Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.27, 3.4.2018

Úradná správa SOFZ č.27

ŠTK SOFZ č. 27

1. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutia z dôvodu nespôsobilosti HP takto:
15. kolo VI. liga:
Chrasť n/H - Gelnica - 01.05.2018 o 16:30 hod.
SŠM Bystrany - Mníšek n/H - 01.05.2018 o 16:30 hod.
SNV „B" - Jamník - 01.05.2018 o 16:30 hod.
Margecany - Letanovce - 01.05.2018 o 16:30 hod.
Teplička - Odorín - 08.05.2018 o 16:00 hod.
15. kolo - U15 - A:
Slovinky - Jamník - 18.04.2018 o 16:30 hod.
Teplička - Odorín - 08.05.2018 o 13:45 hod.

2. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
U19 - A - 12. kolo Spartak Bystrany - Rudňany dňa 06.04.2018 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Rudňany - poplatok 5 €)
U19 - A - 12. kolo Odorín - Hrabušice dňa 06.04.2018 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Odorín - poplatok 5 €)
U19 - B - 12. kolo Prakovce - Gelnica dňa 07.04.2018 o 12:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)
U19 - B - 12. kolo Mníšek n/H - Švedlár dňa 05.05.2018 o 14:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Švedlár - poplatok 5 €)
U19 - B - 12. kolo Helcmanovce - Kluknava dňa 28.04.2018 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (Helcmanovce - poplatok 5 €)
U15 - B - 10. kolo Mníšek n/H - Margecany dňa 15.04.2018 o 12:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. (bez poplatku)

3.ŠTK zamieta podanie TJ Spartak Bystrany cez ISSF systém o zmenu hracieho dňa a UHČ stretnutia 15. kola - U19-A: Slovinky - Spartak Bystrany. Dôvod: chýba súhlas OŠK Slovinky.

4. ŠTK nariaďuje R vo všetkých vekových kategóriách vytlačiť pred stretnutím zápis z ISSF systému pre domáce a hosťujúce družstvo, uvedenú skutočnosť uviesť v Zápise R v časti Záznam rozhodcu.

5. ŠTK na základe zistených skutočností nariaďuje vykonávať konfrontáciu hráčov v VI. lige a VII. lige.

6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané dňa 31.03.2018 - 01.04.2018.

7. Najbližšie zasadnutie všetkých odborných komisií sa uskutoční dňa 11.4.2018 (streda) v čase od 16:00 hod. 

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 7.4.- 8.4.2018

VI. liga, 16. kolo (8.4.2018) o 15,30 hod.
Gelnica - SŠM Bystrany 7.4. Sucheňák, Šofranko, Kožárová, Tkáčik
Jamník - Smolník o 10,30 Kožár, Petruška, Legát, Švarc
Mníšek n/H - Smižany o 10,30 Novotný, Cehuľa, Regec, F. Kunzo
Spartak Bystrany - Teplička Slebodník, Martinko, Rusnák
Odorín - Sp. Nová Ves „B" Kotrády, Šándor, Pecha, Pavlik P.
Letanovce - Chrasť n/H Pekár, Čuj, Furman, Podoben

U19 - A, 12. kolo (7.4.2018) o 15,30 hod.
Odorín - Hrabušice 6.4. o 16,00 Sucheňák, Gibala, Šuba S.
Spartak Bystrany - Rudňany 6.4. o 16,00 Kožár, Rusnák
Jamník - Krompachy Kačír, Tuleja
Chrasť n/H - Letanovce Bednár H., Pavlík F.
Olcnava - Teplička 1.5. o 15,00 Šándor, Pecha

U19 - B, 12. kolo (7.4.2018) o 15,30 hod.
Prakovce - Gelnica o 12,30 Šofranko, Sucheňák, Kožárová
Mníšek n/H - Švedlár 5.5. o 14,30 Kotrady
Helcmanovce - Kluknava 28.4. o 16,00 Kotrady

U15 - A, 16. kolo (7.4.2018) o 13,15 hod.
Sp. Vlachy - Letanovce o 11,00 Kožár
Sp. Tomášovce - Teplička Čuj
Rudňany - Hrabušice Petruška
Sp. Nová Ves „B" - Sp. Hrušov Bednár H., Pavlík F.
Olcnava - SŠM Bystrany 8.4. o 13,00 Šofranko
Odorín - Slovinky 8.4. Šándor, Pecha
Markušovce - Jamník 8.4. Sucheňák, Gibala

Zmeny v obsadení 
Dospelí
Jamník - Smolník o 10,30 Furman za Petrušku 
Letanovce - Chrasť n/H Petruška za Furmana
Odorín - Sp. Nová Ves „B" Regec za Šándora
Gelnica - SŠM Bystrany 7.4. Rusnák za Kožárovú
Dorast
Prakovce - Gelnica o 12,30 Rusnák za Kožárovú, Tkáčik ako DZ
Žiaci
Odorín - Slovinky 8.4. Pecha 

OSPRAVEDLNENIA
6.4. - Sucheňák, Gibala
7.4. - Šofranko do 12:00, Šándor, Kožárová
(KR žiada R o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

HK SOFZ

Štartovné - COR (R a DZ SOFZ) - jarná časť súťažného ročníka 2017/18 - preplatky a nedoplatky FK SOFZ za jesennú časť súťažného ročníka sú zohľadnené v sume COR

Forma úhrady COR pre jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Termín úhrady: do 3.4.2018

1. Bystrany Sp. 610 .-
2. Bystrany SŠM 610 .-
3. Chrasť n/H 724 . -
4. Gelnica 1347 .-
5. Helcmanovce 259 .-
6. Hnilčík 304 .-
7. Hrabušice 248 .-
8. Iliašovce 211 . -
9. Jaklovce 309 .-
10. Jamník 924 . -
11. Kluknava 134 .-
12. Kojšov 206 . -
13. Krompachy 96 . -
14. Letanovce 1 050 .-
15. Margecany 547 .-
16. Mária Huta 101 .-
17. Markušovce 725 .-
18. Mníšek n/Hn 727 .-
19. Nálepkovo 103 .-
20. Odorín 953 . -
21. Olcnava 306 .-
22. SNV B 582.-
23. Prakovce 105.-
24. Smolník 727 .-
25. Rudňany B 155 .-
26. Slovinky 588 .-
27. Sp. Hrušov 228 .-
28. Sp. Tomášovce 298 . -
29. Sp. Vlachy 235 . -
30. Smižany 714 . -
31. Švedlár 122 . -
32. Teplička 865 .-
33. V. Folkmar 43 .-

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1300363