Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 3, 9.7.2016

Úradná správa SOFZ č. 3

Sekretariát SOFZ

Telefonický kontakt - telovýchovná lekárka MUDr. Bendíková: 0919 368 432

Registračný a prestupový poriadok účinný od 15.6.2016 :

http://vsfz.futbalnet.sk/api/cm/files/download/v/s/f/VsFZ/16/26/16264f08-1976-4a6b-94e6-2ac5288fdd1c.pdf

Výška odstupného za hráča amatéra podľa čl.37 - menili sa vekové hranice a výška odstupného

ŠTK SOFZ 

VI. liga - dvojkolovo - 14 družstiev:
Jesenná časť :

1. kolo - 07.08.2016....ďalej nedele..
13. kolo - 30.10.2016
Jarná časť:
14. kolo - 06.11.2016
15. kolo - 02.04.2017 .....ďalej nedele..
26. kolo - 18.06.2017

VII. liga - trojkolovo - 7 družstiev:
Jesenná časť:

1. kolo - 07.08.2016 ....ďalej nedele...
11. kolo - 16.10.2016
Jarná časť:
12. kolo - 16.04.2017.....ďalej nedele..
21. kolo - 18.06.2017

U - 19 - A - dvojkolovo - 12 - družstiev:
Jesenná časť:

1. kolo - 20.08.2016.....ďalej soboty..
11. kolo - 29.10.2016
Jarná časť:
12. kolo - 08.04.2017....ďalej soboty..
22. kolo - 17.06.2017

U - 19 - B - trojkolovo - 8 družstiev:
Jesenná časť:

1. kolo - 20.08.2016, 2. kolo - 27.08.2016, 3. kolo - 01.09.2016, 4. kolo -03.09.2016, 5. kolo -10.09.2016, 6. kolo - 15.09.2016, 7.kolo -17.09.2016...ďalej soboty...
11. kolo - 15.10.2016
Jarná časť:
12. kolo - 15.04.2017.......ďalej soboty..
21. kolo - 17.06.2017

U - 15 - A - dvojkolovo - 14 družstiev:
Jesenná časť:

1. kolo - 20.08.2016, 2. kolo - 27.08.2016, 3. kolo - 01.09.2016, 4. kolo - 03.09.2016, 5. kolo - 10.09.2016, 6. kolo - 15.09.2016, 7.kolo - 17.09.2016...ďalej soboty..
13. kolo - 29.10.2016
Jarná časť:
14. kolo - 05.11.2016
15. kolo - 01.04.2017.....ďalej soboty..
26. kolo - 17.06.2017

U - 15 - B - dvojkolovo - 10 družstiev:
Jesenná časť:

1. kolo - 20.08.2016...ďalej soboty..
9. kolo - 15.10.2016
Jarná časť:
10. kolo - 22.04.2017...ďalej soboty..
18. kolo - 17.06.2017 

HK SOFZ

Ukončený futbalový ročník 2015/2016 (R a DZ SOFZ) a jeho vyúčtovanie, ktoré zohľadňuje počet stretnutí kategórie dospelých a kategórie mládeže ( U19, U15A, U15B ), t. j. vklad, výdaj a zostatok.

FK, vklad, výdaj, zostatok

1. Bystrany Sp. 807 718 + 89
2. Bystrany SŠM 729 738 - 9
3. Chrasť n/H 750 709 + 41
4. Harichovce 202 111 + 91
5. Gelnica 930 788 + 142
6. Helcmanovce 309 228 + 81
7. Hnilčík 460 400 + 60
8. Hrabušice 345 259 + 86
9. Iliašovce 339 400 - 61
10. Jaklovce 819 723 + 96
11. Jamník 815 885 - 70
12. Kluknava 908 867 + 41
13. Letanovce 606 472 + 134
14. Margecany 740 672 + 68
15. Maria Huta 300 237 + 63
16. Markušovce 950 830 + 120
17. Mníšek n/H 709 723 - 14
18. Nálepkovo 283 273 + 10
19. Odorín 1021 821 + 200
20. Olcnava 933 862 + 71
21. SNV B 612 566 + 46
22. Prakovce 111 107 + 4
23. Rudňany B 510 452 + 58
24. Slovinky 733 611 + 122
25. Sp. Hrušov 500 403 + 97
26. Sp. Tomášovce 458 332 + 120
27. Teplička 336 223 + 113
28. V. Folkmar 345 308 + 37
29. V. Folkmar B 589 612 - 23

KR SOFZ

Zmeny pravidiel futbalu platné od 01.06.2016

http://vsfz.futbalnet.sk/api/cm/files/download/v/s/f/VsFZ/d0/bc/d0bcd545-860d-442f-a0ac-8edcb3b817ab.pdf

Seminár R a DZ SOFZ pred novým súťažným ročníkom, zameraný na zmeny v Pravidlách Futbalu sa uskutoční dňa 22.7.2016 (piatok) so začiatkom o 17:30 v budove SOŠ - Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves. 

Po seminári rozhodcovia, ktorí neboli na riadnom termíne fyzických previerok - absolvujú aj fyzické previerky. 

Účasť na seminári je podmienkou pôsobenia v novom súťažnom ročníku 2016/2017. 

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1916993