Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 35, 2.5.2017

Úradná správa SOFZ č. 35

ŠTK SOFZ č. 35

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U19 - A - 16. kolo: Sp. Hrušov - SŠM Bystrany dňa 08.05.2017 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Sp. Hrušov - poplatok 5€).
- U19 - A - 19.kolo: Letanovce - Chrasť n/H dňa 27.05.2017 o 15:00 hod. podľa RS str. 13 bod 16/b.(bez poplatku).
- U15 - A - 20. kolo: Hrabušice - Sp. Hrušov dňa 07.05.2017 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov(Sp. Hrušov - poplatok 5€).
- U15 - A - 20. kolo: Olcnava - Jamník dňa 04.05.2017 o 16:30 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov. ( Olcnava - poplatok 5€).

2. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráča Daniel Smrek RP 1286888 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 14. kola - U19 - B : Margecany - Kluknava.

3. ŠTK na základe podania cez ISSF systém, výpovede R a zástupcu TJ Lokomotíva Margecany ponecháva svoje rozhodnutie uverejnené v ÚS ŠTK č .34 bod.3. v platnosti.

4. ŠTK berie na vedomie rozhodnutie DK - kontumáciu stretnutia 15. kola - U19 - A : Letanovce - Sp. Bystrany z 0:0 na 0:3.Dôvod: inzultácia R hráčom D na HP.ŠTK po skončení súť. roč. 2016/2017 odráta družstvu Letanovce 9 súťažných bodov.

5. ŠTK upozorňuje FK U15-A a U15-B,že v súť. ročníku 2016/2017 sa odohrá 10.06.2017 na futbalovom štadióne FK Sp. Nová Ves futbalový turnaj o pohár E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva z každej skupiny umiestnene v U15-A po 23.kole a U15-B po 15.kole.Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.

6.ŠTK oznamuje, že dňa 08.05.2017 na štadióne FK Sp. Nová Ves (umelá tráva) sa uskutoční modelovaný zápas a tréning žiačok v rámci programu podpory talentovaných hráčov, hráčok SFZ U12-U15..Zraz nominovaných žiačok je o 15:00 hod. Zúčastnené hráčky si so sebou prinesú športovú obuv vhodnú na umelú trávu. Hráčky štartujú na náklady FK.

Nominované hráčky DFK Sp.Nová Ves:
Júlia Hricová
Natália Kočišová
Karin Krempaská
Kármen Krempaská
Borbora Nováková
Denisa Spielmannová
Viktória Kollárová
Emka Jašková
Timea Dunčková
Dorota Kravcová
Nina Reľovská

Pozvánka - program podpory talentovaných hráčov, hráčok SFZ U12-U15.

Olcnava - Lucia Čechová , Renáta Kočišová , Sofia Majorová
Slovinky - Emília Fedoreková , Miriama Kaščáková , Dianka Vargová
Gelnica - Laura Mária Mihaliková , Nikola Valečková , Daniela Valečková , Radka Zalešaková
Odorín - Simona Janečková , Olívia Novotná
Švedlár - Jaroslava Majkuthová
Teplička - Dominika Habasová , Viktória Onuferová
Jamník - Lucia Rumančiková
Chrasť nad Hornádom - Bibiana Smotrilová
Harichovce - Nikola Giľaková
Prakovce - Sára Gregová
Veľký Folkmar - Slávka Jakubišinová , Soňa Kočiková , Paulína Puškárov
Maria Huta Gelnica - Klaudia Mackovjaková , Erika Matejovová , Patrícia Vojčiková
Sp. Podhradie - Timea Osipčáková

ŠTK vyzýva hráčky aby svoju prípadnú neúčasť nahlásili na mailovú adresu ziacky@fksnv.sk alebo
na tel.č.: 0911 275 486 do 6.5.2017 .

7. ŠTK upozorňuje FK na zasielanie oskenovaných RP v prípade štartu hráča na OP. V prípade nezaslania RP do 48 hodín po stretnutí budú voči príslušnému FK vyvodené hracie dôsledky v zmysle SP.

8. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 28.04. - 01.05.2017.

