Úradné správy

Úradná správa SOFZ č. 23, 16.2.2016

Úradná správa SOFZ č. 23

Sekretariát SOFZ

Usmernenie Ministerstva školstva k sponzoringu na obdobie, pokiaľ nebude plne funkčný informačný systém športu.

https://www.minedu.sk/zakon-o-sporte-otazky-odpovede-a-informacie/ 

Halový futbalový turnaj O pohár predsedu SOFZ - 15. ročník sa uskutoční dňa 28.2.2016 (nedeľa) v priestoroch športovej haly v Spišskej Novej Vsi.

Účastníci:

1. OTJ Jamník
2. ŠK Breznovica Letanovce
3. TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom
4. FK Slovan Veľký Folkmar "B"
5. TJ Nový Život Kluknava
6. TJ Spartak Bystrany
7. TJ Družstevník Odorín
8. TJ SŠM Bystrany
9. OKŠ Spišský Hrušov
10.OFK Jaklovce

Rozlosovanie turnaja:

A - skupina         B - skupina

1.Odorín             1.Kluknava
2.Sp.Bystrany      2.SŠM Bystrany
3.Jaklovce           3.Jamník
4.V.Folkmar "B"   4.Mníšek n/Hnilcom
5.Sp.Hrušov         5.Letanovce

7:30 - 7:50 - Sp.Bystrany - Sp.Hrušov
7:52 - 8:12 - SŠM Bystrany - Letanovce
8:14 - 8:34 - Jaklovce - V.Folkmar "B"
8:36 - 8:56 - Jamník - Mníšek n/Hnilcom
8:58 - 9:18 - Sp.Hrušov - Jaklovce
9:20 - 9:40 - Letanovce - Jamník
9:42 - 10:02 - Odorín - Sp.Bystrany
10:04 -10:24 - Kluknava - SŠM Bystrany
10:26 -10:46 - Jaklovce - Odorín
10:48 -11:08 - Jamník - Kluknava
11:10 -11:30 - V.Folkmar"B"- Sp.Hrušov
11:32 -11:52 - Mníšek n/Hnilcom - Letanovce
11:54 -12:14 - Odorín - V.Folkmar"B"
12:16 -12:36 - Kluknava - Mníšek n/Hnilcom
12:38 -12:58 - Sp.Bystrany - Jaklovce
13:00 -13:20 - SŠM Bystrany - Jamník
13:22 -13:42 - V.Folkmar"B" - Sp.Bystrany
13:44 -14:04 - Mníšek n/Hnilcom - SŠM Bystrany
14:06 -14:26 - Sp.Hrušov - Odorín
14:28 -14:48 - Letanovce - Kluknava
15:00 -15:20 - o 3. miesto - A2 - B2
15:30 -15:50 - o 1. miesto - A1 - B1
16:00 vyhodnotenie turnaja

15. ročník

Propozície turnaja O pohár predsedu SOFZ
1. Usporiadateľ: SOFZ .
2. Termín stretnutí: Stretnutia sa odohrajú v nedeľu 28.2.2016.
3. Miesto stretnutí: Stretnutia sa odohrajú v športovej hale v Spišskej Novej Vsi . V športovej hale sa hrá na postranné a bránkové čiary.
4. Účastníci: Priložené v prílohe - rozlosovanie turnaja.
5. Zraz účastníkov: Družstvá začínajúce svoje stretnutie boli pripravené 15 min. pred jeho začiatkom.
6. Vyžrebovanie: Priložené v prílohe.
7. Hrací čas: Hrá sa v dvoch skupinách - A,B systémom každý s každým 1 x 20 min. bez polčasovej prestávky. Po ukončení zápasov v skupinách družstvá umiestnené na 2.mieste odohrajú zápas o 3. - 4.miesto,družstvá umiestnené na 1.mieste zápas o 1. - 2. miesto.

