Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.25, 20.3.2018

Úradná správa ŠTK č. 25

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

- U15 - A - 15. kolo: Sp. Vlachy - Markušovce dňa 01.04.2018 o 12:45 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).
- U19 - B - 12. kolo: Prakovce - Gelnica dňa 07.04.2018 o 14:00 hod. podľa RS str. 12 bod 16/b.(bez poplatku).

2. ŠTK z dôvodu rekonštrukcie šatní pre delegované osoby a hosťujúce družstvá vyzýva FK Obecné lesy Smolník o nahlásenie náhradných hracích plôch do ukončenia rekonštrukcie. Stretnutie 15. kola Smolník - Jaklovce nahlásiť hraciu plochu podaním cez ISSF systém v termíne do 27.03.2018 do 16:00 hod.

3. ŠTK na návrh VV SOFZ vyhlasuje anketu o organizovaní kvalifikačných pohárových stretnutí FK VI. a VII. ligy(náhrada halového turnaja o Pohár predsedu SOFZ) počnúc súťažným roč. 2018/2019. Začiatok kvalifikačných pohárových stretnutí by bol pred začiatkom súť. roč. 2018/2019 a pokračovalo by sa v jarnej časti uvedeného súťažného ročníka. Finálové stretnutie by sa odohralo na hracej ploche víťaza VI. ligy( náhrada stretnutia Výberu SOFZ proti Víťazovi VI. ligy). ŠTK preto vyzýva FK VI. a VII. ligy o záväzné nahlásenie účasti v kvalifikačných pohárových stretnutiach podaním cez ISSF systém na komisiu ŠTK v termíne do 30.03.2018.

4. ŠTK vyzýva FK SOFZ o nahlásenie stavu hracích plôch podaním cez ISSF systém v termíne do 27.03.2018 do 16:00 hod.

KR SOFZ 

KR oznamuje termín náhradného zimného seminára R a DZ SOFZ, ktorý sa uskutoční dňa 27.3.2018 (utorok) o 17,00 hod. Program a miesto konania seminára bude R a DZ zaslaný na emailové adresy.

KR oznamuje DZ SOFZ, ktorým končí platnosť licencie DZ „A" 12.4.2018, že obnovenie licencie sa uskutoční dňa 24.3.2018
Program a miesto konania seminára bude DZ zaslaný na emailové adresy.

KR oznamuje zmenu tel. čísla R Žiga Marek 0944 689 595 a Pecha Roman 0903 386 851

Doplnenie R do Rozpisu súťaží:
GIBALA Michal , 0949 671 196, Spišská Nová Ves
PAVLIK Filip, 0911 645 404, Spišská Nová Ves
ŠUBA Sebastián, 0902 594 160, Spišská Nová Ves
TULEJA Juraj, 0904 704 394, Levoča

HK SOFZ

Štartovné - COR (R a DZ SOFZ) - jarná časť súťažného ročníka 2017/18 - preplatky a nedoplatky FK SOFZ za jesennú časť súťažného ročníka sú zohľadnené v sume COR

Forma úhrady COR pre jarnú časť súťažného ročníka 2017/2018: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Termín úhrady: do 3.4.2018

1. Bystrany Sp. 610 .-
2. Bystrany SŠM 610 .-
3. Chrasť n/H 724 . -
4. Gelnica 1347 .-
5. Helcmanovce 259 .-
6. Hnilčík 304 .-
7. Hrabušice 248 .-
8. Iliašovce 211 . -
9. Jaklovce 309 .-
10. Jamník 924 . -
11. Kluknava 134 .-
12. Kojšov 206 . -
13. Krompachy 96 . -
14. Letanovce 1 050 .-
15. Margecany 547 .-
16. Mária Huta 101 .-
17. Markušovce 725 .-
18. Mníšek n/Hn 727 .-
19. Nálepkovo 103 .-
20. Odorín 953 . -
21. Olcnava 306 .-
22. SNV B 582.-
23. Prakovce 105.-
24. Smolník 727 .-
25. Rudňany B 155 .-
26. Slovinky 588 .-
27. Sp. Hrušov 228 .-
28. Sp. Tomášovce 298 . -
29. Sp. Vlachy 235 . -
30. Smižany 714 . -
31. Švedlár 122 . -
32. Teplička 865 .-
33. V. Folkmar 43 .-

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1300389