Úradné správy

Úradná správa SOFZ č.18, 21.11.2017

Úradná správa SOFZ č.18

Sekretariát SOFZ

Volebná Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 24.11.2017 (piatok) o 16.30 hod. v priestoroch Gymnázia Školská 7, Spišská Nová Ves (pri podjazde).

Kandidáti na volené funkcie do orgánov SOFZ na Volebnej Konferencii SOFZ dňa 24.11.2017 v zmysle Stanov SOFZ po termíne podania dňa 19.11.2017: 

Predseda SOFZ: Jaroslav Švarc - návrh podal VV SOFZ dňa 7.11.2017
Predseda Odvolacej komisie SOFZ: Ing. Peter Bednár - návrh podal VV SOFZ dňa 7.11.2017
Predseda Revíznej komisie SOFZ: Ing. Peter Štofko - návrh podal VV SOFZ dňa 7.11.2017
Predseda Disciplinárnej komisie SOFZ: JUDr. Branislav Kročian - návrh podal VV SOFZ dňa 7.11.2017
Člen VV SOFZ za okres SNV: Volebná Konferencia SOFZ schvaľuje 2 kandidátov: Patrik Brezovaj, Bc. Peter Jendrál, náhradník Mgr. Rastislav Neuwirth - návrh podal VV SOFZ dňa 7.11.2017
Člen VV SOFZ za okres GL: Volebná Konferencia SOFZ schvaľuje 2 kandidátov: PhDr. Kamil Slebodník, Tibor Theis - návrh podal VV SOFZ dňa 7.11.2017
Člen Riadnej Konferencie SOFZ za okres SNV: Volebná Konferencia SOFZ schvaľuje 6 kandidátov: Peter Ilčin, Ing. Marián Šefčík, Milan Jochman, Radoslav Bobko, Ján Rumančík - návrh podal VV SOFZ dňa 7.11.2017, Miroslav Mlynár - návrh podal klub ŠK Breznovica Letanovce
Člen Riadnej Konferencie SOFZ za okres GL: Volebná Konferencia SOFZ schvaľuje 3 kandidátov: Jaroslav Smižík - návrh podal klub TJ Baník Mníšku n/H., Mgr. Juraj Kotrady - návrh podal klub FK Prakovce, Ing. Lukáš Ivančo - návrh podal klub ŠK Lesy Švedlár
Člen Riadnej Konferencie VsFZ za SOFZ: Volebná Konferencia SOFZ schvaľuje 3 kandidátov (2x okres SNV, 1x okres GL): Bc. Peter Jendrál - zastupujúci predsedu SOFZ, Radoslav Bobko, Ľuboš Marcinko - návrh podal VV SOFZ dňa 7.11.2017, Mgr. Juraj Kotrady - návrh podal klub FK Prakovce
Člen Riadnej Konferencie SFZ za SOFZ: Jaroslav Švarc, náhradník - Patrik Brezovaj - podlieha schváleniu členmi Volebnej Konferencie SOFZ

Finančné prostriedky na mládežnícke družstvo, ktoré boli poukázané FK SOFZ Slovenským futbalovým zväzom, je potrebné prostredníctvom e-shopu SFZ vyčerpať najneskôr do 31.12.2017. Informácie a podrobné návody ohľadom fungovania e-shopu SFZ boli zaslané ISSF manažérom FK prostredníctvom helpdesku dňa 1.8.2017, 27.9.2017 a 14.10.2017.

Aktuálny stav čerpania finančných prostriedkov z eshopu SFZ: http://podporamladeze.futbalsfz.sk

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej časti projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

Uvedená výzva spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2018 je zverejnená na webovej stránke SFZ: http://www.futbalsfz.sk/2290

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1266330