovisko k prípadu, najmä okolnostiam spáchania skutku a uviesť, aké zranenie utrpel napadnutý, a či konanie previnilca malo za následok práceneschopnosť napadnutého alebo znemožnenie aktívne účasti na výkone športovej činnosti, konkrétne, akých majstrovských stretnutí sa mal napadnutý najbližšie hracie kolo zúčastniť a za akú vekovú kategóriu; okrem toho zašle klub lekársku správu alebo nález opatrené súhlasom zákonného zástupcu s ich poskytnutím pre účely disciplinárneho konania - toto je možné zaslať poštou alebo v PDF formáte na e-mail SOFZ
2/ ukladá klubu FK POKROK SEZ Krompachy zaslať písomné stanovisko k prípadu;
3/ previnilec Ján Dunka má v súlade s ust. čl. 76 ods. 1 DP pozastavený výkon športu až do prijatia rozhodnutia disciplinárneho orgánu;

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:

1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 7 DP), o ktoré je potrebné DK požiadať.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

VI. liga, 26. kolo (17.6.2018) o 17,00 hod.
Spartak Bystrany - SŠM Bystrany 16.6 Novotný, Čuj, Gibala, Pavlík
Chrasť n/H - Smižany Novotný, Kožarová, Rusnák, Podoben
Margecany - Mníšek n/H Legát, Pecha, Šofranko, F. Kunzo
Smolník - Gelnica Cehuľa, Gibala, Hrušovský,
Sp. Nová Ves „B" - Letanovce Kožár, Kováč, Pavlík F., Pavlík
Odorín - Jamník Sedlák, Adam, P. Bednár, Kotrady

VII. liga, 21. kolo (17.6.2018) o 10,30 hod.
Rudňany „B" - Slovinky Furman, Šandor, Šuba S., Tkačik
Kojšov - Markušovce Čuj, Žiga M. Šofranko, Tornay
Gelnica „B" - Iliašovce Martinko, Regec, Hamraček

U19 - A, 22. kolo (16.6.2018) o 17,00 hod.
Letanovce - Olcnava 15.6 o 16:00 Gibala, Hamráček
Spartak Bystrany - Hrabušice o 14:00 Gibala, Čuj
Krompachy - Chrasť n/H 15.6 Kováč, Hrušovský
Rudňany - Jamník 15.6 Kačir, Šuba S.

U19 - B, 22. kolo (16.6.2018) o 17,00 hod.
Gelnica - Helcmanovce Kačir, Bednár H., Šuba S.
Švedlár - Prakovce 17.6 o 15:45 Regec, Martinko, Hamraček

U15 - A, 26. kolo (16.6.2018) o 14,45 hod.
Sp. Vlachy - Teplička o 11:00 Žiga M., Žiga T.
Sp. Tomášovce - SŠM Bystrany Pavlík F., Hamraček
Hrabušice - Sp. Hrušov Hrušovský, Kováč
Markušovce - Olcnava 17.6 o 13:00 Pavlík F.
Slovinky - Rudňany 17.6 o 13:00 Žiga T.
Letanovce - Sp. Nová Ves „B" 17.6 o 14:00 Bednár H.
Odorín - Jamník 17.6 o 14:00 Kožár

U15 - B, 18. kolo (16.6.2018) o 14,45 hod.
Maria Huta - Mníšek n/H o 10:30 Šuba S., Kačir, Bednár H.
Prakovce - Gelnica Bednár H., Kačir, Šuba S.
Margecany - V. Folkmar Kotrady
Švedlár - Nálepkovo 17.6 o 13:30 Martinko, Regec, Hamraček
Helcmanovce - Kluknava 17.6 Gibala, Cehuľa, Hrušovský

Ospravedlnenia

16.6. - Pekár do prihlásenia, Tuleja, Sucheňak, Mičudová, Kožarová, Šandor, Kožár, Furman, Šofranko 
17.6. - Pekár do prihlásenia, Tuleja, Sucheňak, Mičudová, Kožarová do 15:00, Furman po 12:00, Šandor po 12:00
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

Zmeny v obsadení

Dospelí

Rudňany „B" - Slovinky Žiga M. za Šandor, Tornay za Tkačik
Kojšov - Markušovce Šandor za Žiga M., Tkačik za Tornay
Spartak Bystrany - SŠM Bystrany 16.6 o 17:30 HP Spišské Vlachy Novotný, Čuj, Pavlik F., Pavlík
Dorast
Gelnica - Helcmanovce Kačir, Šuba S.
Švedlár - Prakovce 17.6 o 15:45 - stretnutie zrušené
Spartak Bystrany - Hrabušice o 16.30 Gibala, Hamraček na HP v Hrabušiciach
Žiaci
Slovinky - Rudňany 17.6 o 13:00 - Pecha
Letanovce - Sp. Nová Ves „B" 17.6 o 14:00 Bobko D., Kačir

Hrabušice - Sp. Hrušov Hamraček, Gibala
Margecany - V. Folkmar Hrušovský, Kováč
Sp. Tomášovce - SŠM Bystrany Kotrady
Prakovce - Gelnica Bednár H., Kačir, Šuba S.
Maria Huta - Mníšek n/H o 10:30 Šuba S., Kačir
Švedlár - Nálepkovo 17.6 o 13:30 Regec , Martinko, Hamraček

Spišanka CUP
Baldovský, Čuj, Zvalený, Pavlik F.

Ospravedlnenia

16.6. - Pekár do prihlásenia, Tuleja, Sucheňak, Mičudová, Kožarová, Šandor, Kožár, Furman, Šofranko, Bednár H.
17.6. - Pekár do prihlásenia, Tuleja, Sucheňak, Mičudová, Kožarová do 15:00, Furman po 12:00, Šandor po 12:00, Bednár H., Žiga T.
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1605593