Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 38, 23.5.2017

Úradná správa SOFZ č. 38

Sekretariát SOFZ

Riadna Konferencia SOFZ sa uskutoční dňa 24.6.2017(sobota) v priestoroch areálu víťaza VI. Ligy dospelých SOFZ. Pozvánka a program budú doručené členom Riadnej Konferencie SOFZ poštou.

ŠTK SOFZ 

1. ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:

- U19 - B - 21. kolo:Kluknava - Margecany dňa 18.06.2017 o 14:00 hod. podľa RS str. 13 bod 16/b.(bez poplatku).
- U15 - A - 24. kolo: Letanovce - Rudňany dňa 03.06.2017 o 10:30 hod.Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).
- U15 - A - 26. kolo: Letanovce - Slovinky dňa 17.06.2017 o 10:30 hod. podľa RS str. 13 bod 16/b.(bez poplatku).
- U15 - A - 26. kolo: SNV"B" - Sp. Vlachy dňa 18.06.2017 o 10:30 hod. podľa RS str. 13 bod 16/b.(bez poplatku).

- U15 - B - 16. kolo: Margecany - Nálepkovo dňa 02.06.2017 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku). 

2. ŠTK oznamuje, že dňa 25.05.2017 na štadióne FK Sp. Nová Ves (umelá tráva) sa uskutoční modelovaný zápas a tréning žiačok v rámci programu podpory talentovaných hráčov, hráčok SFZ U12-U15. Zraz nominovaných žiačok je o 16:00 hod. Zúčastnené hráčky si so sebou prinesú športovú obuv vhodnú na umelú trávu. Hráčky štartujú na náklady FK.

Nominované hráčky DFK Sp.Nová Ves:
Júlia Hricová
Natália Kočišová
Karin Krempaská
Kármen Krempaská
Borbora Nováková
Denisa Spielmannová
Viktória Kollárová
Emka Jašková
Timea Dunčková
Dorota Kravcová
Nina Reľovská

Pozvánka - program podpory talentovaných hráčov, hráčok SFZ U12-U15.

Olcnava - Lucia Čechová , Renáta Kočišová , Sofia Majorová
Slovinky - Emília Fedoreková , Miriama Kaščáková , Dianka Vargová
Gelnica - Laura Mária Mihaliková , Nikola Valečková , Daniela Valečková , Radka Zalešaková
Odorín - Simona Janečková , Olívia Novotná
Švedlár - Jaroslava Majkuthová
Teplička - Dominika Habasová , Viktória Onuferová
Jamník - Lucia Rumančiková
Chrasť nad Hornádom - Bibiana Smotrilová
Harichovce - Nikola Giľaková
Prakovce - Sára Gregová
Veľký Folkmar - Slávka Jakubišinová , Soňa Kočiková , Paulína Puškárov
Maria Huta Gelnica - Klaudia Mackovjaková , Erika Matejovová , Patrícia Vojčiková
Sp. Podhradie - Timea Osipčáková

3. ŠTK upozorňuje FK U15-A a U15-B,že v súť. ročníku 2016/2017 sa odohrá 10.06.2017 na futbalovom štadióne FK Sp. Nová Ves futbalový turnaj o pohár E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva z každej skupiny umiestnene v U15-A po 23.kole a U15-B po 15.kole.Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.

4. ŠTK upozorňuje FK na zasielanie oskenovaných RP v prípade štartu hráča na OP. V prípade nezaslania RP do 48 hodín po stretnutí budú voči príslušnému FK vyvodené hracie dôsledky v zmysle SP.

5. ŠTK upozorňuje FK VI. L, že stretnutie Výberu SOFZ proti Víťazovi VI. ligy sa uskutoční dňa 24.06.2016 o 16:00 hod. na ihrisku víťaza VI .ligy. Trénerom Výberu SOFZ je p. Milan Jochman. Zraz nominovaných hráčov je o 14:30 hod. na ihrisku víťaza VI. ligy dospelých. Účasť nominovaných hráčov na predmetné stretnutie je na náklady FK.

