Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 32, 11.4.2017

Úradná správa SOFZ č. 32

ŠTK SOFZ č. 32

1.ŠTK schvaľuje tieto výnimky z hracích dní a hracích časov:
- U19 - A - 13. kolo: Teplička - Rudňany dňa 13.04.2017 o 14: 00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Rudňany - poplatok 5€)
- U15 - A - 17. kolo: Rudňany - Slovinky dňa 13.04.2017 o 14:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(Slovinky - poplatok 5€).
- U15 - B - 10. kolo: Nálepkovo - Kluknava dňa 23.04.2017 o 13:45 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).
- U15 - B - 11. Kolo: Veľký Folkmar - Nálepkovo dňa 29.04.2017 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda.(bez poplatku).

2. ŠTK nariaďuje odohrať neodohrané stretnutie 12 kola U19 - A: Spartak Bystrany - Teplička dňa 01.05.2017 o 16:00 hod. Dôvod: vzájomná dohoda klubov.(bez poplatku).

3. ŠTK upozorňuje FK U15-A a U15-B,že v súť. ročníku 2016/2017 sa odohrá 10.06.2017 na futbalovom štadióne FK Sp. Nová Ves futbalový turnaj o pohár E. Kessela. Právo účasti na tomto turnaji majú prvé dve družstva z každej skupiny umiestnene v U15-A po 23.kole a U15-B po 15.kole.Družstva štartujú na náklady FK. Pre účastníkov turnaja je zabezpečená strava a ceny.

4. ŠTK na základe konfrontácie RP cez ISSF systém hráča Marián Mikluš RP 1223927 potvrdzuje oprávnenosť jeho štartu v stretnutí 16. kola - VI. ligy: Teplička - Jaklovce.

5. ŠTK upozorňuje FK na zasielanie oskenovaných RP v prípade štartu hráča na OP. V prípade nezaslania RP do 48 hodín po stretnutí budú voči príslušnému FK vyvodené hracie dôsledky v zmysle SP.

6. ŠTK schvaľuje výsledky stretnutí odohrané v dňoch 08. - 09.04.2017.

DK SOFZ

U. č. 19-124-2016/2017: Ivan Horváth (136 1017, OŠK Rudňany; U19A) - vylúčený za telesné napadnutie na HP - (udretie súpera do tváre v prerušenej hre) - DS: pozastavenie výkonu športu na 3 týždne podľa čl. 49 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b) DP od 10.04.2017 do 30.04.2017 // 5.- €

U. č. 19-125-2016/2017: Peter Repaský (128 8145, OTJ Jamník; U19A) - vylúčený za zakázanú hru - (podrazenie súpera nadmernou silou v súboji o loptu) - DS: pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia v súťaži U19-A podľa čl. 45 ods. 1, ods. 2 písm. a) DP od 09.04.2017 // 5.- €

U. č. 19-126-2016/2017: Adam Kočiš (135 2648, OKŠ Spišský Hrušov; U15-A) - vylúčený po 2. ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie v súťaži U15-A podľa čl. 37 ods. 3 DP od 09.04.2017 // 5.- €

U. č. 19-127-2016/2017: Roman Stoličný (115 2295, TJ Družstevník Odorín; VI. L) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 10.04.2017 // 10.- €

U. č. 19-128-2016/2017: Jakub Polkabla (128 8146, TJ Družstevník Odorín; U19A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 09.04.2017 // 5.- €

U. č. 19-129-2016/2017: Patrik Šimčík (133 6183, FK Olcnava; U19A) - za 5 napomínaní ŽK - DS: pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37 ods. 5 písm. a) DP od 09.04.2017 // 5.- €

U. č. 19-130-2016/2017: Tomáš Žiga (136 2752, TJ Štart Hrabušice; U19A) - žiadosť o odpustenie zvyšku DS: DK zamieta žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS podľa čl. 41 ods. 1 DP // 5.- €
Odôvodnenie: Žiadosť bola podaná predčasne, polovica výkonu DS uplynie dňa 16.04.2017 !

U. č. 19-131-2016/2017: R (Adam Hron) - administratívne pochybenie delegovanej osoby (nezadanie „podania k zápasu" do ISSF systému ohľadom udelenia ČK v stretnutí 12. kola U19A medzi OŠK Rudňany a TJ SŠM Bystrany) - DO: pozastavenie výkonu funkcie R v trvaní 2 týždňov podľa čl. 63 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) DP od 11.04.2017 do 25.04.2017 - na vedomie obsadzovací úsek KR SOFZ // bez poplatku

