Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 5

Úradná správa ŠTK č.5

1. ŠTK kontumuje stretnutie 2.kola I. triedy žiakov Jamník - Nálepkovo 3:0 kontumačne. Dôvod: neúčasť hostí na stretnutí.


2. ŠTK kontumuje stretnutie 3. kola I. triedy dorast Jaklovce - Bystrany 3:0 kontumačne. Dôvod: neúčasť hostí na stretnutí.


3. ŠTK na základe šetrenia ponecháva výsledok 1. kola II. triedy žiakov Slovinky - Margecany dosiahnutý na hracej ploche t.j. 0:5 v platnosti.


4. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 5.kola I. triedy dospelých Poráč - Odorín z 16.00 hod. na 10.30 hod..


5. ŠTK predvoláva na svoje najbližšie zasadnutie dňa 26.8. 2008 o 16.30 hod. rozhodcu P. Zmija.

DK - Úradná správa č. 5 /19.08.2008/
 


DK ukladá mužstvu FK Bystrany finančnú pokutu vo výške 1000.- Sk, za prvé nenastúpenie mužstva dorastu v majstrovskom stretnutí 3. kola I. trieda dorast Jaklovce - Bystrany

DK ukladá trest hráčovi FK Spartak Bystrany Horváth Miloš (83 10 23) ZČN na 2 stretnutia od 18.8. 2008 podľa DP1 5a

DK ukladá finančnú pokutu FK Nálepkovo 1000.- Sk za nenastúpenie na majstrovské stretnutie žiakov 2.kolo I. trieda žiaci Jamník - Nálepkovo podľa RS

DK ukladá na návrh ŠTK finančnú pokutu FK Bystrany 600.- Sk za nerešpektovanie smerníc a nariadení ( neúčasť na zasadnutí)

DK ukladá trest zákazu výkonu funkcie trénerovi FK Mníšek n./H do konca jesennej časti ročníka 2008/2009 Štromf Ladislav 420627, zároveň ukladá finančnú pokutu 600.- Sk FK Mníšek n./H za nerešpektovanie smerníc a nariadení.

DK ukladá trest hráčovi FK Rudňany Fassinger Matej (94 01 31) ZČN na 1 stretnutie od 18.8. 2008 podľa DP1


Poplatky:
100.- Sk - Spartak Bystrany, FK Bystrany
50.- Sk - FK Rudňany

KR SOFZ

Zmany R a DZ na 23. a 24.8.2008
I. trieda dospelí 3. kolo 24.8.2008 o 16.00 hod.


Odorín - Sp. Hrušov Tornay DZ
Kluknava - Bystrany Švarc DZ
Jamník - Gelnica Pavlovský ako R


I. trieda dorast 5. kolo 23.8.2008 o 13.30 hod.


Jamník - Kluknava Minďáš za Jendrála
Letanovce - Domaňovce Ďurčan za Havrillu
Teplička -Markušovce 24.8. o 13.45 Kunzo V.

I. trieda žiaci 3. kolo 23.8.2008 o 11.30 hod.


Harichovce - SNV C Šoltés za Jendrála

II. trieda žiaci 3.kolo 23.8.2008 o 11.30 hod.


Letanovce - Margecany Ďurčan za Havrillu

Iliašovce - Mníšek n.H.  Kunzo V. za Macalu

KR dôrazne upozorňuje R na dôsledné sledovanie ÚS a obsadenie.
KR - pri povinnej konfrontácii vo všetkých kategóriach pri námietke kapitána voči štaru hráča je tento povinný predložiť iný hodnoverný doklad ( u žiakov kartičku poistenca alebo fotokópiu ). Ak preukaz alebo kartičku poistenca nemá a kapitán trvá na námietke, R zapíše námietku do zápisu o stretnutí, hráča pripustí ku hre a na najbližšie zasadnutie komisie ŠTK sa dostavia kapitáni, VM a hráč voči ktorému bola námietka vznesená.
Hráči hrajú na platné RP!

Obsadenie R a DZ na 29. 30. a 31.8.2008
I. trieda dospelí 4. kolo 31.8.2008 o 16.00 hod.


Sp. Hrušov - Olcnava Šofranko Šoltés Ďurčan Kapusta
Gelnica - Mníšek o 10.30 Zmij P. Zmij O. Labaš M. Tkáčik
Markušovce - Kluknava o 10.30 Jendrál Regec Labaš D. Grečko
Bystrany - Jamník Macala Staško Rusnák Podoben
Hnilčík - Iliašovce Pecha Fifík Jasečko Brezovaj
Letanovce - Poráč Petruška Antalová Havrilla Schlesinger
Odorín - Chrasť 29.8.2008 o 16.00 VsFZ Šoltés Jasečko VsFZ

II. trieda dospelí 4. kolo 29.8.2008 o 17.30 hod.


Sp. Bystrany - Matejovce Petruška Rusnák Macala Tkáčik
Sp. Tomášovce - Richnava Staško Pecha Minďáš Fógel
Slovinky - SNV - Domaňovce VsFZ VsFZ VsFZ VsFZ

II. trieda dospelí 5. kolo 31.8.2008 o 16.00 hod.

Richnava - Slovinky Zmij O. Zmij P. Labaš M. Tkáčik
Sp. Tomášovce - Matejovce Regec Jendrál Labaš D. Slamený
Švedlár - Bystrany VsFZ Dufek Kapusta Grečko

I. trieda dorast 6. kolo 30.8.2008 o 13.30 hod.

Hrabušice - Bystrany Minďáš
Markušovce - Odorín Šoltés
Sp. Hrušov - Teplička Fifík
Harichovce - Jaklovce,o 11.00 hod., Minďáš
Domaňovce - Margecany, o 16.00 hod. Pecha
Nálepkovo - Letanovce Rusnák D.
Kluknava - Slovinky Petruška
Mníšek n/Hn-Jamník Zmij O.

I. trieda žiaci 4. kolo 30.8.2008 o 11.30 hod.

Jaklovce- SNV C, o 13.30 hod. Labaš M.
Teplička - Harichovce Pecha
Jamník - Prakovce Fiffík
Helcmanovce - Sp.Vlachy, 1.9.2008 o 13.30 hod. Zmij P.
Rudňany - Nálepkovo , o 10.30hod. Rusnák D.
V. Folkmár - Chrasť n/H, o 13.30 hod. Zmij P.

II. trieda žiaci 4.kolo 30.8.2008 o 11.30 hod.


Markušovce-Hrabušice Šoltés
Margecany - Iliašovce Zmij P.
Olcnava - Letanovce Petruška
Slovinky - Poráč Labaš M.

KR dôrazne upozorňuje R na dôsledné sledovanie obsadenia na jednotlivé stretnutia. V prípade nejasností volať predsedu KR, p. Švarca

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1527303