6. ŠTK upozorňuje FK U15 - A a U15 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 24.06.2016 o 11:30 hod. na ihrisku víťaza VI.ligy.

7. ŠTK upozorňuje FK U19 - A a U19 - B., že kvalifikačné stretnutie o postup do regionálnej súťaže sa uskutoční dňa 24.06.2016 o 13:30 hod. na ihrisku víťaza VI.ligy

8. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 20.05. - 21.05.2017

DK SOFZ

U. č. 25-185-2016/2017: Patrik Šandor (135 2007, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 22.05.2017 // 10.- €

U. č. 25-186-2016/2017: Ivan Lipovský (120 0169, TJ SŠM Bystrany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 22.05.2017 // 10.- €

U. č. 25-187-2016/2017: Tomáš Polkabla (118 4196, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 22.05.2017 // 10.- €

U. č. 25-188-2016/2017: Marek Smrek (128 8134, OŠK Slovinky; VII. L) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP - (použitie urážlivého a vulgárneho výroku voči R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 48 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 22.05.2017 do 11.06.2017 // 10.- €

U. č. 25-189-2016/2017: Patrik Šimčík (133 6183, FK Olcnava; U19A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 3 DP od 21.05.2017 // 5.- €

U. č. 25-190-2016/2017: Martin Šuba (129 0920, TJ Nový život Kluknava; U19B) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (udretie súpera do tváre v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 20.05.2017 do 17.06.2017 // 5.- €

U. č. 25-191-2016/2017: Daniel Ciesar (131 9801, TJ Slovan Nálepkovo; U19B) - vylúčený za HNS voči delegovanej osobe na HP - (použitie urážlivého a vulgárneho výroku voči R) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne podľa čl. 48 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 20.05.2017 do 17.06.2017 // 5.- €

U. č. 25-192-2016/2017: Pavol Goduľa (120 0035, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 22.05.2017 // 10.- €

U. č. 25-193-2016/2017: Marek Hudák (119 3613, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 22.05.2017 // 10.- €

U. č. 25-194-2016/2017: Maroš Forgáč (120 9886, TJ Sokol Chrasť nad Hornádom; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 22.05.2017 // 10.- €

U. č. 25-195-2016/2017: Dávid Bodnár (122 0728, MFK Gelnica; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 22.05.2017 // 10.- €

U. č. 25-196-2016/2017: Dušan Tomaško (120 5058, MFK Gelnica; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 22.05.2017 // 10.- €

U. č. 25-197-2016/2017: Štefan Žiga (119 5124, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - za 9 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. b) DP od 22.05.2017 // 10.- €

U. č. 25-198-2016/2017: Filip Hančikovský (134 9797, AŠK Maria Huta Gelnica; U19B) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 22.05.2017 // 5.- €

U. č. 25-199-2016/2017: Erik Marhevka (126 5160, FK 56 Iliašovce; VII. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 23.08.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 25-200-2016/2017: Roman Medvec (105 5286, FK Obecné lesy Smolník; VII. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 23.08.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 25-201-2016/2017: Pavol Toporcer (113 6728, ŠK Breznovica Letanovce; VI. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 stretnutie na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 23.08.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- € - DK dôrazne upozorňuje predmetný FK, aby do budúcna žiadosti podobného druhu adresoval komisii príslušnej na rozhodnutie, v žiadnom prípade nie ŠTK !

U. č. 25-202-2016/2017: DK na základe U. č. 24-182-2016/2017 po vzhliadnutí kompletného videozáznamu z predmetného stretnutia (natáčaného aj po stretnutí) a posúdení zaslaných stanovísk, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne v senáte rozhodla takto: Podľa čl. 71 ods. 5 písm. b) DP vzala na vedomie podnet klubu FK 56 Iliašovce bez prijatia ďalších opatrení, pretože obsah podnetu a ďalšie známe okolnosti prípadu neodôvodňujú začatie disciplinárneho konania // 10.- € pre FK 56 Iliašovce