DK SOFZ

U. č. 22-144-2016/2017: Dávid Pavlovský (128 9511, FK SNV "B"; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži VI. L dospelých podľa čl. 37 ods. 3 DP od 01.05.2017 // 10.- €

U. č. 22-145-2016/2017: Pavol Karpinský (128 5276, TJ Slovan Nálepkovo; U19B) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži U19B dospelých podľa čl. 37 ods. 3 DP od 30.04.2017 // 5.- €

U. č. 22-146-2016/2017: Lukáš Pecha (128 9590, ŠK Breznovica Letanovce; U19A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (udretie protihráča päsťou do oblasti hrudníka v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne stretnutia podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 02.05.2017 do 30.05.2017 // 5.- €

U. č. 22-147-2016/2017: Telesné napadnutie delegovanej osoby na HP: klub ŠK Breznovica Letanovce + mužstvo U19 + hráč Martin Pecha (128 5171) - inzultácia R na HP (násilné vrazenie do R a pokus o zhodenie R na zem) počas stretnutia 15. kola U19A medzi ŠK Breznovica Letanovce a TJ Spartak Bystrany - po vykonanom dokazovaní, najmä na základe zápisu o stretnutí a výpovedí hlavných aktérov stretnutia, previnilca, po objasnení všetkých okolností prípadu, vyhodnotením získaných dôkazov jednotlivo ako aj vo vzájomnom súhrne, pri rešpektovaní základných zásad ukladania DS v zmysle čl. 34 DP, s prihliadnutím na pomer a mieru závažnosti poľahčujúcich a priťažujúcich okolností v zmysle čl. 36 ods. 3 DP, DK SOFZ v senáte takto rozhodla a ukladá tieto DS:
a) klub ŠK Breznovica Letanovce - pokuta vo výške 150.- € podľa čl. 12 ods. 1, ods. 7 veta druhá (splatnosť pokuty sa riadi lehotou splatnosti zbernej faktúry) DP, čl. 49 ods. 1 písm. f), ods. 4 DP, čl. 36 ods. 1 písm. g), ods. 2 písm. a), ods. 3 DP a RS/A/7d
b) mužstvo ŠK Breznovica Letanovce U19 - kontumácia stretnutia z 0:0 na 0:3 v prospech TJ Spartak Bystrany podľa čl. 49 ods. 1 písm. e), ods. 5 DP s použitím čl. 31 ods. 1, ods. 3 DP a odobratie bodov v rozsahu 9 bodov podľa čl. 49 ods. 1 písm. e), ods. 5 DP s použitím čl. 32 ods. 1, ods. 2 DP - na vedomie ŠTK - podľa čl. 32 ods. 2 DP sa DS odobratia bodov vykoná odpočítaním bodov postihnutému družstvu z tabuľky družstiev po skončení súťažného ročníka
c) hráč Martin Pecha (128 5171) - pozastavenie výkonu športu na 7 mesiacov podľa čl. 49 ods. 1 písm. e), ods. 2 písm. e) DP, čl. 36 ods. 1 písm. g), ods. 3, ods. 4 DP od 30.04.2017 do 30.11.2017
// 150.- € (pokuta) + 5.- € (za prejednanie) za všetky výroky

U. č. 22-148-2016/2017: Marián Maxim (111 7776, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 9 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. b) DP od 01.05.2017 // 10.- €

U. č. 22-149-2016/2017: Vladislav Hoščuk (124 6335, TJ Lokomotíva Margecany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 01.05.2017 // 10.- €

U. č. 22-150-2016/2017: Ivan Lipovský (120 0169, TJ SŠM Bystrany; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 01.05.2017 // 10.- €

U. č. 22-151-2016/2017: Matej Rusnák (128 6702, FK Olcnava; U19A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 02.05.2017 // 5.- €

U. č. 22-152-2016/2017: František Bikár (132 1647, AŠK Maria Huta Gelnica; U19B) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 30.04.2017 do 01.05.2017 // 5.- € - hráč DS vykonal dňa 01.05.2017 !

U. č. 22-153-2016/2017: Slavomír Nemčík (128 7064, OFK Jaklovce; U19B) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 30.04.2017 // 5.- €

U. č. 22-154-2016/2017: Stanislav Kuchár (128 7051, TJ Lokomotíva Margecany; U19B) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 30.04.2017 // 5.- €

U. č. 22-155-2016/2017: Vladimír Merčák (123 7203, OŠK Slovinky; VII. L) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS, t.j. 1 týždeň na skúšobnú dobu v trvaní 3 mesiacov do 02.08.2017 podľa čl. 41 ods. 1, ods. 2 DP // 10.- €

U. č. 22-156-2016/2017: Jozef Petruška st. (R) - nedostavenie sa delegovanej osoby na stretnutie (nedostavenie sa na stretnutie 19. kola U15-A medzi OŠK Rudňany a TJ Štart Hrabušice bez riadneho ospravedlnenia) - DS: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 1 týždňa podľa čl. 62 DP od 02.05.2017 do 09.05.2017 - na vedomie obsadzovací úsek KR SOFZ // bez poplatku

