Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 43, 26.6.2017

Úradná správa SOFZ č. 43

Sekretariát SOFZ 

Klub nemôže poberať dotácie zo Zákona o športe ak nemá zaplatený členský príspevok.
Faktúry vygenerovať prostredníctvom ISSF systému(kolónka členské poplatky - členské za klub) najneskôr do konania Konferencie SFZ dňa 29.6.2017 (štvrtok). 
Kluby SOFZ, ktoré nemajú zaplatené členské príspevky:

FK Obecné lesy Baník Smolník
MFK Gelnica
OTJ Jamník
OŠK Hnilčík
Slovan FO Markušovce
TJ Baník Hnilčík
TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom
TJ Družstevník Odorín
TJ Lokomotíva Margecany
TJ Spartak Bystrany
TJ SŠM Bystrany
Telovýchovná jednota Futbalový klub - KOJŠOV

HK SOFZ 

Štartovné klubov SOFZ pre súťažný ročník 2017/2018
Forma úhrady štartovného pre súťažný ročník 2017/2018: prevodným príkazom z banky, číslo účtu - IBAN: SK7809000000000101381738
Pri platbách uvádzať variabilný symbol( variabilný symbol je poradové číslo FK uvedené v zozname).
Termín úhrady: do 30.6.2017
Štartovné v zmysle Rozpisu futbalových súťaží čl. 6, písm. c na súťažný ročník 2017/2018 :
6.liga .................................. 100.- Euro
7.liga .................................. 70.- Euro
Mládež samostatne, ak nieje v súťažiach SOFZ družstvo dospelých / U19, U15 / ..... 13.- Eura

                FK SOFZ

 1. Bystrany Sp. 100 
 2. SŠM Bystrany 100 
 3. Chrasť n/H 70 
 4. Gelnica 100 
 5. Harichovce - 37 - neuhrádzať  
 6. Helcmanovce 100 
 7. Hnilčík 70 
 8. Hrabušice 13 
 9. Iliašovce 70 
 10. Jaklovce 35 
 11. Jamník 50 
 12. Kluknava - 22 - neuhrádzať  
 13. Letanovce 100 
 14. Margecany 100 
 15. Mária Huta - 22 - neuhrádzať  
 16. Markušovce 70 
 17. Mníšek n/Hn 100 
 18. Nálepkovo - 2 - neuhrádzať  
 19. Odorín 65 
 20. Olcnava - 2 - neuhrádzať  
 21. SNV B 100 
 22. Prakovce 13 
 23. Rudňany B 70 
 24. Slovinky 70 
 25. Smižany 100 
 26. Smolník 100 
 27. Spišské Vlachy 13 
 28. Spišský Hrušov 13 
 29. Spišské Tomášovce 70 
 30. Švedlár 13 
 31. Teplička 100 
 32. V. Folkmar 13 
 33. TJ FK Kojšov 70 

Na základe rozhodnutia DK SOFZ / disciplinárne tresty - nenastúpenie družstiev k stretnutiu, resp. pokles hráčov ... / zohľadnila HK SOFZ v celkovej úhrade na štartovnom v zmysle uznesenia DK SOFZ v príslušnej ÚS.

ŠTK SOFZ

1. Aktív ŠTK SOFZ sa uskutoční dňa 07.07.2017 o 16:30 hod. v priestoroch Gymnázia- Školská 7(pri podjazde). Programom aktívu je vyhodnotenie uplynulého a vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2017/2018.

2. ŠTK upozorňuje FK SOFZ , že prihlášku do súťaží riadených SOFZ je potrebne podať cez ISSF systém - pre každé družstvo samostatne (VI. L, VII. L, U19A, U19B, U15A, U15B) . Podanie je potrebné zaslať najneskôr - do 30.06.2017. V prípade nezaslania prihlášky v stanovenom termíne nebude príslušné družstvo zaradené do súťaže SOFZ. Neoddeliteľnou podmienkou zaradenia družstva toho ktorého FK do súťaží SOFZ je uhradenie všetkých poplatkov udelených v priebehu súťažného ročníka 2016/2017, ktoré boli predmetom vystavených zberných faktúr. V prípade neuhradenia zberných faktúr a štartovného pre súťažný ročník 2017/2018 nebude družstvo zaradené do súťaží nového súťažného ročníka.

3. Termínová listina SOFZ pre súťažný ročník 2017/2018:

VI. L - jesenná časť - 06.08.2017a ďalej víkendy, hrací deň - nedeľa
jarná časť - 14. kolo - 05.11.2017,15. kolo - 01.04.2018
VII.L - podľa počtu prihlásených družstiev -jesenná časť - 06.08.2017, hrací deň - nedeľa).
jarná časť - 08.04.2018
Ml. kategórie - so 14 účastníkmi - jesenná časť - 19.08.2017( hrací deň - sobota).
jarná časť - 14. kolo - 04.11.2017,15. kolo - 31.03.2018
s 12 účastníkmi - jesenná časť - 26.08.2017(hrací deň - sobota).
jarná časť - 08.04.2018

4. ŠTK vyzýva predsedov odborných komisií SOFZ a FK na návrhy a pripomienky ku tvorbe pripravovaného Rozpisu súťaže pre súťažný ročník 2017/2018.

5 .Postupujúce družstvo zo súťaže riadenej SOFZ do súťaže riadenej VsFZ:

- VI. liga - FK Olcnava do V. ligy PT

6 . Postupujúce družstvo v súťažiach SOFZ:

- VII. liga - FK Obecné lesy Baník Smolník do VI. ligy.

7. Zostupujúce družstva v súťažiach SOFZ:

- VI. liga - Slovan FO Markušovce a OFK Jaklovce do VII. ligy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1300378