Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.20, 18.12.2017

Úradná správa SOFZ č. 20

Sekretariát SOFZ

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej časti projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

Uvedená výzva spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2018 je zverejnená na webovej stránke SFZ: http://www.futbalsfz.sk/2290

Halový futbalový turnaj O pohár predsedu SOFZ - 17. ročník sa uskutoční dňa 25.2.2018 (nedeľa) v priestoroch športovej haly v Spišskej Novej Vsi. Prihlášky môžu FK SOFZ (dospelí pôsobiaci v súťažiach SOFZ) zasielať na sekretariát SOFZ v termíne do 12.1.2018 prostredníctvom podania v ISSF systéme na komisiu ŠTK SOFZ. Propozície turnaja, organizačné a hospodárske náležitosti budú zverejnené v nasledujúcich Ú.S..

KR SOFZ

KR oznamuje termín zimného seminára R a DZ SOFZ, ktorý sa uskutoční dňa 11.3.2018. Bližšie informácie budú zaslané na emailové adresy.  

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1266346