8. Zoznam: Maximálny počet hráčov na zozname je 12, minimálny počet 6 hráčov pred prvým stretnutím. Pre každé stretnutie môže byť nový zoznam 12 hráčov , ktorí v stretnutí nastúpia .Zoznam musí obsahovať označenie družstva , mená a priezviska hráčov, rodné čísla.
9. Štart hráčov: Za každé družstvo v jednom stretnutí môže nastúpiť všetkých 12 hráčov uvedených na zozname družstva. Na ihrisku jedno družstvo tvoria 4 hráči v poli a 1 brankár a najviac 7 náhradníkov , ktorí v priebehu stretnutia môžu ľubovoľne viac krát striedať v prerušenej hre, alebo keď je lopta mimo hry. Min. počet hráčov 3 + 1 , ak je vylúčených viac hráčov, družstvo sa doplní na maximálni počet až po uplynutí všetkých trestov. Hráči štartujú na platné registračné preukazy FK. Hráči, ktorí nemajú schválené prestupy a hosťovania, musia predložiť písomný súhlas materského klubu na štart v tomto turnaji.
10. Lopty: Hrá sa s halovými loptami.
11. Pravidlá: Hrá sa podľa pravidiel a noriem malého futbalu.
12. Ceny: Ocenené budú prvé tri družstvá, najlepší hráč, brankár a strelec .
13. Rozhodcovia: Kvalifikovaní R VsFZ a SOFZ.
14. Štartovné: Každé zúčastnené družstvo 60-€. - uhradiť prevodným príkazom - doklad predložiť pri prezentácii v deň turnaja.
15. Občerstvenie: zabezpečené v počte 14 porcií na zúčastnené družstvo ( Hotel Preveza ).

ŠPORTOVO-TECHNICKÉ ZÁSADY
1.Termíny a čas stretnutí: Každé stretnutie sa musí začať presne v určenom čase. Družstvá s vyplneným zápisom a rozhodcovia musia byť pripravení na odohranie stretnutia 5 min. pred jeho začiatkom.
2. Zápisy o stretnutí: Z každého stretnutia aj v prípade nenastúpenia súpera na stretnutie sa vyhotovuje osobitný zápis o stretnutí na tlačivách, ktoré obdrží každé družstvo a je potrebné uviesť aj meno rozhodcu , strelcov gólov. V zápise o stretnutí musia byť uvedení všetci hráči , ktorí v stretnutí štartujú aj s číslami dresov a môžu to byť len hráči uvedení na zozname príslušného družstva.
3. Hodnotenie stretnutí: Výhra v stretnutí sa hodnotí 3 bodmi pre víťaza, remíza 1 bod, prehra 0 bodov.Za každé neodohrané víťazstvo sa priznáva výsledok 3:0 a 3 body víťazovi. Družstvu, ktoré zo súťaže predčasne vystúpilo alebo je zo súťaže vylúčené , sa všetky jeho dosiahnuté výsledky anulujú. V stretnutiach o umiestnenie ( kopy na bránu zo značky PK po každom stretnutí - pomocné body pri určovaní umiestnenia ).
O konečnom poradí družstiev rozhoduje:
1- body
2- počet bodov zo vzájomných zápasov
3- rozdiel skóre
4- podiel skóre
5- žreb
Rozhodca je povinný dbať na presné zaznamenávanie strelcov gólov, žltých a červených kariet v zápise o stretnutí už počas stretnutia.
Červená karta/ČK/- udeľuje sa za : hrubé nešportové správanie, za hanlivé a urážlivé výroky , za druhú ŽK, za zmarenie výhodnej gólovej príležitosti a hru brankára mimo bránkového územia v gólovej príležitosti.
Po udelení ČK nasleduje vylúčenie hráča z hry a vylúčený hráč nesmie byť na lavičke náhradníkov svojho družstva. Jeho družstvo hrá oslabené 4 min., Ž.K. -družstvo hrá oslabené 2 min..
2 ŽK - ČK.
Po dosiahnutí gólu hrá mužstvo ďalej oslabené.

ČK- rozhodne DK turnaja .
Hráč hrajúci v okuliaroch hrá na vlastnú zodpovednosť i v prípade poškodenia inej osoby.
Poistenie hráčov: Každý hráč na vlastnú zodpovednosť.

