Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 8

Úradná správa ŠTK č.8

 

1.ŠTK kontumuje stretnutie 2 triedy dospelí 6. kola Slovinky- Matejovce 3:0. Dôvod: neúčasť hostí na stretnutí.


2. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 9. kola 1 triedy dorast Bystrany- Harichovce 20.09.2008 o 12.45 hod.. Dôvod: kolízia stretnutí.

Úradná správa DK SOFZ č. 8


2 stretnutia - KANDRA František ( 900106) FK Jaklovce

4 stretnutia - PLACHETKA František ( 900502) FK Mníšek
                    KAŠČÁK Ján ( 900222) FK Slovinky

DK ukladá finančnú pokutu FK Matejovce 2000 Sk za nenastúpenie na majstrovský zápas 6. kola 2 triedy dospelí Slovinky - Matejovce.

DK mení trest hráčovi FK Olcnava PAVLÍK Marek ( 750617) a hráčovi FK Švedlár KOTLÁR Tibor ( 830805) na 2 stretnutia podmienečne do konca súťažného ročníka 2008/2009.

DK neprerokovala odvolanie FK Matejovce pre nesplnenie náležitosti.

Poplatky:
50 Sk- Slovinky, Mníšek, Jaklovce,
100 Sk,- Matejovce, Olcnava, Švedlár

 

 


KR SOFZ

Zmeny v obsadení R a DZ na 13. a 14. 9.2008

1.trieda dospelí, 6.kolo, 14.9.2008 o 15.30 hod.

Sp. Hrušov - Gelnica o 10.30 hod. ŽIga F. ako R
Hnilčík - Jamník Kotrady ako R , Grečko ako DZ
Letanovce - Kluknava o 10.30 hod. Brezovaj ako DZ
Odorín - Iliašovce Dufek za Jendrála,Kunzo V. ako DZ
Chrasť - Poráč Džima ako R, Ďurčan ako AR1

2.trieda dospelí , 7.kolo 14.9.23008 o 15.30 hod.

Bystrany - Tomašovce , 13.9.2008 o 15.30 hod Pavlovský Kunzo L. Antalová Fógel

1.trieda dorast , 8 kolo, 13.9.2008 o 13.30 hod.

Sp.Hrušov - Bystrany Klembara za Žiga M.
Harichovce - Odorín Regec za Macalu
Nálapkovo - Jaklovce Novotný Schlesinger S.
Kluknava - Margecany Šebest ruší sa delegácia

1.trieda žiaci, 6.kolo 13.9.2008 o 11.30 hod.

Jaklovce - Teplička o 13.30 Rusnák Mikula ako AR1

2.trieda žiaci, 6.kolo 13.9.2008 o 11.30 hod.

Margecany - Hrabušice Rusnák Mikula ako AR1
Markušovce Mníšek Klembara ako AR1

IV. L dorast sk. Juh 14.9.2008 o 14.00 Žakarovce - V. Opátske Tornay za OFZ


II. LSMŽ 13.9.2008 o 9.00 a 13.45 Smižany - SNV B Žiga M. za OFZ

 

KR dôrazne upozorňuje R pod disciplinárnymi dôsledkami na včasné zasielanie zápisov zo stretnutí (originál + 2 kópie) , t.j. v prvý pracovný deň po odohraní stretnutia .
KR - PD vo funkcii R na 1 stretnutie dospelých Regecovi za neúčasť na stretnutí.
Preukazy rozhodcov si nevyzdvihli : Rumančík, Martof, Šoltés.

Obsadenie R a DZ na 20. a 21.9.2008
I. trieda dospelí 7. kolo 21.9. 2008 o 15.00 hod.

Poráč - Sp. Hrušov o 10.30 Zmij P. Zmij O. Ďurčan Schlesinger
Iliašovce - Chrasť Šoltés Jasečko Antalová VsFZ
Kluknava - Odorín Rusnák Petruška Labaš M. Podoben
Jamník - Letanovce Zmij O. Zmij P. Ďurčan Fógel
Mníšek - Hnilčík o 10.30 Kunzo Š. Regec Dufek Pavlik
Olcnava - Markušovce Pecha Žiga M. Šebest Slamený
Gelnica - Bystrany VsFZ Fiffík Macala Brezovaj

II. trieda dospelí 8. kolo 21.9.2008 o 15.00 hod.

Bystrany - Slovinky 20.9. o 15.00 Minďáš Labaš D. Labaš M. Kapusta
Švedlár - Domaňovce Minďáš Jendrál Kapusta Grečko
Matejovce - Richnava Regec Kunzo Š. Dufek Pavlik

I. trieda dorast 9. kolo 20.9.2008 o 13.30 hod.

Slovinky - Hrabušice Rusnák
Letanovce - Jamník Šoltés
Margecany - Mníšek Zmij O.
Jaklovce - Kluknava Pecha
Teplička - Nálepkovo 21.9. 2008 o 12.45 Labaš D.
Odorín - Domaňovce Macala
Bystrany - Harichovce 12.45 hod. Minďáš
Markušovce - Sp. Hrušov Petruška

I. trieda žiaci 7. kolo 20.9.2008 o 11.30 hod.

Nálepkovo - Jaklovce Fiffík
Sp. Vlachy - Chrasť o 13.30 Jasečko
Prakovce - V. Folkmar Pecha
Harichovce - Rudňany Petruška
SNV C - Helcmanovce 21.9.2008 o 14.00 Labaš D.
Teplička - Jamník Labaš D.

II. trieda žiaci 20.9.2008 o 11.30 hod.

Letanovce - Markušovce Šoltés
Iliašovce - Poráč Antalová
Hrabušice - Olcnava Labaš M.
Mníšek - Margecany Zmij P.

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1628030