Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 26, 2.2.2017

Úradná správa SOFZ č. 26

Sekretariát SOFZ

Halový futbalový turnaj O pohár predsedu SOFZ - 16. ročník sa uskutoční dňa 4.3.2017 (sobota) v priestoroch športovej haly v Spišskej Novej Vsi. Prihlášky môžu FK SOFZ (dospelí pôsobiaci v súťažiach SOFZ) zasielať na sekretariát SOFZ v termíne do 10.2.2017 prostredníctvom podania v ISSF systéme na komisiu ŠTK SOFZ. Propozície turnaja, organizačné a hospodárske náležitosti budú zverejnené v nasledujúcich Ú.S.. 

Aktív futbalových klubov VsFZ pôsobiacich v podtatranskej skupine, t.j. kluby III., IV. a V. ligy z oblastných futbalových zväzov
Spišská Nová Ves a Poprad sa uskutoční dňa 09.februára 2017 (štvrtok) o 17,00 hod. v reštaurácii Preveza, ul. Za Hornádom 12, Spišská Nová Ves.

Trénersko-metodická komisia VsFZ organizuje 12. 2. 2017 v Humennom seminár trénerov, ktorí vlastnia licenciu GRASSROOTS C a UEFA B a ktorým skončila platnosť licencie v roku 2016 a neabsolvovali seminár trénerov organizovaný 17. 12. 2016.

Informácie nájdete na:

http://vsfz.futbalnet.sk/spravy/seminar-trenerov-vsfz-2/

Otvárame školenie trénerov licencia GRASSROOTS C 

http://vsfz.futbalnet.sk/sekcia/1001/

na facebook-u: Vzdelávanie trénerov VsFZ

https://www.facebook.com/Vzdel%C3%A1vanie-tr%C3%A9nerov-VsFZ-275794272763231/ 

HK SOFZ

Čerpanie finančných prostriedkov FK SOFZ - štartovné - COR (R a DZ SOFZ) jesenná časť súťažného ročníka 2016/17 - zostatok na účte :

1. Bystrany Sp. ............... 823 - 798 = + 25.-
2. Bystrany SŠM ............... 921 - 712 = + 209.-
3. Chrasť n/H ............... 871 - 826 = + 45.-
4. Gelnica ............... 885 - 799 = + 86.-
5. Harichovce ............... 47 - 134 = - 87.-
6. Helcmanovce ............... 232 - 218 = + 14.-
7. Hnilčík ............... 292 - 292 = 0 .-
8. Hrabušice ............... 250 - 265 = - 15.-
9. Iliašovce ............... 501 - 340 = + 161.-
10. Jaklovce ............... 849 - 752 = + 97.-
11. Jamník ................ 1 120 - 904 = + 216.-
12. Kluknava ............... 272 - 232 = + 40.-
13. Letanovce ................ 916 - 986 = - 70.-
14. Margecany ................ 959 - 750 = + 209.-
15. Mária Huta ................ 283 - 148 = + 135.-
16. Markušovce ................ 732 - 807 = - 75.-
17. Mníšek n/Hn ................ 843 -724 = + 119.-
18. Nálepkovo ............... 303 - 188 = + 115.-
19. Odorín ................ 850 - 866 = - 16.-
20. Olcnava ................ 979 - 899 = + 80.-
21. SNV B ................ 806 - 756 = + 50.-
22. Prakovce ................ 111 - 60 = + 51.-
23. Smolník ................ 352 - 368 = - 16.-
24. Rudňany B ................ 718 - 537 = + 181.-
25. Slovinky ................ 654 - 576 = + 78.-
26. Sp. Hrušov ................. 239 - 263 = - 24.-
27. Sp.Tomášovce ................. 320 - 468 = - 148.-
28. Teplička ................. 937 - 1 021 = - 84.-
29. V. Folkmar ................. 309 - 189 = + 120.-
30. V. Folkmar B .................. 463 - 365 = + 98.-
31. Švedlár .................. 115 - 88 = + 27.-
32. Sp. Vlachy .................. 138 - 134 = + 4.-

LEGENDA : Vklad COR - výdaj COR / jeseň / = zostatok na účte

KR SOFZ

KR oznamuje termín zimného seminára R a DZ SOFZ, ktorý sa uskutoční dňa 12.3.2017. Bližšie informácie budú zaslané na emailové adresy.

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1203240