Poučenie o možnosti podať odvolanie a o poplatku za odvolanie a vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK a o rozhodnutiach, voči ktorým odvolanie nie je prípustné:
1/ Proti rozhodnutiam DK môžu podať dotknuté strany v súlade s ust. čl. 81, 82, 83 a 84 DP odvolanie disciplinárnej komisii, ktorá rozhodovala v prvom stupni (DK SOFZ), a to do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Oznámením rozhodnutia sa rozumie deň jeho zverejnenia na webovom portáli SOFZ - www.sofz.sk alebo jeho vyhlásenia previnilcovi, ak sa osobne zúčastnil na prerokovaní disciplinárneho previnenia.
2/ Odvolanie má odkladný účinok, okrem prípadov ustanovených DP alebo iným predpisom SFZ.
3/ Poplatok za odvolanie je pri súťažiach 6. a 7. ligy vo výške 50.- € a pri súťažiach U19 a U15 vo výške 30.- €; ak je odvolateľom subjekt, ktorý uhrádza poplatky prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, poplatok za odvolanie sa zaúčtuje do zbernej faktúry po skončení odvolacieho konania iba v prípade, ak odvolateľ nebude úspešný; polovičná výška týchto poplatkov je za vypracovanie odôvodnenia rozhodnutia DK (čl. 78 ods. 5 DP), pričom zaplatenie poplatku je podmienkou vypracovania takého odôvodnenia.
4/ Proti rozhodnutiu o určení ochranných opatrení je možné podať odvolanie podľa článkov 81 až 84 DP, ktoré nemá odkladný účinok.
5/ Proti rozhodnutiam DK podľa čl. 37 ods. 3 alebo ods. 5 DP odvolanie nie je prípustné (čl. 37 ods. 10 DP).
6/ Ak osoba vylúčená alebo vykázaná podľa článku 76 ods. 1 až 3 DP podá odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o disciplinárnom previnení, za ktoré bola vylúčená alebo vykázaná, odvolanie nemá odkladný účinok.

KR SOFZ

Obsadenie R a DZ na dni 15.- 16.4.2017

VI. liga, 17. kolo (16.4.2017) o 16,00 hod.
Letanovce - Spartak Bystrany Pekár, Kožárová, Kunzo F.
Chrasť n/H - Gelnica Čuj, Šandor, Kováč, Tornay
SŠM Bystrany - Markušovce Slebodník, Bobko D., Furman
Margecany - Mníšek n/H Cehuľa, Kačir
Jamník - Teplička Martinko, Rusin, Suržin
Jaklovce - Odorín Novotný, Pacák, Faltin, Podoben
Olcnava - Sp. Nová Ves „B" Legát, Regec, Klein, Pavlik

VII. liga, 12. kolo (16.4.2017) o 16,00 hod.
Hnilčík - Rudňany „B" Petruška J., Hrúz
V. Folkmar „B" - Slovinky Pecha, Žiga Maroš
Smolník - Sp. Tomášovce Sucheňák, Lengvarský

U19-A, 13. kolo (15.4.2017) o 15,30 hod.
Teplička - Rudňany 13.4. o 14,00 Pacák, Klein
Letanovce - Sp. Hrušov Faltin, Suržin, Kováč
Jamník - Spartak Bystrany Sucheňák, Klein
SŠM Bystrany - Hrabušice Kačir, Kožárová, Hrúz
Odorín - Chrasť n/H Pacák, Petruška J.
Spartak Bystrany - Teplička 1.5. o 16,00 Kačir, Kožárová, Lengvarský

U19-B, 12. kolo (15.4.2017) o 15,30 hod.
Maria Huta - Helcmanovce o 10,30 Žiga T., Žiga Marek, Žiga Maroš
Margecany - Jaklovce Žiga Marek, Žiga T., Žiga Maroš
Nálepkovo - Gelnica Čuj, Bdžoch, Lengvarský

U15-A, 17. kolo (15.4.2017) o 13,15 hod.
Rudňany - Slovinky 13.4. o 14,00 Faltin, Kováč
Sp. Vlachy - Markušovce o 10,30 Šandor, Pecha
Sp. Nová Ves „B" - Sp. Hrušov Petruška J., Pacák
Letanovce - Odorín Suržin, Faltin, Kováč
Olcnava - Harichovce Šofranko, Kačir, Hrúz
Jamník - Teplička 16.4. o 13,45 Suržin, Rusin

Zmeny v obsadení R a DZ

Dospelí
SŠM Bystrany - Markušovce Šuba, Kačir, Furman
Margecany - Mníšek n/H Cehuľa, Rusnák

Dorast
Letanovce - Sp. Hrušov Faltin, Suržin
Jamník - Spartak Bystrany Sucheňák, Kožárová, Kováč
Nálepkovo - Gelnica Čuj, Lengvarský
SŠM Bystrany - Hrabušice Kačir, Šofranko, Hrúz

Žiaci
Letanovce - Odorín Suržin, Faltin

Ospravedlnenia:

15.4. - Rusnák, Bednár po 12:00, Klein, Bdžoch
16.4. - Bdžoch, Šofranko, Kročian, Kunzo Lad. do prihlásenia, Slebodník
(KR žiada R a DZ o kontrolu ospravedlnení, prípadne nezrovnalosti nahlásiť tajomníkovi KR)

KR vyzýva R Lengvarský, Kováč na okamžitú úhradu členských poplatkov.

 

 

 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1203241