U. č. 22-157-2016/2017: DK na základe pochybenia doručovania zo strany Slovenskej pošty ruší svoje rozhodnutie - U. č. 21-145-2016/2017 o uložení pokuty vo výške 50.- € pre FK Veľký Folkmar "B" - na vedomie HK SOFZ (pokuta aj poplatok, spolu vo výške 60.- €, sa vráti klubu formou preúčtovania pri COR) // bez poplatku

U. č. 22-158-2016/2017: DK berie na vedomie podanie TJ Lokomotíva Margecany a po doplnení dokazovania konštatuje, že nie je dôvod na zmenu alebo zrušenie rozhodnutí - U. č. 21-143/2016/2017 a U. č. 21-144/2016/2017, ktoré ponecháva v platnosti.

U. č. 22-159-2016/2017: Pavol Kandráč (124 5553, TJ Spartak Bystrany; VI. L) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži VI. L dospelých podľa čl. 37 ods. 3 DP od 04.05.2017 // 10.- € 

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 6.- 7.5.2017

VI. liga, 20. kolo (7.5.2017) o 16,30 hod.
Odorín - SŠM Bystrany o 10,30 hod. Cehuľa, Bdžoch, Faltin, Tkáčik
Teplička - Chrasť n/H o 10,30 Novotný, Kačír, Marcin, Pavlík
Spartak Bystrany - Jaklovce Pekár, Klein, Kožárová, Pavlík
Olcnava - Jamník Slebodník, Hron, Faltin
Sp. Nová Ves „B" - Margecany Furman, Sucheňák, Rusnák, Tkáčik
Mníšek n/H - Letanovce Legát, Klokočka, Regec, Podoben
Markušovce - Gelnica Martinko, Kačír, Pacák, Kročian

VII. liga, 15. kolo (7.5.2017) o 16,30 hod.
Hnilčík - Smolník o 10,30 Sucheňák, Pacák, Klein, Podoben
Iliašovce - Sp. Tomášovce Bednár, Cehuľa, Hrúz, F. Kunzo
Rudňany „B" - Slovinky Pavlovský ml., Kováč, Rusín

U19-A, 16. kolo (6.5.2017) o 16,30 hod.
Rudňany - Letanovce o 10,30 Pacák, Beer
Chrasť n/H - Teplička Bdžoch, Kožárová
Odorín - Jamník Klein, Hrúz
Spartak Bystrany - Olcnava Sucheňák, Kováč
Sp. Hrušov - SŠM Bystrany 8.5. Hron, Lengvarský

U19-B, 15. kolo (6.5.2017) o 16,30 hod.
Maria Huta - Margecany o 10,30 Kotrády
Jaklovce - Gelnica Žiga T., Šándor
Kluknava - Helcmanovce Žiga Marek, Žiga Maroš

U15-A, 20. kolo (6.5.2017) o 14,15 hod.
Olcnava - Jamník 4.5. o 16,30 Žiga Marek, Žiga T.
Sp. Nová Ves „B" - Letanovce Pacák, Beer
Markušovce - Slovinky Zvalený
Odorín - Sp. Vlachy 7.5. o 13,00 Bdžoch
Teplička - Rudňany 7.5. o 13,00 Kačír
Hrabušice - Sp. Hrušov 7.5. o 14,00 Martinko

U15-B, 12. kolo (6.5.2017) o 14,15 hod.
Margecany - Švedlár Žiga Marek, Žiga Maroš
Prakovce - Kluknava Šándor, Žiga T.
Nálepkovo - Gelnica Hron, Lengvarský
Maria Huta - V. Folkmar 7.5. o 10,30 Kotrády
Helcmanovce - Mníšek n/H 7.5. Klokočka, Regec


Ospravedlnenia
6.5. - Čuj, Kačír, Petruška J., Šofranko, Faltin, Rusnák soboty do 31.5.
7.5. - Čuj, Petruška J., Šofranko, Žiga Marek, Žiga T.
(KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)


KR z dôvodu pochybenia doručovania zo strany Slovenskej pošty a na základe podnetu FK Slovinky vzhliadla videozáznam zo stretnutia V. Folkmar „B" - Slovinky a považuje podnet za opodstatnený.

KR pozastavuje delegáciu R Pecha na 1 stretnutie v kategórii dospelých za nedostatky v stretnutí V. Folkmar "B" - Slovinky.

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1203235