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 27.- 28.5.2017

VI. liga, 23. kolo (28.5.2017) o 17,00 hod.
Letanovce - Sp. Nová Ves „B" o 10,30 Pekár, Bdžoch, Hron, Podoben
SŠM Bystrany - Jaklovce o 10,30 Jasečko, Sucheňák, Petruška J., Pavlík
Mníšek n/H - Spartak Bystrany Martinko, Suržin, Faltín, Tornay
Markušovce - Teplička Marcin, Regec, Klokočka, Kročian
Gelnica - Odorín Kotrády, Kačír, Pacák
Chrasť n/H - Olcnava Novotný, Pecha, Hron, Podoben
Margecany - Jamník Legát, Petruška J., Šándor, F. Kunzo

VII. liga, 18. kolo (28.5.2017) o 17,00 hod. 

Smolník - Slovinky o 10,30 Bednár, Žiga Marek, Žiga T., Tkáčik
V. Folkmar „B" - Rudňany „B" Cehuľa, Kožárová, Hrúz
Hnilčík - Iliašovce Furman, Pekár, Rusin, Pavlík

U19-A, 19. kolo (27.5.2017) o 17,00 hod.

Rudňany - Sp. Hrušov o 10,30 Greš
Olcnava - Odorín o 10,30 Pavlovský st.
Letanovce - Chrasť n/H o 15,00 Faltín, Kováč
Spartak Bystrany - Hrabušice Kačír, Hrúz
Jamník - Teplička Pacák, Bdžoch

U19-B, 18. kolo (27.5.2017) o 17,00 hod. 

Maria Huta - Kluknava o 10,30 Kotrády
Margecany - Gelnica Pecha, Šándor
Nálepkovo - Helcmanovce Sucheňák, Hron

U15-A, 23. kolo (27.2017) o 14,45 hod. 

Sp. Vlachy - Letanovce o 10,30 Hrúz, Kačír
Hrabušice - Sp. Nová Ves „B" Baldovský, Lengvarský
Markušovce - Teplička Kunzo L.
Sp. Hrušov - Harichovce Bdžoch, Pacák
Rudňany - Olcnava 28.5. o 10,30 Cehuľa
Slovinky - Odorín 28.5. Kačír, Pacák

U15-B, 15. kolo (27.5.2017) o 14,45 hod.
Gelnica - Margecany o 10,30 Žiga Marek, Žiga Tomáš
V. Folkmar - Mníšek n/H o 14,00 Kotrády
Nálepkovo - Prakovce Hron, Sucheňák
Kluknava - Švedlár Žiga T., Žiga Marek
Maria Huta - Helcmanovce 28.5. o 10,30 Šándor

Zmeny v obsadení R a DZ

Dospelí
Letanovce - Sp. Nová Ves "B" o 10,30 Regec za Bdžocha
Mníšek n/H - Spartak Bystrany Novotný za Faltina
Chrasť n/H - Olcnava Slebodník za Novotného
Hnilčík - Iliašovce Hrúz za Pekára
V. Folkmar "B" - Rudňany "B" Žiga Maroš za Hrúza
Margecany -Jamník Kováč za Šándora
Dorast
Rudňany - Sp. Hrušov o 10,30 Greš, Suržin 
Olcnava - Odorín o 10,30 Baldovský, Lengvarský
Letanovce - Chrasť n/H o 15,00 Klokočka, Lengvarský
Jamník - Teplička Pacák, Kováč
Margecany - Gelnica Žiga Maroš za Šándora
Žiaci
Hrabušice - Sp. Nová Ves "B" Baldovský
Markušovce - Teplička Suržin 
Sp. Hrušov - Harichovce Pacák, Kováč
Maria Huta - Helcmanovce 28.5. o 10,30 Pecha, Žiga Maroš 

Ospravedlnenia
27.5. - Kožárová, Čuj, Šofranko, Petruška J., Klein, Beer, Bdžoch, Faltin, Šándor
28.5. - Rusnák, Čuj, Šofranko, Klein, Pekár po 12:00, Šándor, Bdžoch, Faltin, Beer 
(KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR žiada FK Teplička o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Teplička - Gelnica v termíne do 30.5.2017

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1266355