Pravidlá
Hrá sa podľa pravidiel malého futbalu v hale
Nepriame a priame kopy , rohy , auty platia, s tým rozdielom ,že aut sa rozohráva nohou z poza postrannej čiary.
Pokutový kop sa kope zo vzdialenosti 7 m. od brány.
Pri voľnom kope, aute a rohu musí byť vzdialenosť súpera od lopty najmenej 3 metre. Všetky tieto kopy musia byť rozohrané do 5 sekúnd od momentu okamžitého položenia lopty na zem.
Pri dotknutí sa lopty stropu haly rozhodca nariadi NVK zo stredu HP proti družstvu, od hráča ktorého lopta do stropu smerovala. Vkĺzačky v súboji o loptu proti súperovi sú zakázané, R stretnutia za toto porušenie pravidiel nariadi NVK z miesta priestupku. Hra brankára s loptou sa posudzuje ako vo futbale. Loptu zahranú za bránu súpera vracia do hry len brankár (nie hráč) a to vyhodením lopty do hry rukou, alebo nohou .Hod od brány je zahraný správne vtedy, ak sa dotkne alebo zahrá loptou iný hráč a lopta sa dotkla hracej plochy na vlastnej polovici. Ak sa tak nestane a lopta z hodu od brány prejde na súperovu polovicu, rozhodca hru preruší a nariadi NVK z ľubovoľného miesta na stredovej čiare.
Brankár nesmie vo svojom bránkovom území ovládať loptu rukami dlhšie ako 5 sekúnd. Ak toto pravidlo poruší R hru preruší a nariadi NVK proti jeho družstvu z miesta priestupku. Kop vlastnému brankárovi sa považuje za malú domov , preto brankár nemôže hrať vo vlastnom bránkovom území rukami.
Gól neplatí priamo z NVK, priamo z priameho a nepriameho voľného kopu zahraného do vlastnej brány, priamo z hodu od bránky aj keď sa lopta dotkla hracej plochy na vlastnej polovici.

Ak v priebehu jedného stretnutia sa družstvo dopustí viac ako štyroch faulov, tak piaty a každý ďalší faul sa trestá kopom na bránu zo vzdialenosti 9 metrov (tzv. deviatka) bez možnosti postavenia tzv. múru. Ak k priestupku dôjde bližšie ako 9 metrov, kope sa z miesta priestupku bez postavenia múru. Ak k priestupku dôjde v bránkovom území, nariaďuje sa pokutový kop.

KR SOFZ

KR oznamuje, že zimný seminár R a DZ SOFZ sa uskutoční dňa 21.2.2016 v priestoroch Strednej odbornej školy, Markušovská cesta 4 v Spišskej Novej Vsi.

Program zimného doškoľovacieho seminára R a DZ SOFZ - 21.2.2016 (nedeľa)

8.00 - 8.15 Prezentácia

8.15 - 8.30 Otvorenie seminára, príhovory hostí

8.30 - 9.30 Videotest a písomný test z pravidiel futbalu

9.30 - 9.40 Prestávka

9.40 - 10.10 Videoukážky z jesennej časti 2015/2016

10.10 - 10.55 Prednáška - Pravidlo XII G.Adám

10.55 - 11.05 Prestávka

11.05 - 11.50 Prednáška - Motivácia a tímová spolupráca R P.Bednár

11.50 - 12.00 Prestávka

12.00 - 12.45 Prednáška - Pravidlo XI G.Adám

12.45 - 13.15 Ukončenie seminára - organizačné pokyny

KR vyzýva FK SOFZ o nahlásenie nových adeptov na funkciu rozhodcu. Uchádzačov je možné nahlásiť tajomníkovi KR (Milan Rumančík, 0915 958 793, kr.sofz@gmail.com)

KR upozorňuje R a DZ SOFZ na pravidelné sledovanie úradných správ a kontrolu emailových účtov počas zimnej prestávky.

 

 

 

(c) Spišský oblastný futbalový zväz

Počet návštev na tejto stránke : 1625684